UiO får 9 av 24 toppforskningsprosjekter

Forskningsinstitusjonene får tildelt 500 millioner til 24 frie prosjekter. Ni av prosjektene er tildelt Universitetet i Oslo. – Jeg ser fram til å se resultatene av Fellesløftet om noen år, sier forskningsminister Iselin Nybø (V).

DELTE UT 500 MILLIONER: Forskningsminister Iselin Nybø har offentliggjort hvilke fagmiljøer som får tildelt 500 millioner fra toppforskningspotten i FRIPRO:

Foto: Ola Sæther

De 24 toppforsk-prosjektene får mellom 15 og 25 millioner kroner gjennom Fellesløft III, som er et spleiselag mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet.Tildelingen er rettet mot forskningsmiljøer som har potensial til å bli blant de internasjonalt ledende på sitt felt.

– Med denne tildelingen har det i løpet av to år blitt investert halvannen milliard kroner for å utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge. Regjeringen satser langsiktig på å bygge opp forskningsmiljøer som kan hevde seg internasjonalt, og dette er en av prioriteringene i vår langtidsplan for forskning. Derfor la vi inn en vekst til FRIPRO i Statsbudsjettet for 2018 for å få til dette. Jeg ser fram til å se resultatene av Fellesløftet om noen år, sier forskningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Nybø fikk som en av sine første oppgaver som statsråd for forskningsfeltet å offentliggjøre hvilke miljøer som har sikret seg FRIPRO Toppforsk-midler de neste fire til fem årene. Hun skal fortsette regjeringens arbeid for å få norske forskningsmiljøer fram blant de beste i verden. I tillegg til universiteter deltar institutter og ett helseforetak i Fellesløftet. 

Tredje fellesløft i FRIPRO

Dette er del to av fellesløftet for FRIPRO Toppforsk-prosjekter. Første del av Toppforsk-tildelingen var i 2016, da 46 prosjekter ble tildelt en milliard kroner til sammen. Med årets tildeling har i alt 70 prosjekter fått finansiering. Fellesløftet kommer i tillegg til den ordinære FRIPRO-tildelingen.

Følgende prosjekter ved UiO får Toppforsk-finansiering gjennom Fellesløft III i FRIPRO:

Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM):

Judges under Stress Jus - the Breaking Points of Judicial Institutions, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

The demand and supply of public education, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Lifetimes: A Natural History Of the Present, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO):

How fast does the 'speciation clock' tick in selfing versus outcrossing lineages?, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Deciphering Tumor-Host Biology Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Martinotti cells: from subcellular properties to behavior, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

 Programming natural killer cell function through the organelle communication, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Fri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK):

Stochastic for Time-Space Risk Models Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Emneord: Forskning, Økonomi, Forskningspolitikk
Publisert 31. jan. 2018 10:53 - Sist endra 31. jan. 2018 10:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere