Royas advokat: – Uenige på svært mange punkter

Siste dag i retten la saksøkers side fram enda et erstatningskrav.

FERDIG SNAKKET: Advokat Sverre Lilleng og saksøker Roya Sabetrasekh tilbrakte fire dager i tingretten.

Foto: Ola Sæther

– Nå er Sabetrasekh fornøyd med å ha fått legge fram saken sin for tingretten, sa advokat Sverre Lilleng til Uniforum da retten var hevet tirsdag ettermiddag.

I løpet av fire lange dager har mange av de sentrale aktørene og flere vitner forklart seg for retten, og partenes advokater har innledet og holdt oppsummerende sluttprosedyrer der det har gått klart fram hvor langt fra hverandre de står i skildringen av ansvar og hendelsesforløp.

– Partene er uenige på svært mange punkter, så det eneste riktige å gjøre nå er å avvente rettens avgjørelse, sier Lilleng.

      • Les også: OD-dekanen kritisk til rolleblanding

Nytt krav

I sin sluttprosedyre ba Lilleng retten legge vekt på at Sabetrasekh kan peke på konkret innhold i labrapporter fra 2006 for å underbygge at hun gjorde en oppfinnelse sommeren samme år. Han svarte også på motpartens vektlegging av at Sabetrasekh ikke var alene om arbeidet som ble gjort, men at veilederne Janne Reseland og Ståle Petter Lyngstadaas ga viktige bidrag.

– Vi har aldri hevdet at Roya har gjort oppfinnelsen alene, sa Lilleng.

I løpet av siste dag i retten lanserte Lilleng også et nytt erstatningskrav, i tillegg til de andre erstatnings- og oppreisningskravene som finnes i saken.

Advokaten mener det i løpet av rettssaken har blitt bevist at UiO avslo Sabetrasekhs klagesak i 2010 på feilaktig grunnlag. Klagen gjaldt også da oppfinnerrett, og det nye kravet er erstatning for manglende godtgjørelse fra det tidspunktet avslaget kom.

– Feil å saksøke UiO

UiOs advokat Stein-Erik Jahr Dahl sa flere ganger i sin sluttprosedyre at tvistesaken har blitt reist mot feil «rettssubjekt», altså at det ikke er UiO som må stilles til ansvar for overtrampene som beviselig er begått i saken.

Det har eksempelvis aldri blitt bestridt at patentsøknaden fra svenske Ascendia bruker materiale fra Sabetrasekhs artikkelutkast, men Jahr Dahl viser til at UiO aldri har godkjent bruken.

– Ascendia har sannsynligvis krenket opphavsretten i denne saken, men UiO bestrider at noen har handlet på vegne av universitetet i patentprosessen, sa Jahr Dahl i retten.

Sabetrasekh har tidligere saksøkt nettopp Ascendia og den svenske professoren Christer Busch, som står som eneoppfinner i søknaden. Saken mot de svenske partene ble avvist av retten i 2016, med henvisning til at saken hører hjemme i Sverige.

Lilleng ville tirsdag ikke kommentere om det kan bli aktuelt å saksøke andre enn UiO i framtiden.

– Vi avventer rettens avgjørelse, avsluttet advokaten.

      • Les også: – Roya gjorde kun bekreftende forsøk

Emneord: Forskning, Juss, Odontologi Av Nils Martin Silvola
Publisert 24. jan. 2018 11:43 - Sist endra 24. jan. 2018 11:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere