Om trakassering på juss: – Helt forferdelig at det kan ha skjedd

Jusdekan Dag Michalsen sier fakultetet har prøvd å finne kvinnene som skal ha sluttet på grunn av sextrakassering, foreløpig uten resultat. I dag publiseres endelig den ett år gamle rapporten der påstandene først kom.

OFFENTLIG: Dekan Dag Michalsen kan endelig legge fram og kommentere den ett år gamle rapporten om kjønnsbalansen ved Juridisk fakultet.

Foto: Ola Sæther

Rapporten om kjønnsbalansen blant de vitenskapelig ansatte ved Juridisk fakultet må kunne sies å ha hatt en noe krevende vei til offentliggjøring.

Fakultetets likestillingsutvalg bestilte studien i 2014, og høsten 2016 leverte forskerne Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet rapporten «Jus og kjønn» fra seg. Som Uniforum tidligere har omtalt, ble den generelle publiseringen av rapporten holdt igjen mens fakultetet jobbet med å få utbedret det de anså som brudd på forskningsetiske retningslinjer. Dette skal særlig ha dreid seg om anonymiseringen av de 48 vitenskapelig ansatte som ble intervjuet under arbeidet med rapporten, eller personer og hendelser som informantene nevnte under intervjuene.

Nå er anonymiseringsarbeidet fullført, og i dag kunne fakultetet legge fram rapporten i sin helhet. Den kan leses her.

Ok tilsettingsbalanse, svært få kvinner på pensum

Rapportens status for kjønnsbalansen hos de vitenskapelige ansatte ved fakultetet, er at 68 prosent er menn og 32 prosent er kvinner (2016-tall). Siden 2004 har kvinneandelen blant nye tilsatte vært 40 prosent.

 Forskerne undersøker også arbeidsmiljøet ved fakultetet, ansattes holdning til likestilling og «integrering av kjønnsperspektiver i undervisningen», og konkluderer blant annet med at kvinner er tydelig underrepresentert som pensumforfattere og hovedforelesere:

Av forfattere og medforfattere til obligatoriske pensumtekster til masterstudiet i rettsvitenskap finnes det 104 menn og bare 15 kvinner. Videre var det høsten 2016 27 menn og 13 kvinner som foreleste i obligatoriske fag på studiet.

     • Les også: Krever nulltoleranse mot alle former for trakassering i akademia

– En veldig god rapport

Jusdekan Dag Michalsen er i dag fornøyd med at forskningen nå er ute i offentligheten.

– Det er veldig fint at rapporten nå kan publiseres. Det har tatt tid, men det som kommer ut er en veldig god rapport. Vi har bidratt i arbeidet med å ferdigstille, men rapporten er underskrevet av forfatterne, sier Michalsen til Uniforum.

– Hva er det viktigste du tar med deg videre?

– For det første, hvor viktig det er å styrke kvinneandelen på et fakultet. For det andre, at dette er på veldig god vei til å bedre seg betraktelig hos oss. Og så kommer det en rekke forslag til virkemidler og tiltak til hvordan vi kan jobb for å bli enda bedre.

– Er det først nå dere forholder dere til rapportens innhold og tiltaksforslag?

– Nei, vi har igangsatt flere tiltak den siste tiden, og har blant annet innført en ny rulleringsordning for ansvarlige faglærere. Etter fire år skal en ny person ta over fagansvaret, og da skal en kvinne prioriteres.

Trakassering ble tema

Rapporten har blitt omtalt både hos Uniforum og andre siden «uønsket seksuell oppmerksomhet» ble et tema i flere av intervjuene forskerne gjorde. Informanter skal ha tatt opp sextrakassering på eget initiativ, og blant annet fortalt at kvinner hadde sagt opp jobb ved fakultetet etter å ha blitt utsatt for trakassering.

– Det er helt forferdelig at det kan ha skjedd, og dette undersøkte vi da vi hørte om det. Hittil har vi ikke klart å bekrefte om det stemmer, men undersøkelsene er ikke ferdig. Generelt mener jeg fakultetsledelsen har en plikt til å undersøke når de hører om slikt. Det viktigste som kan komme ut av denne delen av rapporten er at vi klarer å skape en kultur der folk kan si fra, og en slik kultur får vi aldri til hvis fakultetet ikke reagerer når det kommer opp en sak, sier Michalsen.

– Ser du selv på seksuell trakassering som et problem knyttet til likestilling?

– Jeg mener sammenhengen er åpenbar. Trakassering har gjerne sammenheng med asymmetriske maktrelasjoner, og med et mer likestillingsbasert fakultet tror jeg seksuell trakassering blir et mindre problem.

Fakultetet skal fordøye rapporten og forslagene til tiltak i plenum på et allmøte tirsdag.

PS: Uniforum har tidligere omtalt at forsker Trine Rogg Korsvik stilte seg undrende til fakultetets innvendinger mot anonymiseringen.

• Les også: 415 har underskrevet på #metooakademia

Emneord: Arbeidsmiljø, Jus Av Nils Martin Silvola
Publisert 18. des. 2017 15:36 - Sist endra 18. des. 2017 15:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere