Derfor fikk Langeland sparken fra Universitetet i Stavanger

Regjeringadvokaten mener at Nils Rune Langeland både har krenket sine tjenesteplikter og vist seg uverdig til sin stilling, skriver Forskerforum.

HØY PROMILLE: Nils Rune Langeland møtte på jobb med 1,61 i promille. Det er noe av grunnlaget for at han fikk avskjed fra Universitetet i Stavanger.

Foto: Marie von Krogh / På Høyden

Tidsskriftet har fått tilgang til prosesskriftene mellom Langelands advokat og regjeringsadvokaten, og det fremgår hvordan partene ser på avskjedsprosessen og det rettslige. 

Regjeringsadvokaten skriver at Langelands oppførsel har vært <<gjentatt og uakseptabel og uverdig>>, og at denne har vært en belastning både for universitetsledelsen og enkelte ansatte, skriver Forskerforum, ifølge På Høyden.

Arbeidsgiveren viser til uheldige episoder helt tilbake til 2009, og mener at det dreier seg om <<trakasserende atferd og krenkelser mot kollegaer og andre>>. 

På instituttets studietur i 2017 var Langeland så beruset at han ble nektet å komme med flyet, og på en forskningskonferanse i Berlin i 2016 skal han ha vært full og hatt en <<upassende kommunikasjonsstil>>. 

Den direkte årsaken til at han fikk avskjed var at han møtte full på jobb 2. oktober i fjor. Han var da under oppfølging i en Akan-avtale. Instituttlederen fattet mistanke, og en promilletest viste at Langeland hadde promille 1,61 klokken 1130. 

Langeland sier at det virker som om arbeidsgiveren har vært avhengig av å koble de slibrige meldingene han har sendt til noen unge kvinner, og gamle saker fra julebord og reiser. 

– For å bruke en metafor: Noen sprenglegemer består av to komponenter som blir ført sammen. Mediesaken handler om universitetets omdømme. Universitetet tråkler gjennom saken som en vanlig arbeidsrettssak. Men hvis de hadde kuttet ut den ene komponenten, ville de sittet igjen med en uhyre triviell arbeidsrettssak, som ville vært helt uinteressant og ganske svak. Men det som nører denne arbeidsrettssaken med mørk energi, er mediesaken, sier Langeland til Forskerforum. 

På spørsmål om han synes det er greit å ha 1,61 i promille på jobben, svarer han dette: 

– Det er selvfølgelig ikke greit i det hele tatt. Men jeg var i en veldig frustrerende situasjon der jeg var fratatt alle arbeidsoppgaver, jeg fikk ikke ha undervisning og hadde ikke engang mulighet til å delta i faggruppemøter med kolleger. Hele poenget måtte jo være at jeg skulle tilbake. Men jeg fikk ikke et eneste spørsmål om de ambisiøse planene jeg hadde for forskning. I stedet fulgte de et klokkeregime der de reagerte på om jeg kom ti minutter for sent. Jeg var villig til å gå tilbake til min normale stilling, og jeg ville forklare meg overfor studentene hvis det ble nødvendig. Men jeg fikk ikke en slik mulighet.

Saken skal for retten fra 10. til 13. desember.

Emneord: Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø Av Dag Hellesund /På Høyden
Publisert 18. sep. 2018 15:53 - Sist endra 18. sep. 2018 15:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere