Ledelsesekspert: – Uheldig om toppledelsen kommer fra samme institutt

Er det et problem om nok en person fra Kjemisk institutt får topplederstilling på UiO? Ifølge ekspert i ledelse Magne Lerø kan det fort bli det.

RELEVANT Å VURDERE: Blir Kristin Vinje ny universitetsdirektør, blir hun den andre topplederen tilsatt på UiO på kort tid, med bakgrunn fra samme institutt som rektor. – Man kan selvsagt mene at det er tilfeldig. Likevel kan det både for utenforstående og internt på universitetet, bli sett på som et problem, kommenterer redaktør og ekspert i ledelse Magne Lerø.

Foto: Aurora Hannisdal/Dagens Perspektiv og Ola Sæther

Halvannet år inn i Svein Stølens rektorperiode, ligger ting godt til rette for at UiO kan sikre seg en tredje toppleder med bakgrunn fra Kjemisk institutt.

Først ut var Svein Stølen selv. I vår ble hans kollega, kjemiprofessor Carl Henrik Gørbitz tilsatt som direktør for UiO:Livsvitenskap. Nå er visedekan på MN-fakultetet Kristin Vinje, som har doktorgrad fra instituttet, blant de sterkeste kandidatene til den ledige universitetsdirektørstillingen.

Er opphopingen av personer fra Kjemisk institutt et problem, eller en ikke-sak?

– Naturlig å ta det med i betraktning

Uniforum-redaktør Martin Tofts advarsel mot en slik situasjon, ble møtt med møtt med undring på twitter:

«Hva betyr denne lederen @uniforumnettno ? Et forslag om yrkesforbud?», skrev professor og tidligere HF-dekan Trine Syvertsen.  

«Redaktør @uniforumnettno med oppsiktsvekkende og ny teori om kjemiske bindinger», konstaterte UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Andre mener derimot at påpekningen er relevant.

Ansvarlig redaktør i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse og ekspert på ledelse Magne Lerø mener det er svært viktig å vurdere nøye alle sider ved en kandidat når man tilsetter i toppstillinger som universitetsdirektørstillingen på UiO.

At Kristin Vinje har doktorgrad fra Kjemisk institutt, er derfor relevant å ta med i vurderingen, understreker han.

– I utgangspunktet er det er uheldig om toppledelsen på et universitet kommer fra samme institutt. Man kan selvsagt mene at det er tilfeldig. Likevel kan det både for utenforstående og internt på universitetet, bli sett på som et problem. Og da har også ledelsen et problem, sier Lerø til Uniforum.

– Den viktigste stillingen på UiO

Det er UiOs styre som formelt tilsetter universitetsdirektøren. Ifølge Lerø er det fire punkter de særlig må vurdere: Formelle kvalifikasjoner, personlige egenskaper, hvordan toppledelsen vil fungere sammen, og hva ansettelsen signaliserer utad.

– Disse punktene må vektes, og så må styret gjøre en totalvurdering. Det ville være galt å si at Vinje ikke kan tilsettes fordi hun har bakgrunn fra Kjemisk institutt. Likevel vil det være naturlig å ta det med i betraktning, nå som kritikken er kommet opp, sier han.

Lerø understreker at uavhengig av om det er presisert i utlysningsteksten at man tilstreber bredde i ledelsens bakgrunn, så kan dette legges vekt på. Ikke minst når det gjelder det han omtaler som «den viktigste stillingen på UiO».

– Når du tilsetter i toppstillinger som dette, har du rett til også å vurdere hva universitetet som helhet er tjent med. Så dersom personene som innstiller eller tilsetter mener det er et problem om det blir for mange ledere fra Kjemisk institutt, vil det ikke være usaklig å ta det med i vurderingen.

– Men det er klart: Vinje vil jo ikke bli alene i UiO-ledelsen. Så jeg kan ikke si at hun ikke bør ansettes. Kun at dette er relevant å diskutere, understreker Lerø.

– Folk må glemme at de har bakgrunn i Kjemisk institutt

– Kan det også være positivt om rektor og direktør kommer fra samme nettverk?

– En ledelse som er samkjørt og kjenner hverandre godt, kan være et stort pluss. 

Skulle universitetsstyret velge Kristin Vinje til ny direktør, vil det framover være ekstra viktig at ikke rektor og universitetsdirektør tar avgjørelser som gir inntrykk av at de favoriserer Kjemisk institutt, poengterer Lerø. Det ville i så fall være ødeleggende og egnet til å skape uro, slår han fast.

– Utfordringen for dem vil være å vise at de er til for alle på universitetet. Folk må glemme at de har bakgrunn i Kjemisk institutt, sier ledelseseksperten.

Hva mener du selv? UiO har åtte fakultet og over 50 institutt og senter. Er det da påfallende om to av de viktigste lederne som tilsettes i Svein Stølens periode, kommer fra samme institutt som han selv?

Det er jo litt spesielt, i så fall. Men det kan alltid tenkes at det ligger gode vurderinger til grunn.

Gørbitz var innstilt som nummer to

Via pressetjenesten gjør «UiO» det klart overfor Uniforum at UiO ikke har noen kommentarer til den pågående prosessen med tilsetting av universitetsdirektør før saken er behandlet i universitetsstyret.

Om tilsettingen av kjemiprofessor Carl Henrik Gørbitz som ny livsvitenskapsdirektør, presiserer UiO på spørsmål fra Uniforum at Gørbitz ikke ble oppfordret av rektor til å søke.

Det gikk et helt år før Finn Eirik Johansen forlot direktørstillingen i UiO: Livsvitenskap, for å ta over Svein Stølens gamle jobb som forskningsdekan på MN-fakultetet, før UiO fikk tilsatt ny livsvitenskapsdirektør. Første gang stillingen ble lyst ut, ble prosessen stanset etter at søknadsfristen var gått ut. Andre gang den ble lyst ut, sendte universitetsstyret innstillingen i retur første gang den var til behandling.

I UiOs e-post til Uniforum, understrekes det at det var Simon Møller, og ikke Gørbitz som ble innstilt på førsteplass av styret.«Møller takket nei til stillingen, som deretter ble tilbudt Görbitz, som takket ja.», skriver UiO. Vedtaket var enstemmig.

Har vært til intervju

Kristin Vinje har av NRK vært beskrevet som soleklar favoritt til å bli ordførerkandidat for Høyre i Oslo.

På grunn av andre jobbmuligheter, valgte hun imidlertid å takke nei til nominasjon:

– Jeg har valgt å trekke meg fra nominasjonen fordi jeg for tiden er i en fase hvor jeg ser på andre jobbmuligheter, uttalte Vinje til NRK 1. november.

Uniforum er ikke kjent med om Vinje også er søker til andre stillinger enn universitetsdirektørstillingen på UiO.

I en e-post til Uniforum bekrefter visedekanen at hun allerede har vært inne til intervju til universitetsdirektørstillingen.

Uniforum har også spurt om Vinje er oppfordret til å søke og om hennes relasjon til Stølen. Hun svarer ikke konkret på alle spørsmålene, men skriver følgende:

– Jeg har selv søkt stillingen og har ingen bindinger til rektor Svein Stølen. Ansettelsesprosessen er i gang, og jeg har vært på intervju. For øvrig har jeg ikke flere kommentarer så lenge prosessen pågår. 

 

Les også:

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 26. nov. 2018 16:49 - Sist endra 26. nov. 2018 16:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere