2017 - Side 17

Publisert 9. mars 2017 02:00

Et forslag til ny internhusleie skal få enhetene til å bruke mindre plass. Fagforeningene frykter at innsparingen fører til flere åpne landskap.

Publisert 6. mars 2017 16:43

Forskeren hadde ingen grunn til å gå til sak, slås det fast i dommen fra Oslo tingrett. – Domsresultatet kommer ikke som noen overraskelse for OUS, kommenterer sykehusets advokat Arne Moland.

Publisert 6. mars 2017 03:00

Da prorektorkandidat Inger Sandlie var ung, så hun alltid studier som en mulighet. Men som førsteårsstudent visste hun ikke at hun burde ha meldt seg opp til eksamen.

Publisert 1. mars 2017 10:01

Etter åtte år som studiedekan har Gro Bjørnerud Mo funnet ut at hun trives godt i universitetets maskinrom, der hun får se hvordan alt henger sammen og hva som skal til for å få systemet til å virke litt bedre.

Publisert 28. feb. 2017 17:29

Vitenskapsombudet for humsam skal dekke fem fakulteter, to senter, ett museum og universitetsbiblioteket på en tyve prosent stilling. Det holder fint, mener jusdekan Dag Michalsen. Forskningsombud Peter Kierulf synes derimot stillingen er for liten.

Publisert 28. feb. 2017 04:00

– For oss er det fint å treffa folk og at folk kan treffa oss. Det seier rektorkandidat Svein Stølen og prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo medan dei driv valkamp i Niels Treschows hus på Blindern.

Publisert 27. feb. 2017 04:00

Forskingsombod Peter Kierulf og professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk var rett før helga i møte med UiO-rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Ragnhild H. Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe. Temaet for møtet var korleis den forskingsetiske beredskapen kan styrkjast ved UiO.

Publisert 22. feb. 2017 13:04

Mange tusen bilete av folkegrupper i Mongolia blei funne i fem Amerika-koffertar på Kolbotn i fjor. Samlinga tilhøyrde eventyraren og tobakkshandlaren Oscar Mamen og antropologen Ethel Lindgren. No har Kulturhistorisk museum ved UiO overtatt samlinga.

Publisert 21. feb. 2017 10:00

REGIONSSTUDIER: – Uten opptak til en egen studieretning blir Latin-Amerika-studier normalisert, for vi har ikke USA-studier eller Frankrike-studier heller, sier instituttleder Karen Gammelgaard.