19 søkere til koordinatorstilling i livsvitenskapssatsingen

Livsvitenskapssatsingen på UiO skal styrkes med en faglig prosjektkoordinator. Se hvem som har søkt stillingen!

Foto: Illustrasjon: Ratio arkitekter as

UiO: Livsvitenskaps nye direktør Carl Henrik Gørbitz tiltrer 1. august. Med seg på laget får han en helt ny prosjektkoordinator, plassert i Enhet for lederstøtte.

Da søknadsfristen gikk ut tidligere denne uken, hadde 19 personer søkt stillingen. Ni kvinner og ti menn.

Dette er UiO: Livsvitenskap

Livsvitenskap er Universitetet i Oslos (UiOs) største satsing noensinne. Det overordnede målet for satsingen er ifølge UiO: Livsvitenskaps egne nettsider å bringe sammen spisskompetanse fra medisin, biologi, fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, statistikk, informatikk og en rekke andre fag, inkludert samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Dette for å skape tverrfaglig forskning og utdanning som gir ny kunnskap, nye ideer og betydelig innovasjon innen livsvitenskap.

Det planlagte livsvitenskapsbygget antas å stå innflyttingsklart i Gaustadbekkdalen i 2024.

Carl Henrik Gørbitz er nytilsatt direktør for satsingen.


Les mer på UiO: Livsvitenskaps nettside

Skal koordinere byggets faglige innhold

Ifølge utlysningen søker UiO en «motivert og tydelig faglig prosjektkoordinator som skal koordinere utviklingen av det faglige innholdet i det kommende Livsvitenskapsbygget i nær samhandling med universitetsledelsen, fakultetenes ledelse, den tverrfaglige satsingen UiO:Livsvitenskap og den faglige og eiendomstekniske prosjektorganisasjonen knyttet til nytt Livsvitenskapsbygg.»

Koordinatoren skal rapportere til viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset. Stillingen er midlertidig for en periode på tre år, og lønnes som seniorrådgiver i et spenn mellom kr 670 000,- og kr 800 000, avhengig av kompetanse.

Det er ikke satt noen absolutte utdanningskrav til søkerne. Ifølge utlysningen krever stillingen relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse kan likevel erstatte utdanningskravet.

Tre søkere med UiO-tilknytning

Tre av søkerne er å finne i UiOs ansattregister, om enn ikke alle med samme stilling som oppgitt i søkerlisten. Olja Tojagic er ifølge UiO-registeret stipendiat ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Elin Kristine Kaurstad er ansatt ved CERES (som nå er utskilt fra UiO), og Gunnar Dick jobber som seniorrådgiver i forskningsseksjonen på MN-fakultetet.  

Én av søkerne har fått navnet sitt unntatt offentlighet.

Her er søkerlisten til stillingen som prosjektkoordinator:

 

 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 1. juni 2018 13:49 - Sist endra 4. des. 2020 15:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere