Retten satt i patentsaken mot UiO

Odontologi-forsker krever oppfinnerrett, erstatning og oppreisning fra UiO. UiO mener på sin side at det ikke finnes noen oppfinnelse å ha rett til.

RETTEN SATT: Roya Sabetrasekh trekker UiO for retten for å få oppfinnerrettigheter og erstatning for økonomisk tap. Hun representeres av Sverre Lilleng (t.h.) og Mass Anders Hus. Foto: Nils Martin Silvola

Torsdag formiddag innleder Roya Sabetrasekhs advokat Sverre Lilleng i Oslo tingrett.

Lilleng redegjør for den omstridte patentsøknaden, som er sendt inn til europeiske, amerikanske og japanske patentmyndigheter. Det er denne patentsøknaden, fra det svenske selskapet Acendia, Sabetrasekh hevder inneholder store deler av hennes forskningsmateriale fra tiden da hun jobbet som stipendiat ved Det odontologiske fakultet.

      • Les også i Uniforum: Forsker saksøker UiO: Krever oppreisning for å ha blitt uthengt som løgner

Saksøkerens advokater, Sverre Lilleng og Mass Anders Hus, har kategorisert alle likhetene mellom Royas publiserte materiale og Ascendias søknader, og nevner at de har en liste med 28 punkter med likhet.

- Ingen i denne saken har egentlig benektet at det har blitt kopiert, men det finnes spørsmål om hva Roya har gjort og ikke gjort, derfor er sammenligningen gjort, sier sakfører Mass Anders Hus. 

Sabetrasekhs sakførere kommer til enighet med UiOs sakfører, Stein-Erik Jahr Dahl, om å anse likhetene som dokumentert.

Sabetrasekh saksøker UiO for godtgjørelse for oppfinnelse gjort mens hun jobbet for UiO, samt økonomiske og ikke-økonomiske tap. Dette inkluderer krav om oppreisning for måten UiO har framstilt henne på i offentligheten.

Det er satt av fem dager til rettssaken.

 

Emneord: forskningsetikk, Forskning, Odontologi Av Nils Martin Silvola
Publisert 18. jan. 2018 10:23 - Sist endra 22. jan. 2018 20:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere