Skikkethetssaken: Studenten kan fortsette studiet neste år

Uansett utfall i den nylige rettssaken, har UiO-studenten som ble erklært uskikket mulighet til å gjenoppta studiene i 2019.

SAKSØKERS ADVOKAT: Advokat Robina Hussain representerte UiO-studenten i Oslo tingrett i forrige uke.

Foto: Ola Sæther

Partene i tvistesaken mellom en utestengt UiO-student og Kunnskapsdepartementet venter nå på avgjørelse i tingretten.

I sin sluttprosedyre sto studentens advokat, Robina Hussein, fast ved kravene om at vedtaket om uskikkethet erklæres ugyldig, at studenten tildeles erstatning og oppreisning, samt at en midlertidig forføyning gir studenten rett til å fortsette den påbegynte utdanningen i påvente av en rettskraftig avgjørelse.

Advokat Kari Sigurdsen, som representerer departementet i saken, sto fast på sin påstand om at departementet frifinnes. Hun la også ned påstand om at kravet om midlertidig forføyning ikke tas til følge, og viste til «hensyn til pasientsikkerhet».

Partene er uenige om startdatoen for utestengelsen, som løper i tre år: Mens saksøker krever datoen for utestengelse satt til den aktuelle datoen da han først ble nektet tilgang til undervisningen, mener departementet at datoen må settes til dato for første vedtak om uskikkethet. Det første vedtaket i UiOs sentrale klagenemnd ble fattet våren 2016, hvilket åpner for at studenten står fritt til å fortsette profesjonsstudiet fra neste år.

Tidligere forhold

Et forhold mellom saksøkeren og en medstudent, som hadde vært avsluttet en tid før det kom inn bekymringsmeldinger om ham, ble ved flere anledninger diskutert i retten.

I sin partsforklaring forklarte saksøker sin oppfatning om at den vanskelige relasjonen etter bruddet var svært relevant for saken, siden mange av de seks bekymringsmelderne som har stått fram ved navn viser til nettopp ekskjæresten i det de oppgir i bekymringene. Ekskjæresten var selv en bekymringsmelder, men ønsket å være anonym og fikk dermed ikke sin melding tatt inn som grunnlag for skikkethetsvurderingen.

Bekymringsmelderne som har forklart seg i retten, har alle forklart at de hadde selvstendige bekymringer for studentens skikkethet, selv om de i mange tilfeller hadde snakket sammen om hendelser eller uttalelser. Også ekskjæresten forklarte seg i retten, og avviste å ha hatt noe hevnmotiv eller ha påvirket andre til å melde bekymring på falskt grunnlag.

Skjerpet forskrift

På tidspunktet studenten ble vedtatt uskikket, åpnet forskriften om skikkethet altså for utestenging i tre år. Fra 1. juli 2016 ble imidlertid forskriften skjerpet, og nå kan studenter utestenges i inntil fem år.

Tvistesaken om skikkethetsvurderingen gikk for Oslo tingrett i fem dager, med siste dag i retten mandag 30. april. Rettens avgjørelse kan ventes innen få uker.

Ingen av partenes advokater har noen kommentarer før avgjørelsen foreligger. Uniforum har ikke kommet i kontakt med studenten.

Emneord: Juss, Studentsaker Av Nils Martin Silvola
Publisert 4. mai 2018 12:30 - Sist endra 4. mai 2018 12:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere