Sa nei til Kunnskapsdepartementet: Avviser å behandle omstridt innsynssak på ny

Arbeidsmiljø: Felles klagenemnd retter seg ikke etter Kunnskapsdepartementets anmodning i ARK-saken.

BEKYMRET: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe mener offentlighetens innsyn i arbeidsmiljøundersøkelsen ARK, kan være ødeleggende for arbeidsmiljøarbeidet. (Arkivfoto: Allmøte i 2013, i forbindelse med omorganiseringen Internt handlingsrom).

Foto: Ola Sæther

UiO har sammen med andre norske universiteter engasjert seg sterkt mot at offentligheten skal få innsyn i resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen ARK.

Felles klagenemnd har i to omganger gitt klarsignal til at langt mer enn det universitetene ønsker å dele fra undersøkelsen, kan offentliggjøres. Men universitetene protesterer.

Mandag skrev Uniforum at Kunnskapsdepartementet har bedt Felles klagenemnd om å gjøre nok en vurdering av saken. Nå er det klart at Felles klagenemnd ikke vil følge departementets anmodning.

Innsyn i arbeidsmiljøundersøkelsen ARK

* Avisa Forskerforum har i lang tid forsøkt å få inn syn i resultater fra UH-sektorens arbeidsmiljøundersøkelse ARK, som forvaltes av NTNU. Den opprinnelige innsynsbegjæringen i saken ble sendt NTNU 12. mai 2017.
* I to omganger har Felles klagenemnd, sektorens klageinstans for innsynssaker, gitt avisa delvis medhold i innsynsforespørselen.
* NTNU har nektet å etterkomme nemndas vedtak.
* Med støtte fra UiO tok NTNU før jul initiativ til et møte med Kunnskapsdepartementet (KD), der universitetene blant annet ba KD instruere nemnda i å fatte et nytt vedtak.
* Rett før jul ba Kunnskapsdepartementet nemnda om å vurdere saken på nytt. Denne uken svarte Felles klagenemnd at de ikke finner grunnlag for å gjøre dette.

Kilde: Offentlig tilgjengelige dokumenter i saken

– Ingen prinsippsak for oss

I et brev til departementet sendt denne uken, skriver nemndleder Knut Andreas Bostad og nestleder Marianne Klausen at Felles klagenemnd ikke finner grunnlag for å behandle saken på nytt.

I brevet slår Bostad og Klausen fast at nemnda må «respektere administrative føringer fra departementet». Samtidig viser de til forvaltningsloven § 35, som sier at nemnda kun kan omgjøre et vedtak dersom det er ugyldig. Dette mener nemnda at vedtaket ikke er, og de viser til at departementet heller ikke har konkludert med dette.

– Er dette en viktig prinsippsak Felles klagenemnd? 

– Dette er ingen prinsippsak for oss. Vi har foretatt en grundig juridisk vurdering av anmodningen fra departementet, og kan ikke se at vi har hjemmel til å behandle denne saken på nytt, sier Bostad til Uniforum.

Ingenting avgjort

– Sier dere at Kunnskapsdepartementet ikke kjenner loven?

– Nei. Dette er vår vurdering av anmodningen fra departementet og mulighetene forvaltningsloven gir til å behandle saken på nytt. Det er ikke sikkert de er enige, påpeker nemndlederen.

Om Forskerforum og andre nå kan få innsyn i arbeidsmiljøundersøkelsen, er fortsatt uklart.

– Nå må Kunnskapsdepartementet vurdere hvordan de vil ta saken videre. Felles klagenemnd kan ikke omgjøre sin tidligere avgjørelse og har ikke grunnlag for å ta saken opp til ny vurdering, sier Bostad.

Felles klagenemnd

Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak fattet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 til 4-10.

Fra 01.06.2015 er Felles klagenemnd rett klageinstans for utdanningsinstitusjonenes avgjørelser etter lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 5-1 syvende ledd, delegert kompetanse til å behandle klager på institusjonenes avgjørelser etter offentleglova til Felles klagenemnd.

I klagesaker som gjelder partsinnsyn etter forvaltningsloven, er det Kunnskapsdepartementet som er rett klageinstans.

Les mer hos Samordna opptak

Advarer mot brudd på taushetsplikten

Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK forvaltes ved NTNU, og leveres ifølge nettsidene som oppdragsprosjekt til institusjoner i den norske universitets- og høgskolesektoren.

Det var også til NTNU at avisa Forskerforum første gang rettet sin innsynsbegjæring i saken den 12. mai 2017.

Saken angår alle forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner som benytter seg av ARK.
UiOs universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe har tidligere forklart for Uniforum hvorfor spørsmålet om innsyn er så viktig:

– ARK er et viktig verktøy for hele universitets- og høgskolesektoren i Norge for å utvikle det lokale arbeidsmiljøet. NTNU og UiO tok initiativ til et møte med Kunnskapsdepartementet på vegne av sektoren da vi mener at utlevering av rapporter fra undersøkelsen, i det omfanget som Felles klagenemnd pålegger, vil innebære brudd på taushetsplikten som ble lovet da undersøkelsen ble gjennomført og ha betydelige skadevirkninger for ansattes tillitt til ARK-verktøyet. Hvis dette vedtaket opprettholdes, vil den sannsynlige konsekvensen være at ARK nedlegges i sin nåværende form. Det vil være svært uheldig for det systematiske arbeidsmiljøarbeidet ved våre universiteter og høyskoler, uttalte hun til Uniforum mandag.

Av Helene Lindqvist
Publisert 11. jan. 2018 17:49 - Sist endra 12. jan. 2018 09:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere