Nå har han ansatt sitt første vitenskapsombud

Ole Petter Ottersen rakk aldri å ansette noe vitenskapsombud på UiO. Nå har han gjort det – i Sverige.

EN NØDVENDIGHET: – Jeg ser at et vitenskapsombud trengs, ikke minst i et så kompetitivt miljø som vi har på Karolinska Institutet, sier KI-rektor Ole Petter Ottersen.

Foto: Ola Sæther

Det var i desember 2015 at UiOs styre og daværende rektor Ole Petter Ottersen vedtok å opprette to stillinger som vitenskapsombud. Mens ansatte på UiO fremdeles venter på sine lovede ombud, har Ottersen nettopp ansatt Anders Ekbom som «vetenskapligt ombud» på Karolinska Institutet i Sverige.

Skal gi råd og veiledning

Ideen tok Ottersen med seg fra Oslo, og lanserte den for svenskene allerede før han sikret seg jobben som rektor på Karolinska Institutet.

Vitenskapsombud på UiO
* UiO vedtok i desember 2015 å opprette to vitenskapsombud. Ett for humsam-fag og ett for mednat-fag. Mandatet for ombudene ble vedtatt i UiOs styre i juni 2016. Hovedformålet med vitenskapsombudet er ifølge mandatet å «gi veiledning og råd til en vitenskapelig ansatt i forskningsetiske spørsmål. Vitenskapsombudet skal være lett tilgjengelig og et sted en ansatt kan ta kontakt for en uforpliktende og uformell samtale.»
* Begge stillingene ble lyst ut i starten av 2017 (humsam-ombudet i flere omganger), men UiO valgte ikke å intervjue de to professorene som søkte stillingene.

Forskningsombud
* Mellom 2008 og mai 2017 hadde Det medisinske fakultet, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus et felles forskningsombud.
* Forskningsombudet var et kontaktpunkt for ansatte i saker hvor man mistenkte brudd på anerkjente, vitenskapelige redelighetsnormer i forskning, så som forfalskning, fabrikkering og plagiering. Også mindre alvorlige tilfeller, som uberettiget forfatterskap, publiseringsskjevhet (bias) og andre former for brudd på fullstendighetsprinsippet, var omfattet av forskningsombudsordningen.
* Professor emeritus Peter Kierulf hadde stillingen fra den ble opprettet og fram til mai 2017.
* Planen er å utlyse stillingen på nytt, med et noe justert mandat.

Kilde: OUS og Uniforum

– Er du glad for å ha realisert ideen om et vitenskapsombud?

– Ja, jeg ser at et vitenskapsombud trengs, ikke minst i et så kompetitivt miljø som vi har på Karolinska. Så jeg er glad for at dette nå er på plass. Her på KI har det ikke vært noe slikt tilbud tidligere, sier Ottersen til Uniforum.

– Hvorfor er vitenskapsombud viktige?

– De skal være et lavterskeltilbud til forskere som er havnet i konflikt, for eksempel rundt medforfatterskap, og de skal bidra til at slike konflikter løses i tidlig fase uten å eskalere. De skal også gi råd i etiske spørsmål og hjelpe til med å holde forskerne oppdatert om nye lover og regelverk som er relevante for etikk i forskningen. Dette er viktige oppgaver i ledende universitet, konstaterer KI-rektoren.

Ingen rollekonflikt

Akkurat som han gjorde på UiO, blogger Ottersen fortsatt i sin nye rektorstilling. Det nyeste blogginnlegget handler om det nye ombudet. Ifølge bloggen starter Anders Ekbom i stillingen 1. mars 2018, og blir samtidig leder for KIs etikkråd.

Kan ombudet havne i noen rolle-/tillitskonflikter eller få noen problemer med ”flere hatter”, i og med lederrollen i etikkrådet?

 – Nei, det er ikke snakk om flere hatter, forsikrer Ottersen, og fortsetter:

– Det etiske rådet skal være et forum for å debattere etiske spørsmål i en interdisiplinær kontekst. Det skal sørge for at KI er proaktiv når forskningsgjennombrudd og nye teknologier tar oss inn i områder som ikke har blitt etisk belyst. Det ligger ikke i linjen for behandling av saker om etisk uredelighet. Så snart det er mistanke om etisk uredelighet, skal saken inn i en annen kanal. Faktisk er det en opplagt synergi mellom vitenskapsombud og etisk råd. Som vitenskapsombud  i tett kontakt med forskersamfunnet kan Ekbom raskt registrere hvor skoen trykker og lage en tidsriktig og relevant agenda for diskusjonene i det etiske rådet.

Gratulerer Ottersen

På UiO er professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk blant dem som venter utålmodig på de vedtatte ombudene. At Det medisinske fakultet nå står uten både vitenskapsombud og forskningsombud, merker den profilerte professoren godt. Nå er det nemlig Solbakk som blir kontaktet av fortvilte stipendiater og forskere i midlertidige stillinger på Det medisinske fakultet, fortalte han nylig til Uniforum.

Nå gratulerer han Ottersen:

– Det er bare å si gratulerer til Karolinska og Ole Petter Ottersen for så raskt å ha fått vitenskapsombudet på plass. Det tok altså knapt seks måneder hos søta bror, mens Ottersen gamle universitet henger etter i løypa med nesten to år! Det er ikke godt nok, og jeg er redd det vil gå både vår og sommer før tingene er på plass her på berget, sier Solbakk til Uniforum.

Skal diskutere med dekanene i mars

De to stillingene som vitenskapsombud på UiO ble lyst ut på nyåret i fjor, men ble aldri besatt. Universitetet besluttet ikke å intervjue søkerne, to mannlige professorer fra NTNU og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. I intervju med Uniforum karakteriserte NTNU-professor Aksel Tjora behandlingen han fikk som søker, som useriøs.

På universitetsstyrets møte i juni 2017, fikk styremedlemmene en kort orientering om den videre rekrutteringsprosessen. Det styret ble fortalt, var at det lå an til utlysning og søknadsfrist høsten 2017, for begge ombudene. Slik gikk det altså ikke.

Overfor Uniforum forklarer rektor Svein Stølen situasjonen slik:

– Vitenskapsombudene er viktige, og derfor er vi opptatt av å få dem på plass. Stillingene har vært utlyst tidligere, men på grunn av få søkere ser vi et behov for å tydeliggjøre ombudenes funksjon og rolle. Dette skal vi diskutere i dekanmøtet i slutten av mars.

Noe mer enn det vil han ikke si om ombudsordningen før han har diskutert saken med dekanene.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 23. feb. 2018 13:03 - Sist endra 27. feb. 2018 10:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere