Erling Sandmo trer ut av universitetsstyret

Over sommeren skjer det omrokkeringer blant de faste, vitenskapelige ansatte i UiOs styre.

DISSE BLE VALGT: Fem kandidater stilte i fjor vår til valg som representanter for de faste, vitenskapelige ansatte i UiO-styret. Anne Birgitte Rønning og Erling Sandmo fikk fast plass, mens Dag Harald Claes og Olav Gjelsvik ble vararepresentanter.

Foto: Martin Toft (arkivfoto)

Det var historieprofessor Erling Sandmo og litteraturprofessor Anne Birgitte Rønning som våren 2017 ble valgt til å representere UiOs faste, vitenskapelige ansatte i universitetsstyret for perioden august 2017 – juni 2021.

Siden oktober i fjor er det imidlertid første vara Olav Gjelsvik som har møtt for Rønning. Fra august 2018 er Rønning tilbake på møtene, mens Gjelsvik fortsetter i styret som vara for Sandmo.

Universitetsstyret på UiO

Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.

Skal lede nytt senter

Sandmo tar nemlig to års permisjon fra sin stilling for å lede et nyopprettet senter for historiske kart på Nasjonalbiblioteket.

– Nasjonalbiblioteket har overtatt en ny samling av eldre kart over Norden, og etablerer et senter som skal drive både med forskning og formidling, forteller historikeren.

Han fortsetter i en 20-prosentstilling på UiO, men ifølge UiOs valgreglement holder ikke dette til å sitte i universitetsstyret. Derfor trer Sandmo ut av vervet de to årene stillingen ved Nasjonalbiblioteket varer, og trer så inn igjen i styreperiodens siste år.

Ser fram til å komme tilbake

Rønning har vært sykemeldt siden oktober i fjor, og har siden da fulgt med på styrets arbeid fra sidelinjen. Over sommeren er hun altså tilbake som fast, møtende representant.

– Det ser jeg fram til, sier litteraturprofessoren til Uniforum.

Som nærmeste styrekollega får Rønning filosofiprofessor Olav Gjelsvik, som da går fra å møte som vara for Rønning, til å møte som vara for Sandmo.

Uniforums spørsmål om Gjelsvik er «glad» for å ha fått styreplass i to nye år, blir feil.

– Det er aldri en positiv nyhet når noen ikke kan fungere i sitt valgte verv. Samtidig ser jeg fram til å bidra i videre styrearbeid, sier han.

Av saker han mener er viktige framover, trekker Gjelsvik særlig fram diskusjonen om å organisere universitetene etter foretaksmodellen.

– Dette er en potensielt stor sak, og det er foreløpig veldig uklart hva regjeringen vil, synes professoren.

Vara for både Rønning og Gjelsvik de to neste årene, er professor i statsvitenskap Dag Harald Claes.

Årlige utskiftinger

UiO-styret velges for fire år av gangen, med noen få unntak. De to studentrepresentantene og representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte, velges årlig.

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 12. apr. 2018 05:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere