870 millioner til frie forskningsprosjekt - UiO er vinneren

Forskningsrådet gir 870 millioner kroner til 107 prosjekter i Fri prosjektstøtte. 38 av prosjektene tildeles Universitetet i Oslo.

FÅR PROSJEKTSTØTTE: Forsker Charlotte Boccara ved Universitetet i Oslo forteller statsråd Iselin Nybø om sin forskning på hvordan søvnvansker muligens kan påvirke lærevansker.

Foto: Kunnskapsdepartementet

– Det vil sikre god, langsiktig finansiering til forskere som kan utvikle seg til å bli internasjonalt ledende innenfor sine felt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 

Fri prosjektstøtte er en åpen konkurransearena for forskning innenfor alle fagområder. Forskere står fritt til å søke om penger til det de selv vil forske på, og kun de beste prosjektene når opp i konkurransen.

– Dette er først og fremst en satsing på grunnforskning, og en investering i kunnskapsnasjonen Norge. Fri prosjektstøtte handler nettopp om å gi dyktige folk rom til å forfølge sine egne ideer – uten at man nødvendigvis vet hva som er nytteverdien ennå, sier Nybø.

Støtte til unge talenter

Unge forskertalenter er en støttekategori under Fri prosjektstøtte for å gi unge og spesielt lovende forskere mulighet til å utvikle egne prosjekter. I 2019 får 34 nye unge forskertalenter støtte på mellom fire og åtte millioner kroner i inntil fire år. Nesten halvparten (44 prosent) er kvinner.

– Nå får 34 av våre mest lovende, unge forskere mulighet til å forfølge egne ideer, skape sin egen forskningsvei og etablere en egen forskergruppe. Vi ser også at mange av våre unge talenter lykkes på de europeiske konkurransearenaene. Det tyder på at den norske satsingen på forskertalenter og fremragende forskning virker, sier Nybø.

I tillegg får 58 erfarne forskere mellom fem og ti millioner over fire år, og det deles ut 15 mobilitetsstipend. De gir mulighet for et forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon og verdifull internasjonal erfaring.

Søvn og lærevansker

I går besøkte Nybø ett av de unge talentene, Charlotte Boccara, postdoktor på Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo.

Hun forsker på hva søvnen betyr for utviklingen av hjernen, blant annet sammenhengen mellom søvnvansker og lærevansker. Dersom hun påviser sammenhengene fysiologisk vil det kunne gi grunnlag for å behandle søvnproblemer i stedet for lærevansker. Det kan blant annet føre til endrede råd om søvn og skoletider.

– Det er et spennende prosjekt Boccara har fått støtte til. I en tid hvor stadig flere av oss ser litt for mye på smarttelefonen sin til sent på kveld, er det liten tvil om at vi vil trenge mer forskning på søvnvansker, sier Nybø.

Ulike fagområder

Den frie prosjektstøtten fordeler seg slik mellom de ulike fagområdene:

 • Medisin, helse og biologi: 404 millioner kroner til 48 prosjekter.
 • Matematikk, naturvitenskap og teknologi: 250 millioner kroner til 32 prosjekter.
 • Humaniora og samfunnsvitenskap: 217 millioner kroner til 27 prosjekter.

Til sammen mottok Forskningsrådet 1280 søknader om fri prosjektstøtte.

Fakta om Fri prosjektstøtte:

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen konkurransearena for forskning innenfor alle fagområder og temaer. Forskere konkurrerer kun på kvalitet og står fritt til å søke om penger til det de selv vil forske på.

For 2019 innvilger Forskningsrådet 107 nye prosjekter:

 • 58 forskerprosjekter (erfarne forskere, inntil 4 år finansiering, 5-10 millioner kroner per prosjekt)
 • 34 unge forskertalenter (spesielt lovende forskere i en tidlig fase av karrieren, inntil 4 år finansiering, 4-8 millioner kroner per prosjekt)
 • 15 mobilitetsstipend (skal bidra til større mobilitet og karriereutvikling for yngre forskere, 3 år finansiering, hvorav 2 i utlandet, ca. 3-4 millioner kroner per prosjekt)

Forskningsinstitusjonene som får innvilget flest prosjektet:

Universitetet i Oslo får midler til 38 nye prosjekter:

 • 19 forskerprosjekter
 • 9 unge forskertalenter
 • 10 mobilitetsstipend

Universitetet i Bergen får midler 16 nye prosjekter:

 • 13 forskerprosjekter
 • 2 unge forskertalenter
 • 1 mobilitetsstipend

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet får midler 16 nye prosjekter:

 • 5 forskerprosjekter
 • 10 unge forskertalenter
 • 1 mobilitetsstipend

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet får midler til 5 nye prosjekter:

 • 1 forskerprosjekt
 • 2 unge forskertalenter
 • 2 mobilitetsstipend

Oslo universitetssykehus får midler til 5 nye prosjekter:

 • 2 forskerprosjekter
 • 3 unge forskertalenter

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet får midler 4 nye forskerprosjekter

Folkehelseinstituttet får midler til 3 nye prosjekter:

 • 2 forskerprosjekter
 • 1 unge forskertalenter

Universitetet i Stavanger får midler til 2 nye prosjekter:

 • 1 forskerprosjekt
 • 1 unge forskertalenter

Statistisk sentralbyrå får midler til 2 nye forskerprosjekter.

Simula Research Laboratory AS får midler til 2 nye prosjekter:

 • 1 forskerprosjekt
 • 1 unge forskertalenter

En rekke institusjoner får i tillegg midler til ett prosjekt hver.

Fagområder

De nye prosjektene fordeler seg slik innenfor fagområdene i Fri prosjektstøtte:

 • Medisin, helse og biologi: 404 millioner kroner til 48 prosjekter.
 • Matematikk, naturvitenskap og teknologi: 250 millioner kroner til 32 prosjekter.
 • Humaniora og samfunnsvitenskap: 217 millioner kroner til 27 prosjekter.

Til sammen mottok Forskningsrådet 1280 søknader om fri prosjektstøtte.

Emneord: Forskning, Forskningspolitikk
Publisert 6. des. 2018 10:21 - Sist endra 6. des. 2018 10:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere