Ikke beroliget av ledelsens svar om nytt HR-system

NTL UiO-leder Ellen Dalen krever bedre diskusjon om det fagforeningen anser som at UiO jobber med løsninger for økt overvåking av ansatte.

ÅPENT MØTE: Ellen Dalen fortalte om omstillingsprosesser som foregår ved UiO.

Foto: Ola Sæther

I forrige uke gikk Ellen Dalen, leder av Norsk Tjenestemannslag ved UiO, offentlig ut med bekymringen om potensialet for økt overvåking av ansatte i det planlagte nye HR-systemet via universitetssamarbeidet BOTT.

Dalen mener arbeidsgiver ser for seg å sy sammen et styrings-, kontroll og belønningssystem:

– Det ble presentert en løsning der arbeidsgiver kan overvåke hvordan alle ansatte utfører sine daglige arbeidsoppgaver i realtime, sa Dalen til Khrono i sin beskrivelse av hvordan UiO-ledelsen presenterte en mulig ny HR-løsning i møte med fagforeningene.

UiOs personaldirektør Irene Sandlie svarte i samme avis at intensjonen med nytt HR-system ikke er å innføre større kontroll, men å forenkle hverdagen for ansatte, HR-fagmedarbeidere og ledere.

– Forenklingen vil innebære at man bruker mindre tid på manuelt arbeid, får bedre oversikt og tilgang til informasjon. I tillegg vil man på en langt enklere måte kunne foreta analyser om organisasjonen, sa Sandlie.

Ikke beroliget

På et åpent NTL UiO-møte om effektivisering og avbyråkratisering sa Dalen at hun ikke blir særlig beroliget av svarene fra personaldirektøren.

– Det var dessverre ingenting som tyder på at de vil diskutere det problematiske ved at UiO jobber med løsninger for økt kontroll og styring av de ansatte. Hennes forklaring gikk på at hensikten ikke er å kontrollere, men å få bedre statistikkgrunnlag. Det viktige er å redegjøre for hva dette i realiteten vil bety for de ansatte, ikke hva hensikten er, sier Dalen til Uniforum etter møtet.

BOTT

- Samarbeid mellom UiB, UiO, UiT og NTNU

- Forkortelse dannet av «Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim»

- Samarbeid om felles administrative og tekniske løsninger for bl.a. lønn, HR og økonomi

– Hva er det mest bekymringsvekkende med det dere fikk presentert?

– At et system som dette kan redusere ansatte til produksjonsenheter som skal sitte og sjekke ut målene arbeidsgiver har bestemt på våre vegne, i stedet for selv å få være med på å utvikle oppgavene og arbeidsorganiseringen til det beste. Da mister vi muligheten vår til å medvirke og medbestemme på arbeidsplassen. Det er en stor forskyving av makt fra arbeidstakere til arbeidsgivere og representerer en ny måte å tenke på ledelse på ved UiO.

– Forenklet digital hverdag

– UiO jobber ikke med løsninger for å øke kontrollen og styringen av våre ansatte. Hensikten er å skaffe systemstøtte for en rekke av våre eksisterende arbeidsprosesser og arbeidsoppgaver. Det er videre viktig å gi lederne våre gode analyseverktøy innenfor etterspurte områder, skriver Irene Sandlie til Uniforum.

– Hva vil en ny HR-løsning i realiteten bety for de ansatte?

– Vi ønsker at systemstøtten skal bety en forenklet digital hverdag for våre ansatte, ledere og HR-fagmedarbeidere, hvor man  bruker minst mulig tid på manuelle oppgaver og får systemstøtte innenfor viktige arbeidsprosesser.

– Stemmer det at systemet kan innebære "stor forskyving av makt fra arbeidstakere til arbeidsgivere"?

– Allerede i dag eksisterer det rammebetingelser for medarbeider- og arbeidgiverforholdet. Systemstøtte for ulike prosesser vil ikke i seg selv endre dette maktforholdet, avslutter personaldirektøren.

Torsdag 15. mars arrangeres for øvrig BOTT-konferansen 2018, med tittel «Digitale sammen». I det digitale samarbeidets ånd har hvert universitet lokale arrangementer, som igjen strømmes til de andre universitetene. Målgruppen er alle administrative ledere på direktør- og mellomledernivå, står det på prosjektets nettsider.

Av Nils Martin Silvola
Publisert 12. mars 2018 10:47 - Sist endra 12. mars 2018 10:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere