Kristian Gundersen: – Et nytt angrep på universitetsdemokratiet

Går knallhardt ut mot forslaget om å bytte fra valgt til ansatt dekan ved Det medisinske fakultet.

– ANGREP: Kristian Gundersen mener forslaget om å endre til ansatt medisindekan utgjør et angrep på universitetsdemokratiet.

Foto: Ola Sæther

Når universitetsstyret møtes tirsdag 5. desember, skal de stemme over om Det medisinske fakultet skal bli det første UiO-fakultetet som skal gå over til å ha ansatt dekan i stedet for at dekanen velges.

Forslaget er ført i pennen av sittende dekan Frode Vartdal, og fakultetsstyret bestemte i oktober å innstille forslaget til universitetsstyret for endelig beslutning.

Forslaget innebærer blant annet at alle med professorkompetanse, også ikke-medisinere og professorer fra andre institusjoner, kan søke dekanstillingen. I dag må man være tilknyttet fakultetet for å stille til dekanvalg.

– Liten interesse, lav prestisje

Vartdal forteller at bekymring for rekrutteringsprosessen er hovedmotivasjonen bak forslaget.

– Vi ser at interessen for å stille til valg som dekan for Det medisinske fakultet er liten, og at det svært sjelden kommer til reelle valg mellom to eller flere kandidater. Med bare én kandidat blir det ikke holdt valg, og når det en sjelden gang er to kandidater er valgdeltakelsen oftest svært lav. Situasjonen er den samme også ved mange av de andre UiO-fakultetene, sier Vartdal.

Det har dekanen rett i: De siste årene er det kun ved HF-fakultetet at det har vært reell valgkamp mellom to kandidater.

Vartdal ser for seg at demokratiet ivaretas minst like godt av en bredt sammensatt rekrutteringskomité med både vitenskapelig ansatte, andre ansatte og studenter som intervjuer og vurderer de aktuelle søkerne.

Dekanen opplever at det knytter seg for liten prestisje til en dekanrolle, og at potensielle ledere heller velger å søke lederstillinger ved universitetssykehusene og andre helseforetak. Et eksempel Vartdal peker på, er professor Jan Frich som nylig gikk fra UiO til stilling som fagdirektør ved Helse Sør-øst.

Landets tre andre medisinske fakulteter har for øvrig ordning med ansatt dekan, og Vartdal opplyser at alle dekanstillingene hadde fra to til seks innstilte søkere ved forrige utlysning.

     • Les også: 2015: SV vil framleis ha vald dekan

– Nytt angrep på universitetsdemokratiet

Kristian Gundersen er professor i molekylærbiologi ved UiO og tidligere universitetsstyremedlem. Han mener forslaget er direkte skadelig for universitetsdemokratiet og den faglige friheten.

– Dette er nok et angrep på universitetsdemokratiet, attpåtil et svært dårlig forberedt angrep. Det er helt åpenbart at å ansette en leder er mindre demokratisk enn å velge en leder, og det er av stor betydning for en organisasjon om legitimiteten og makten til lederen kommer nedenfra eller ovenfra, sier professoren til Uniforum.

Han mener det er en myte at ansettelsesordning fører med seg mange flere kandidater, og lar seg heller ikke overbevise av planene om en bredt sammensatt komité for rekruttering.

– En slik lovnad er ikke bindende, og kommer til å forvitre, sier professoren.

Gundersen reagerer også på saksbehandlingen av forslaget:

– Jeg har knapt sett en så slurvete saksbehandling før. Det er ikke merkelig at ledergrupper som stort sett er ansatt selv går inn for dette, men stemmene fra undervisere og studenter er fraværende. Jeg finner ikke at det er gjort noen form for høring blant studenter. Jeg tror dette er gjort bevisst, man lar prosessen gå kjapt og prøver å unngå høringsuttalelser som skaper motstand. Det er egentlig typisk; angrep på universitetsdemokratiet kommer alltid med en type prosessknep. Det er vel det som kalles endringsledelse, sier Gundersen.

Uenig

Dekan Vartdal avviser at saksbehandlingen har vært slurvete eller forhastet.

– Vi har drevet en helt forsvarlig prosess, og sendte saken ut på høring allerede i juni, med frist i oktober. Det mener vi er en rimelig frist, sier Vartdal.

Høringsuttalelsene kan leses i styrenotatet (PDF-fil).

Når det gjelder studentenes perspektiv, påpeker Vartdal at de to studentrepresentantene i fakultetsstyret stemte for forslaget. Dekanen mener også at en ansettelsesordning bare øker studentenes makt.

– Nå ser vi at bare rundt to prosent av studentene deltar i dekanvalg. Da får studentene betydelig mer faktisk innflytelse ved å være representert i en rekrutteringskomité der de virkelig kan jobbe for å finne riktig kandidat, og får høre kandidatenes ambisjoner og ønsker for et bedre fakultet, sier Vartdal.

Forslaget fra Det medisinske fakultet behandles altså av universitetsstyret førstkommende tirsdag. Nåværende dekanperiode utløper ved utgangen av 2018.

     • Les også: Rektorvalget: Flere teorier om hvorfor valgdeltakelsen var lav

Emneord: Demokrati, Dekanvalg, Universitetsstyret, Universitetspolitikk, Universitespolitikk, Det medisinske fakultet Av Nils Martin Silvola
Publisert 30. nov. 2017 16:45 - Sist endra 30. nov. 2017 16:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere