Kreftforsker Harald Stenmark får UiOs forskningspris

Kreftforsker Harald Stenmark er tildelt UiOs forskningpris for 2018. Latin-Amerika-ekspert, professor Benedicte Bull får Formidlingsprisen. Det bestemte universitetsstyret i går.

TILDELT FORSKNINGSPRISEN: Kreftforsker Harald Stenmark ved Institutt for klinisk medisin er tildelt UiOs forskningspris for 2018.

Foto: Terje Heiestad/UiO

Det er ikke bare krefforsker Harald Stenmark ved Institutt for klinisk medisin og Latin-Amerika-ekspert Benedicte Bull  ved Senter for utvikling og miljø som blir hedret med henholdsvis Forskningsprisen og Formidlingsprisen. Førsteamanuensis Anne Kveim  Lie ved Institutt for helse og samfunn er tildelt Utdanningsprisen, mens Alexander Refsum Jensenius og Anne Danielsen deler Innovasjonsprisen. 

– Vinnerne belønnes for fremragende innsats, og de er en inspirasjon for alle oss som jobber på Universitetet i Oslo, sier rektor Svein Stølen en uttalelse på UiOs nettsider.

"Nyskapende og original forskning"

I begrunnelsen for å gi UiOs forskningspris til Harald Stenmark står det blant annet at han "har bygget opp et internasjonalt meget anerkjent forskningsmiljø, og leverer nyskapende og original forskning som bidrar til å sette Universitetet i Oslo på verdenskartet. Allerede i ung alder etablerte han seg som en ledende forsker innen basal kreftforskning og cellebiologi. Han har stått for en rekke internasjonale gjennombrudd og kan vise til usedvanlig høy forskningskvalitet og evne til å fornye seg som forsker over tid."

"Når ut til et bredt publikum"

Når det gjelder avgjørelsen om å tildele Formidlingsprisen til Benedicte Bull er det begrunnet med at hun "imponerer med sin engasjerende forskningsformidling på en rekke ulike flater. Med ukentlige medieoppslag er hun en synlig stemme i utviklings- og bistandsdebatten og diskusjoner om bærekraftmålene. Hun er opptatt av at forskningsresultatene skal være tilgjengelige for de det angår og når ut til et bredt publikum gjennom ulike kanaler. Hun har formidlet både i latinamerikanske land og jobbet opp mot politikere hjemme og ute", heter det.

FÅR FORMIDLINGSPRISEN: Latin-Amerikaekspert og professor Benedicte Bull ved Senter for utvikling og miljø er tildelt UiOs formidlingspris for 2018. (Foto: Ola Sæther)

"Arbeider utradisjonelt"

Vinneren av Utdanningsprisen, Anne Kveim Lie er førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn. Det blir vist til at hun med "sitt dyptfølende engasjement for undervisning blitt en populær og kjent foreleser blant studentene. I 2016 ble hun i Morgenbladet kåret til en av Norges 10 beste forelesere. Hun arbeider utradisjonelt og benytter gjennomgående metoder i sin undervisning som effektivt og på nye måter aktiviserer studentene. Hun har med stor suksess bidratt både med å revidere og nyskape undervisningsopplegget i samfunnsmedisin, står det i begrunnelsen. 

"Sprenger ideen om hva innovasjon skal være"

Den siste prisen som universitetsstyret tildelte i går, er Innovasjonsprisen. Den blir altså delt mellom forsker Anne Danielsen og førsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius ved Institutt for musikkvitenskap. I begrunnelsen står det at de  "er forskere av internasjonal rang som har vist unik evne til å trekke linjer mellom ulike fagfelt, involvere eksterne partnere, og fremheve potensialet og merverdien av tverrfaglig forskning og dens samfunnsrelevans. De har sammen vært pådrivere i opprettelsen av et tverrfaglig miljø som fikk tildelt et Senter for fremragende forskning (SFF) mars 2017 (RITMO: Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion”). Deres arbeid er sterkt nyskapende og sprenger ideen om hva innovasjon kan være", er beskrivelsen de får.

Tre av fem vinnere er kvinner

Denne gangen er tre av fem prisvinnere kvinner. Tidligere har kvinner ofte vært underrepresenterte blant vinnerne av UiOs priser.

Alle prisene er på 250 000 kroner hver. De blir delt ut på UiOs årsfest 2. september. 

Les mer om prisvinnerne og de fullstendige begrunnelsene på UiOs nettsider.

 

 

 

Emneord: UiOs priser, Medisin. Musikk, SUM, Latin-Amerika Av Martin Toft
Publisert 20. juni 2018 13:19 - Sist endra 20. juni 2018 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere