Fylg med på direkteoverføringa frå universitetsstyret!

No klokka 10.00 startar årets første møte i universitetsstyret ved Universitetet i Oslo. Du kan fylgja med på direkteoverføringa frå møtet i Professorboligen, om du går inn på lenkja lenger nede i denne artikkelen.

I GANG: UiO-rektor Svein Stølen leier i dag møtet i universitetsstyret som starta klokka 10.00. Du kan fylgja med på den direkteoverføringa frå møtet ved å gå inn på lenkja i denne artikkelen.

Foto: Ola Sæther

UiO skal auka innsatsen for å førebyggja seksuell trakassering og annan trakassering. Det er eitt av fire hovudmål i forslaget til handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfald. Den saka kjem opp i universitetsstyret rundt klokka 15.00 i ettermiddag. Andre ting som kjem opp på møtet i dag er mellom anna merittering av undervisning, sensorrettleiing, framtidas utdanningspolitikk, Kunnskapshovudstaden Oslo, personalpolitikk og internasjonalisering. 

Møtet begynner klokka 10.00 i Professorboligen i sentrum, og heile møtet blir strøymt her av UiO.

Dette er heile sakslista for møtet i universitetsstyret:

Møte nr. 1/2018 i universitetsstyret

Tid og sted: Møte nr. 1/2018 i universitetsstyret 6. feb. 2018 10:00 - 18:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Kunnskapshovedstaden Oslo - målsettinger og prioriteringer

Saksnr.

Saksdokumenter:


D-SAK 2 En langsiktig og framtidsrettet satsing på utdanning ved UiO

Saksnr. 2018/1222

Saksdokumenter:


Vedtakssaker


V-SAK 3 Oppnevning av Arbeidsgruppe om merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Saksnr. 2018/1189

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til at det oppnevnes en arbeidsgruppe for merittering med mandat og sammensetning i tråd med forslaget.

Saksnr.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Sensorveiledninger ved Universitetet i Oslo

Saksnr.2018/1190

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen for sensorveiledninger.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 3 Internasjonalisering - prioriteringer 2018-2020

Saksnr.

Saksdokumenter:


Vedtakssaker


V-SAK 5 Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020 i samsvar med forslaget som er fremlagt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 4 Personalpolitikk - prioriterte arbeidsområder og tiltak

Saksnr.

Saksdokumenter:


D-SAK 5 Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2017/1151

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019 - orientering om prosess

Saksnr. 2018/593

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Studentombudets årsrapport for 2017

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Eventuelt

Av Martin Toft
Publisert 6. feb. 2018 10:08 - Sist endra 6. feb. 2018 10:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere