Forsker saksøker UiO: Krever oppreisning for å ha blitt uthengt som løgner

Etter en langvarig strid og en omstridt NRK Brennpunkt-dokumentar om patentrettigheter, møtes Roya Sabetrasekh og UiO i Oslo tingrett neste uke.

OMSTRIDT ODONTOLOGISK FUNN: UiO møter forsker Roya Sabetrasekh i Oslo tingrett neste uke.

Foto: Ola Sæther

Roya Sabetrasekh tok sin doktorgrad ved Institutt for klinisk odontologi i 2010, men fire år etter ble historien om hennes kamp mot UiO kjent for hele Norge.

I 2014 fortalte Sabetrasekh i NRKs Brennpunkt-dokumentar «Patentjegerne» at et privat svensk firma brukte hennes bioteknologi-forskning i en patentsøknad. Forskeren fikk ikke støtte fra Det odontologiske fakultet på at hennes forskning hadde såkalt oppfinnerhøyde og var patenterbar.

Advokat Inga Kaasen gransket saken på oppdrag fra NRK, og kom til en annen konklusjon.

– Jeg mener at doktorgradsstudenten her er én av oppfinnerne, og hun var da i utgangspunktet rettmessig eier til oppfinnelsen. Det er oppsiktsvekkende at et svensk selskap går hen og søker patent på forskning som er gjort ved Universitetet i Oslo, sa Kaasen til NRK i 2014.

Både odontologi-dekan Pål Barkvoll og flere professorer ved fakultetet tok den gang kraftig til orde for at Brennpunkt-dokumentaren inneholdt en rekke faktafeil.

Hevder seg uthengt av UiO

I rettsdokumenter Uniforum har fått tilgang til, går det fram at Sabetrasekh og UiO nå møtes i retten for å få avgjort forskerens påstand om at hun har gjort eller deltatt i en oppfinnelse mens hun jobbet for UiO. Det hevdes også at UiO samarbeidet med Ascendia om patentsøknaden.

Sabetrasekh krever godtgjørelse for oppfinnelsen, erstatning for økonomisk tap ved alle arbeidstimene saken har krevd, samt oppreisning for såkalte ikke-økonomiske tap:

«Det vises her til at Saksøker er hengt ut i pressen som en som farer med usannheter, en forsmådd forsker, som en direkte følge av uttalelser gitt av UiO [...]», står det å lese i rettsdokumentene.

De konkrete summene som kreves, fremgår ikke av rettsdokumentene.

      • Les også: UiO-professor frikjent for forskningstyveri

Forskeren dømt til å betale

Saken som nå skal for retten har vært under oppseiling i flere år: I 2015 saksøkte Sabetrasekh både UiO, det svenske selskapet Ascendia og Christer Busch, professor ved Uppsala universitet i Sverige, som alene sto oppført som oppfinner på den omstridte patentsøknaden.

Tingretten avviste saken mot Ascendia og Busch, med henvisning til at saken hørte hjemme i det svenske rettssystemet. Avvisningen ble opprettholdt i lagmannsretten, og Sabetrasekh har blitt dømt til å betale saksomkostninger på totalt 150 000 kroner til Ascendia.

Nå er det kun UiO og forskeren som møtes i retten.

Verken Sabetrasekh eller hennes advokat Sverre Lilleng ønsker å kommentere saken før den kommer opp for retten i neste uke. Advokat  Stein-Erik Jahr Dahl hos Regjeringsadvokaten, som representerer UiO, har følgende kommentar. – UiO bestrider at Sabetrasekh har krav på vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Etter UiOs syn er det heller ikke grunnlag for de fremsatte erstatningskravene, skriver han i en epost til Uniforum.

Odontologi-dekan Pål Barkvoll vil ikke kommentere saken så lenge den behandles i retten.

      • Les også: Forskar tapte mot UiO i retten: – Eg vil stå fram med min versjon

(Oppdatert kl. 16:19)

Emneord: Juss, Etikk, Forskning, Odontologi Av Nils Martin Silvola
Publisert 9. jan. 2018 15:37 - Sist endra 9. jan. 2018 16:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere