Anbefaler universitetsstatus for HSN

En sakkyndig NOKUT-komité konkluderer med at Høgskolen i Sørøst-Norge oppfyller kravene for å bli universitet.

– STOR DAG: HSN-rektor Petter Aasen er meget fornøyd. Foto: HSN

Det melder NOKUT selv på sine nettsider mandag, under tittelen «Ett steg nærmere universitetsstatus for Høgskolen i Sørøst-Norge».

En sakkyndig komité har vurdert om HSN oppfyller kravene for å bli akkreditert som universitet, og har nå avlevert sin rapport til NOKUT, ganske nøyaktig ett år etter at HSN først leverte søknad om universitetsakkreditering.

Komitéen anbefaler at høyskolen med campus i Telemark, Buskerud og Vestfold skal få universitetsstatus. Nå kan HSN gi et tilsvar til rapporten, før saken går videre til NOKUT-styret.

HSN-rektor Petter Aasen kaller dette en stor dag for studenter og ansatte ved HSN.

– Universitetsstatus vil gi oss alle fullmakter til å videreutvikle vår hovedprofil og dermed styrke profesjonsfagene og våre arbeidslivsrettede og samfunnsrelevante studier basert på tett samspill med arbeids- og samfunnsliv i regionen, og anvendt, praksisnær og profesjonsrettet forskning og utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet som bygger opp under studieprogrammene, sier Aasen via høgskolens nettsider.

Ved en vedtatt anbefaling i NOKUT-styret kan det gå ganske raskt før universitetsstatusen er offisiell: NOKUTs styre sa ja til HiOAs søknad 12. desember 2017, og én måned senere var universitetet OsloMet et faktum, da søknaden ble godkjent ved Kongen i statsråd 12. januar i år.

NOKUTs styre har sitt neste møte 26. april.

Emneord: Universitetspolitikk, Høgskolen i Sørøst-Norge Av Nils Martin Silvola
Publisert 5. mars 2018 14:15 - Sist endra 5. mars 2018 14:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere