Nå er Curt Rice rektor for universitetet OsloMet

Kongen i statsråd godkjenner i dag Oslos andre universitet, med det omdiskuterte navnet i behold. UiO-rektor Svein Stølen gratulerer.

OSLOS ANDRE: Curt Rice er fra i dag rektor for Oslos andre universitet, OsloMet – Storbyuniversitetet. Her fra høgskolestyremøtet der navnet ble vedtatt. Styreleder Trine Syvertsen til høyre.

Foto: Ola Sæther

regjeringens nettsider står det i dag å lese:

«Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd godkjennes Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet med navnet OsloMet – storbyuniversitetet fra 12. januar 2018.»

Dermed er en lang prosess, både om status og navn, over for høgskolens del: Til høsten kan gamle HiOA motta nye studenter som universitet, og det under rektor Curt Rice sitt førstevalg som institusjonsnavn.

– Jeg er veldig glad og stolt over at vi nå har blitt et universitet. Det er en anerkjennelse av alt det viktige arbeidet som gjøres av studenter og ansatte ved OsloMet, og den store utviklingen i forskning og utdanning vi har hatt de siste årene, sier Rice i en pressemelding.

      • Les også: – Viktig å unngå forveksling med UiO

Stølen gratulerer

– Nå har vi sendt blomster og skrevet gratulerer og velkommen til klubben. Det er fint å vite at de kom i mål, sier UiO-rektor Svein Stølen til Uniforum.

Navnet OsloMet har Stølen tro på:

– Jeg synes navnet er fint, og er helt sikker på at de kommer til å leve godt med det. Det blir et bra merkevarenavn, sier rektoren.

På spørsmål om noen gode råd, fra en relativt nyslått universitetsrektor til en annen:

– Det handler mye om møysommelig og hard jobbing på interne prosesser og å få med seg det som skjer på universitetet, men jeg kan ikke skjønne at overgangen skulle bli så dramatisk. Dette vet han nok mer om enn meg, gitt.

      • Les også: Meteorologisk institutt ber HiOA finne et annet navn enn OsloMet

Svært omdiskutert navn

Rice har uttalt at det nye navnet, OsloMet, følger en tradisjon der nye universiteter i byer som allerede har ett universitet, ofte bruker «Metropolitan» i navnet.

Rektoren mener navnet også signaliserer noe om samfunnsoppdraget: «Navnet knyttes gjerne til universiteter hvor studentene har større mangfold i alder, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn enn ved de tradisjonelle universitetene. Ved slike institusjoner er oppdraget ofte å svare på behovene til storbysamfunnet og regionen, og virksomheten er gjerne tettere knyttet til arbeidslivet enn ved klassiske breddeuniversiteter», skrev Rice i et innlegg hos Khrono før jul.

Men navnet har blitt omstridt; da høgskolestyret skulle vedta navneforslaget, overlevde OsloMet med 6 mot 5 stemmer.

Språkrådet sendte senere brev til kunnskapsministeren og ba ham avvise navneforslaget, til reaksjoner fra Curt Rice.

Emneord: Universitetspolitikk, hioa Av Nils Martin Silvola
Publisert 12. jan. 2018 12:20 - Sist endra 12. jan. 2018 12:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere