Studentene skal få mer tilbakemelding

UiO skal bli bedre på gå gi tilbakemeldinger til studentene, både underveis i studieløpet og i form av begrunnelse for eksamenskarakter.

POSITIVT STYRE: Rektor Svein Stølen (t.h) mener mer og bedre tilbakemeldinger til studentene er veien å gå.

Foto: Ola Sæther

– Studenter synes de får for lite tilbakemelding på hvordan de gjør det i studiene sine. Dette er noe som går igjen når en ser på internasjonale undersøkelser, sa Sten Ludvigsen dekan ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, under dagens møte i Universitetsstyret.

Ludvigsen har ledet en arbeidsgruppe som har sett på hvordan UiO kan bli bedre på å gi studenter tilbakemeldinger, og styret vedtok å følge arbeidsgruppens anbefalinger.

– Forslaget til arbeidsgruppa er fantastisk. Vi har økte utdanningsambisjoner og synes vi er på riktig vei, sa rektor Svein Stølen.

En viktig målsetning ved UiOs langsiktige satsing på utdanning er at studentene skal bli møtt med en mer aktiv tilbakemeldingskultur. Dette er også i tråd med Kvalitetsmeldingen

Tilbakemelding underveis i emner

– Jeg har snakket med Studentparlamentet som er veldig takknemlig. Jeg har også snakket med dekaner som ser på anbefalingene med interesse, men sier at det må tas høyde for at det trengs ressurser til dette, sa prorektor Gro Bjørnerud Mo, som var den som ga arbeidsgruppa mandatet.

Arbeidsgruppa anbefaler at det bør gis faglige tilbakemeldinger underveis i emner. Fakultetene bør legge til rette for at instituttene og fagmiljøene utvikler en god måte å gjøre dette på, og det bør settes av 2,5 millioner kroner til å utvikle forslaget.

– Jeg tror det å gi tilbakemeldinger underveis er noe av det aller viktigste, men i dag har vi mindre muligheter til å gjøre dette på grunn av at ressursene stadig svekkes, sa styremedlem og professor i filosofi, Olav Gjelsvik.

Studentenes hverdag vil bli bedre

Om arbeidsgruppas anbefalinger blir tatt seriøst vil alle studenter få en skriftlig eller muntlig begrunnelse for eksamenskarakter uten å måtte be om det. I dag er det slik at det er de som etterspør mest, som får mest tilbakemelding.

«På digitale eksamener bør fakultetene oppfordres til gi kortfattede, kvalitative vurderinger av hver students prestasjon ved å ta i bruk de mulighetene Inspera og tilsvarende systemer gir eller ved ordninger for muntlig tilbakemelding», anbefaler arbeidsgruppa.
– Om dette blir fulgt opp og tatt alvorlig så tror jeg studentens hverdag ved UiO vil bli enormt mye bedre. Det er mange studenter som ikke vet hva deres styrker og svakheter er og går rundt med mye usikkerhet, sier Kristine Berg Heggelund, som er valgt av studentene til å sitte i Universitetsstyret.

– Bli sett av store UiO

– Det vil føre til at studentene blir fanget opp og føler seg sett av store UiO som av mange oppfattes som upersonlig og uoversiktlig. Kanskje kan bedre oppfølging oogså føre til at flere gjennomfører studiene, fortsetter Berg Heggelund.

En annen anbefaling er at studentene bør gis opplæring i hvordan de kan bli bedre på å gi tilbakemeldinger til hverandre, og hvordan de kan gjøre nytte av tilbakemeldingene de får.

Av Lisbet Jære
Publisert 19. juni 2018 19:32 - Sist endra 20. juni 2018 10:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere