UiB-styrerepresentant: – Ser for meg høyere terskel for å kontakte Khrono

Torsdag skal universitetsstyret ved UiB drøfte forslaget om å legge ned avisa På Høyden og la den bli en del av Khrono.

LOKAL DEBATT: Styrerepresentant Erik Andreas Hanson kommer til å ta opp viktigheten av å ivareta den lokale debatten i UiB-styret. Foto: Tor Farstad/På Høyden

Allerede torsdag denne uka får universitetsstyret ved Universitetet i Bergen presentert et foreslått rammeverk som ledelsen har forhandlet fram med OsloMet.

Det har ikke gått mer enn en uke siden den uavhengige UiB-avisa På Høyden selv kunne melde at ledelsen ønsker å legge ned På Høyden og gjøre avisa til en del av Khrono, universitetsavisa som i sine fem første leveår har hatt OsloMet som eneeier. Siden har blant annet redaktører i både På Høyden selv, Uniforum, Universitetsavisa og Bergens Tidende tatt til orde for at Bergen trenger å holde på en egen, uavhengig universitetsavis.

Styrepapirene om saken, som kan leses i sin helhet her, inneholder ikke et klart forslag til vedtak. Det skal utformes i løpet av drøftingen i styret torsdag.

– Umulig dobbeltrolle

Uniforum har fått uttalelser om saken fra to av de ansattes representanter i styret. Begge trekker fram viktigheten av å beholde et lokalt perspektiv, men ingen av dem flagger prinsipiell motstand mot sammenslåing.

Erik Andreas Hanson, som representerer de midlertidige ansatte i universitetsstyret, peker blant annet på den senere tids klima mellom UiB-rektor Dag Rune Olsen og På Høyden-redaksjonen som eksempel på noe som kan tenkes å bedre seg med ny modell. På Høyden omtalte før påske at redaktør Dag Hellesund ble innkalt til rektors kontor i etterkant av publiserte sitater av en dekan ved universitetet. Generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen kalte reaksjonen «et etisk og juridisk overtramp».

– Denne saken eksemplifiserer at rektor står i en umulig dobbeltrolle, han har arbeidsgiveransvar og må ha lojalitet til arbeidstakerne, samtidig som han er en medieeier som ikke har noe å gjøre med å legge seg opp i artikler eller vinkling. Dette er en mulighet til å distansere seg litt fra denne problemstillingen, det kan iallfall kanskje bli lettere å skille mellom rollene, selv om det nok fortsatt kan være problematisk, sier Hanson.

Avtaleforslaget mellom UiB og OsloMet baserer seg på like eierandeler mellom de to universitetene, med en åpning for at også andre institusjoner kan kjøpe seg inn. UiB og OsloMet vil imidlertid avtalefeste at de sammen skal besitte minst en tredel av eierandelene, et såkalt negativt flertall som gir «vetorett» i viktige avgjørelser.

Ser for seg høyere terskel

Samtidig ser styrerepresentant Hanson for seg problematiske sider ved at På Høyden forsvinner som en egen, uavhengig kritisk røst:

– Det er helt avgjørende å beholde gode, lokale saker. Jeg kan se for meg at ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen kan komme til å føle at terskelen er høyere for å kontakte Khrono enn På Høyden. Ved en slik fusjon som foreslått må det lages et apparat som er forberedt på dette og virkelig tar vare på lokal debatt. Dette er aspekter jeg kommer til å bringe inn for styret når saken skal behandles, sier Hanson.

– Uklare skisser

– Jeg synes det skisserte opplegget er ganske uklart, både om hele prosessen og hvordan den nye skapningen eventuelt skal se ut. Vi har fått vite hva «babyen» skal hete, men ikke nøyaktig hvordan den skal se ut eller fungere, sier Jørgen Melve.

Han representerer de teknisk og administrativt ansatte i universitetsstyret, i tillegg til å være hovedtillitsvalgt for NTL UiB.

– Det er viktig og fint med nasjonal dekning av UH-sektoren, og jeg ser gjerne mer av det. Et annet viktig hensyn er en god, kritisk og lokal debattkanal. Det å koste på seg en gjeng som kan skrive ting vi tidvis ikke liker, er rett og slett viktig, sier Melve, som beskriver seg som avventende før torsdagens møte.

Medievitenskap-professor Jostein Gripsrud ved UiB uttalte for øvrig til På Høyden i dag at det burde være mulig for UiB å støtte Khrono uten å legge ned sin egen avis.

Bred oppmerksomhet

I styrepapirene beskrives et «foreløpig rammeverk for en eventuell avtale». Der foreslås det blant annet at UiB skal inn med halvannen millioner kroner mer i budsjettet til et felles Khrono, enn de 2,94 millionene På Høyden i dag har i budsjett. Om de ansatte står det kortfattet at «ingen ansatte skal miste rettighet til stillinger ved moderinstitusjonene som følge av etableringen av en ny redaksjon.»

– Også her er det litt lite utskrevet hva man egentlig mener. De ansatte i På Høyden er jo UiB-ansatte, og det skulle jo bare mangle at de ikke fremdeles har sine stillinger. Så er spørsmålet hvordan dette praktisk skal gjennomføres i et samarbeidstiltak, sier Melve.

Spørsmålet om På Høydens skjebne har fått bred oppmerksomhet, og Melve forteller at flere UiB-ansatte har tatt opp saken med ham.

– Folk har som alltid forskjellige holdninger, men det som går igjen er en bekymring for å miste regionavisa si, avslutter Melve.

De to andre ansattrepresentantene i UiB-styret, professor Alf Erling Risa og professor Kjersti Fløttum, har henholdsvis ikke ønsket og ikke hatt mulighet til å uttale seg om saken før styremøtet torsdag.

Emneord: Journalistikk, Universitetet i Bergen, Media Av Nils Martin Silvola
Publisert 10. apr. 2018 14:40 - Sist endra 10. apr. 2018 14:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere