Kunnskapsdepartementet tvinger universitetene til å etterkomme krav om innsyn

To ankerunder til tross: Kunnskapsdepartementet ga denne uka flere norske universiteter og høgskoler ordre om å etterkomme begjæring om innsyn.

MÅ SENDE UT RAPPORTER: Organisasjonsdirektør Ida Munkebyved NTNU på Oppdal torsdag: Etter KDs avslag blir hun tvunget til å sende ut rapporter hun mener er problematisk av hensyn til personvernet for de personene som har svart på ARK-undersøkelsene.

Foto: Tore Oksholen/Universitetsavisa

Det var bladet Forskerforum som ført leverte inn flere innsynsbegjæringer i fjor vår for å få ut resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsene, ARK, fra både NTNU, Universitetet i Bergen og flere andre institusjoner, skriver Universitetsavisa. Institusjonene etterkom begjæringen og leverte inn rapporter fra undfersøkelsen høsten i fjor, men satte da grensen ved 300 respondenter.

Etter at Forskerforum klagde saken inn for Felles klagenemnd, fikk universitetene nylig pålegg fra klagenemnda om å avgi rapporter på det nivå som var etterspurt, ned til 8-10 respondenter.

   • Les også i Uniforum:  Sa nei til Kunnskapsdepartementet: Avviser å behandle omstridt innsynssak på ny

Omfatter enheter på 8-10 ansatte

Men verken NTNU eller øvrige berørte institusjoner ønsket å etterkomme vedtaket. I desember i fjor rettet organisasjonsdirektør Ida Munkeby - på de involverte universitetenes vegne - en henvendelse til Kunnskapsdepartementet, hvor de ba om å få komme i en dialog om vedtaket, med sikte på å få endret innsynsbegjæringen.

   • Les også: Nå kan Bjørneboe kanskje slippe innsyn i arbeidsmiljøet

   • Les også: Nekter å etterkomme pålegg om innsyn

Tirsdag denne uka fikk imidlertid NTNU beskjed fra KD om at anken er avvist. Det innebærer at de involverte institusjonene må avlevere informasjon brutt ned på enheter på 8-10 ansatte.

Munkeby bekrefter overfor UA at institusjonene har satt i gang arbeidet med å levere fra seg dokumentene det er bedt om innsyn på.

Beklager sterkt

- NTNU og UiO har jobbet mye og over lengre tid for å få felles klagenemd til å omgjøre sitt vedtak om å åpne for innsyn på det nivå Forskerforum har bedt om. Det har vi ikke lykkes med, og det beklager vi sterkt, sier organisasjonsdirektøren.

Innsynsbegjæringene det er snakk om nå, gjelder for 2016. Siden NTNUs siste ARK-undersøkelse ble gjennomført i fjor, og før det i 2014, omfattes man ikke av innsynsbegjæringen i denne omgang.

Men Munkeby mener beslutningen kan ha konsekvenser for innretningen av arbeidsmiljøundersøkelsen framover.

- Vi er bekymret for at arbeidsmiljøundersøkelsen i sin nåværende form som et viktig måle- og prosessverktøy, vil bli lagt ned. Dette fordi den anonymiteten som har blitt lovet, ikke kan holdes. Dermed er det fare for at tilliten til undersøkelsen i dagens form vil forsvinne, sier hun.

- Hva vil du si om KDs beslutning?

- Vi stiller oss undrende til klagenemndas behandling og vurderinger, sier Munkeby.

52 rapporter sendes ut

Seniorrådgiver Kristin Wergeland Brekke ved Rektors stab opplyser at til sammen 52 rapporter nå blir ettersendt til På Høyden og Forskerforum fra 2016 og 2017, og gjelder undersøkelsene ved UiA, HiL, HiØ, UiB, Kunsthøgskolen, UiO og Høgskolen i Sørøst-Norge. Det er snakk om rapporter på fakultets- og instituttnivå (faglige enheter)

Emneord: Arbeidsforhold, Jus, Arbeidsmiljø Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 18. jan. 2018 17:01 - Sist endra 31. jan. 2018 11:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere