Fremragende evalueringer for SFF-er

Ordningen med senter for fremragende forskning er en stor suksess med sentre som forsker på internasjonalt toppnivå. Sentrene kobler metoder og tilnærminger fra forskjellige områder for å komme fram til viktige resultater. Det er konklusjonen til en internasjonal evalueringskomité.

FORNYET TILLIT: Leder Elizabeth Lanza ved Senter for fremragende forskning, Multi.Ling kan glede seg over at senteret får holde på i fem år til.  Det får også de tre andre sentrene ved UiO som ble etablert i 2013.Det er konklusjonen i en internasjonal midtveisevaluering.

Skrytet kommer fram i sluttrapporten etter at internasjonale vitenskapelige komiteer har evaluert de 13 sentrene for fremragende forskning som startet opp i 2013. Alle sentrene får finansiering i en ny femårsperiode, men fire av sentrene ble bedt om å arbeide fram en ny strategisk plan før de ble godkjent, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Sentre for fremragende forskning SFF

Forskningsrådets etablering av Sentre for fremragende forskning (SFF) har som målsetting å heve kvaliteten på norsk forskning. SFF får økonomisk støtte i inntil ti år.

De første 13 sentrene ble etablert i 2003 og avviklet ved årsskiftet 2012/2013. I 2008 ble åtte nye etablert, mens 13 søkere kom gjennom nåløyet i 2013.

Fire av disse, Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, The Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order, Centre for Earth Evolution and Dynamics og Norwegian Centre for Mental Disorders Research tilhører Universitetet i Oslo. I 2017 kom fem nye sentre på plass i tillegg til dem som ble etablert i 2013.

UiO har i dag totalt ni sentre for fremragende forskning.(Kilder:Uniforum, UiO)

Av de 13 sentrene som ble midtveisevaluert tilhører fire Universitetet i Oslo. Det gjelder følgende sentre: Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, The Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order, Centre for Earth Evolution and Dynamics og Norwegian Centre for Mental Disorders Research. I evalueringsrapporten går det fram at Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) var ett av de fire sentrene som ble bedt om å sende inn en ny strategisk plan før endelig godkjenning kunne bli gitt.

Det er den tredje generasjonen av SFF-er – SFF III, som har finansiering fra 2013 til 2023, som nå er midtveisevaluert, Hvert senter er vurdert av en internasjonal vitenskapelig komite der to av komitemedlemmene er spesialister innenfor senterets fagfelt og de to andre er generalister som vurderte flere sentre. På bakgrunn av innsendt materiale og et besøk ved sentrene har komiteene vurdert sentrenes vitenskapelige kvalitet, organisering og planer for den siste femårsperioden.

I en samlet uttalelse fra komiteene omtales SFF-ordningen som en stor suksess med sentre som forsker på internasjonalt toppnivå. Sentrene kobler metoder og tilnærminger fra forskjellige områder for å komme fram til viktige resultater. Det er vel dokumentert fra lignende ordninger i andre land at denne typen finansiering skaper internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer som gir god grobunn for neste generasjon av toppforskere, og dette har også skjedd i Norge, heter det.

Fire sentre ble bedt om å sende inn ny strategisk plan

Ved alle sentrene var komiteen imponert over kvaliteten på forskningen og over sentrenes internasjonale synlighet. For fire av sentrene mente komiteen at organiseringen kunne vært mer hensiktsmessig. Disse sentrene ble bedt om å presentere en ny strategi.  Alle strategiene er nå godkjent av Forskningsrådet.

– En grundig midtveisevaluering er et viktig element i vår oppfølging av sentrene. Vi ser at komiteene har gitt konkrete og nyttige korreksjoner til noen av sentrene. Dette vil bidra til et tydeligere fokus og ytterligere kvalitetsheving i andre halvdel av senterets levetid, sier områdedirektør i Forskningsrådet, Anders Hanneborg. i en pressemelding.

Komiteenes anbefalinger til sentrene

Overfor sentrene legger ekspertene vekt på verdien av et sterkt og dynamisk lederskap som klarer å prioritere den mest lovende forskningen. Sentrene må ha en klar strategi for hvordan de skal skape synergi for senterets ulike forskningsgrupper. Ekspertene framhever også betydningen av å sikre internasjonal finansiering og ha en god plan for rekruttering.

Komiteenes anbefalinger til vertsinstitusjonene

Overfor vertsinstitusjonene understreker ekspertene verdien av at hvert senter er samlokalisert. Slik blir forskere og studenter eksponert for daglige vitenskapelige diskusjoner som fremmer banebrytende ideer og skaper et bredt læringsmiljø. Sentrene tiltrekker seg talentfulle postdoktorer og unge forskere, og vertsinstitusjonene bør benytte denne unike anledningen til å beholde de aller beste, for eksempel gjennom innstegsstillinger. Vertsinstitusjonen bør dessuten være tydelige på hva slags støtte de vil gi senteret etter senterperioden for å sikre at den beste forskningen kan fortsette, konkluderer evalueringskomiteen.

 

Emneord: SFF - Senter for fremragende forskning, Forskningspolitikk
Publisert 27. juni 2018 12:43 - Sist endra 9. aug. 2018 09:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere