2017 - Side 20

Publisert 19. jan. 2017 15:27

– Me er opptatt av eit godt arbeidsmiljø og ein heilskapleg personalpolitikk slik at me får dei best moglege folka i organisasjonen. Saman med satsing på utdanning blir det det aller viktigaste for oss, seier rektorkandidat Svein Stølen og prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo ved UiO.

Publisert 19. jan. 2017 05:15

Det var et helkristent panel som i går diskuterte utdanning av imamer på Det teologiske fakultet. – Hvis dette blir trenden framover, tror jeg imamene vil ha lite legitimitet i miljøet, kommenterte generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd fra salen.

Publisert 16. jan. 2017 15:24

På statsvitenskap er det dobbelt så mange som ønsker praksis, som det er plasser tilgjengelig. Nå ønsker LO og NHO å gjøre praksis obligatorisk for alle studenter.

Publisert 14. jan. 2017 12:31

– Det var med litt draghjelp frå søkjarkomiteen me klarte å finna fram til kvarandre, fortel rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich.

Publisert 11. jan. 2017 13:44

Nær 10 000 deltakere fra hele verden har meldt seg på nettkurset "Introduction to Norwegian" for å lære grunnleggende norsk. Det blir også tilbudt til flyktninger og asylsøkere i Norge.

Publisert 11. jan. 2017 11:07

En av verdens viktigste vitenskapelige stemmer, sosiologiprofessor Zygmunt Bauman døde mandag, 91 år gammel. I 1997 ble han utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Publisert 10. jan. 2017 13:43

Forskeren som har anklaget en profilert UiO-professor for forskningstyveri, gis ikke medhold i Forskningsetisk utvalgs nye behandling av saken. Utvalget kaller likevel saken en lærepenge for UiO.

Publisert 9. jan. 2017 16:18

UiO-fagforeninger er misfornøyde med gjennomføringen av de lokale lønnsforhandlingene. Personaldirektør Irene Sandlie erkjenner at det har vært krevende å gjennomføre to forhandlingsløp. Nå skal forhandlingene evalueres.

Publisert 9. jan. 2017 04:00

Regjeringen bør satse mer på de største universitetene om de vil ha mer forskningsmidler fra EU. Det er tilrådningen i en ny rapport fra NIFU.