Skikkethetsrettssaken: Mener seg utsatt for mobbeprosjekt

– Skikkethetsordningen er et rettsfelt der man må ha et øye for mulig misbruk, sa advokaten til UiO-studenten som saksøker for å få vedtaket om uskikkethet gjort ugyldig.

RETTEN SATT: Advokat Robina Hussain (t.v) representerer saksøker. Her med tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic på første dag i retten. 

Foto: Ola Sæther

Uniforum har nylig omtalt at en tidligere professor saksøker Kunnskapsdepartementet for å få et vedtak om uskikkethet erklært ugyldig, samt for erstatning og oppreisning.

Mannen har vært student ved et profesjonsstudium ved UiO, og fullførte nesten studiet, men ble etter flere bekymringsmeldinger fra medstudenter erklært uskikket for profesjonen han studerte. Første behandling av saken hos UiOs skikkethetsnemnd gikk i 2015, mens Felles klagenemnd gjorde eget vedtak om uskikkethet våren 2017.

Tirsdag åpnet tvistesaken i Oslo tingrett, som har satt av fem hele dager til hovedforhandlingen.

– Mobbeprosjekt

Bekymringsmeldingene om mannen gjaldt i hovedsak seksualisert, grenseløs og provoserende oppførsel og kommunikasjon. Felles klagenemnd viste i vedtaket også bekymring for respekten for taushetsplikt.

Saksøkers advokat Robina Hussain argumenterte i sitt innledningsforedrag for at mannen har blitt utsatt for et «mobbeprosjekt» av en venninnekrets på studiet, og at mye av grunnlaget for meldingene og de påfølgende vedtakene gjelder hendelser i den private sfære, som ikke bør tas med i slike vurderinger.

Hussain tok også opp at de mener alle bekymringsmeldingene til sammen omhandler få konkrete eksempler på den bekymringsskapende adferden, og ikke byr på objektive beviser.

Advokat Kari Sigurdsen ved Regjeringsadvokaten representerer departementet i retten. Hun gikk i sitt innledningsforedrag gjennom saksbehandlingen fra første bekymringsmelding kom inn i 2014, og tok blant annet opp at mannen ikke viste vilje til å motta veiledning eller delta på vurderingssamtaler etter å ha blitt konfrontert med bekymringsmeldingene.

Sendte flere varsler om UiO-ansatte

Saksøkers advokat argumenterte også for at det har inntruffet flere saksbehandlingsfeil under behandlingen av saken, både hos UiO og da Felles klagenemnd fikk saken på sitt bord. Blant annet reagerer Hussain på at formelle varsler som saksøker selv sendte UiO, i etterkant av at han ble konfrontert med bekymringsmeldingene, i seg selv ble tatt inn som grunnlag for vedtak om hans uskikkethet.

– Her har saksøker blitt utsatt for represalier. En slik bruk av varslene er helt klart i strid med det loven bygger på, sa Hussain.

Saksøker brukte UiOs eget Si fra-system for å sende en rekke varsler om UiO-ansatte som var involvert i oppfølgingen av bekymringsmeldingene, blant annet med anklager om misbruk av offentlig stilling og «korrupsjonsrelatert adferd». Fakultetet har svart at de ikke har funnet grunnlag for å kritisere noen av de ansatte som mannen varslet om.

Regjeringsadvokaten avviser at det har forekommet saksbehandlingsfeil.

Onsdag brukes store deler av dagen på saksøkers partsforklaring. Også en lang rekke vitner, både UiO-ansatte, bekymringsmeldere og andre tidligere medstudenter av saksøker, skal forklare seg i løpet av de fem dagene i retten.

Av Nils Martin Silvola
Publisert 25. apr. 2018 05:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere