Januar - Side 2

Publisert 19. jan. 2018 10:03

– Vi fant aldri det endelige svaret på hvordan den angivelige oppfinnelsen kunne bli patentert av et privat svensk firma, når forskningen hadde foregått på UiO, opplyser NRKs Odd Isungset til Uniforum.

Publisert 19. jan. 2018 00:48

30 000 forskere blir invitert til å svare på spørsmål knyttet til god forskningsskikk. UiB-professor Mathias Kaiser skal lede prosjektet.

Publisert 18. jan. 2018 17:01

To ankerunder til tross: Kunnskapsdepartementet ga denne uka flere norske universiteter og høgskoler ordre om å etterkomme begjæring om innsyn.

Publisert 18. jan. 2018 10:44

UiO må tenke nytt om dekanrekruttering, synes medisindekan Frode Vartdal. Nå foreslår han at universitetet setter ned en arbeidsgruppe til å se på saken.

Publisert 18. jan. 2018 10:23

Odontologi-forsker krever oppfinnerrett, erstatning og oppreisning fra UiO. UiO mener på sin side at det ikke finnes noen oppfinnelse å ha rett til.

Publisert 17. jan. 2018 17:43

I dag venta vinnaren av UiOs menneskerettspris 2017 Isthar Gözaydin at domstolen i Istanbul skulle ta ei avgjerd i rettssaka mot henne. Retten bestemte derimot at saka skulle utsetjast til 31. januar.

Publisert 17. jan. 2018 16:03

Iselin Nybø frå Venstre blei hos Kongen i statsråd i dag utnemnt som ny minister for forsking og høgare utdanning. – Me vil ynskja henne lykke til, seier UiO-rektor Svein Stølen.

Publisert 16. jan. 2018 15:48

– Me skal gjera betre analysar av framtidas kompetansebehov. Derfor skal regjeringa setja ned ei arbeidsgruppe som skal sjå på dette, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Kontaktkonferansen for universitet og høgskular i formiddag.  

Publisert 16. jan. 2018 13:03

Iselin Nybø kan bli en av Venstres representanter i regjering, skriver VG.

Publisert 16. jan. 2018 01:28

Stockholm vil lokka til seg verdas beste forskarar i molekylær biovitskap og livsvitskap. – Hagastaden skal bli ein forskingsbydel der folk ikkje berre arbeider, men der dei også bur, trenar og brukar kulturtilboda, fortel Ylva Williams i stiftinga Vetenskapsstaden Stockholm. 

Publisert 15. jan. 2018 10:59

UiO kan hjelpe. Nå starter kampanjen for å få flest mulig UiO-folk ut i gatene 5. mai.

Publisert 14. jan. 2018 22:21

Istanbul: Avgjerda i rettssaka mot tyrkiske Ishtar Gözaydin er utsett til onsdag 17. januar. Det bestemte domstolen i Istanbul før helga. UiOs menneskerettspris blei også  eit tema.

Publisert 12. jan. 2018 16:49

NHM-direktør Tone Lindheim har opptrådt «klart kritikkverdig» og ikke «spesielt klokt», slås det fast i UiOs varslingsrapport. Varsleren går heller ikke fri fra kritikk.

Publisert 12. jan. 2018 12:20

Kongen i statsråd godkjenner i dag Oslos andre universitet, med det omdiskuterte navnet i behold. UiO-rektor Svein Stølen gratulerer.

Publisert 12. jan. 2018 11:39

Nils Rune Langeland har fått avskjed frå Universitetet i Stavanger. Likevel går han på jobb kvar dag.

Publisert 11. jan. 2018 23:32

Uniforum har fått innsyn i hva det omdiskuterte Vebjørn Sand-maleriet kostet UiO.

Publisert 11. jan. 2018 18:37

Istanbul: I morgon formiddag skal Isthar Gözaydin møta for domstolen i Istanbul i Tyrkia.  I haust fekk ho tildelt Universitetet i Oslos menneskerettspris, og dermed blir ho den første i historia av desse prisvinnarane som vert stilt for retten etterpå.

Publisert 11. jan. 2018 17:49

Arbeidsmiljø: Felles klagenemnd retter seg ikke etter Kunnskapsdepartementets anmodning i ARK-saken.

Publisert 11. jan. 2018 10:59

Varsling er et felt fullt av gråsoner og vanskelige grenseoppganger, beskriver varslerforsker Sissel Trygstad. Det er lurt å sette seg inn i varslingsrutinene.

Publisert 10. jan. 2018 13:21

Og mange undervisere mener at studenter stiller med for dårlige forkunnskaper, viser NOKUTs første underviserundersøkelse.

Publisert 9. jan. 2018 15:37

Etter en langvarig strid og en omstridt NRK Brennpunkt-dokumentar om patentrettigheter, møtes Roya Sabetrasekh og UiO i Oslo tingrett neste uke.

Publisert 9. jan. 2018 10:08

Dyrevernarar skryt av utkastet til nye retningsliner for dyreforsøk. Institutt for biovitenskap ved UiO framstiller utkastet som både overflødig og vagt.

Publisert 8. jan. 2018 15:49

Etter oppfordring fra NTNU og UiO, har Kunnskapsdepartementet bedt Felles klagenemnd ta nok en gjennomgang av omstridt innsynssak.

Publisert 8. jan. 2018 12:45

Det var størst økning i søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Syria og Storbritannia i 2017. Det viser nye tall fra NOKUT.

Publisert 8. jan. 2018 00:32

– Oslo kommune fråskriv seg ansvar når dei krev at UiO og Statsbygg skal finansiera sykkelveg på Bygdøy for å gi løyve til bygging av Vikingtidsmuseet, meiner bystyrerepresentant Espen Ophaug frå Venstre. Også Høgre og Framstegspartiet er kritiske.