Anker dommen i patentsaken

Tidligere UiO-forsker Roya Sabetrasekh tapte tvistesaken mot UiO som gikk for tingretten i januar. Nå anker hun.

ANKER: Roya Sabetrasekh fikk ikke medhold i Oslo tingrett i saken mot UiO. Nå er anken innsendt.

Foto: Ola Sæther

Sabetrasekh krevde godtgjørelse for rett til oppfinnelse, samt oppreisning for økonomiske og ikke-økonomiske tap saken har påført henne, men tingretten frifant universitetet og idømte Sabetrasekh saksomkostninger på 150 000 kroner da dommen falt tidlig i mars.

Nå anker Sabetrasekh. Det opplyser hennes advokat, Sverre Lilleng ved advokatfirmaet Lynx.

– Ankeerklæringen er sendt. Anken gjelder både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen, altså både spørsmålet om Sabetrasekh har gjort en oppfinnelse eller skal anses som medoppfinner, og spørsmålet om UiOs ansvar for opphavsrettskrenkelsen, sier Lilleng til Uniforum.

Sabetrasekhs sak mot UiO baserer seg på at elementer fra hennes doktorgradsarbeider i odontologi har blitt brukt i patentsøknader fra et privat, svensk firma. Sabetrasekh anser at UiO både skylder henne godtgjørelse knyttet til oppfinnerrettigheter, og oppreisning for tap som saken har påført henne.

Tingretten konkluderte i dommen med at Sabetrasekh ikke hadde gjort noen oppfinnelse, og avviste dermed alle krav om godtgjørelse eller oppreisning. Dommen konkluderte også med at UiO ikke kan holdes til ansvar for opphavsrettskrenkelse i saken.

Sabetrasekhs sak har blant annet blitt dekket i NRK Brennpunkt-dokumentaren «Patentjegerne» fra 2014.

Emneord: Odontologi, Juss, Forskning Av Nils Martin Silvola
Publisert 9. apr. 2018 11:46 - Sist endra 9. apr. 2018 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere