Fagforening kritiserer UiO for håndteringen av varslersak

Det er lagt mye vekt på feil varsleren har gjort, vurderer Parat-leder Asle Fredriksen. Han er svært lite fornøyd med UiOs håndtering av varslersaken på NHM.

VARSLERES TRYGGHET: – Det er vanskelig å se for seg hvordan denne saken kan få flere på UiO til å varsle. Rektor har tidligere uttalt i media at varsling er viktig. Nå har han en god anledning til å vise at det ikke er varsler man skal jakte på i en varslersak, oppfordrer Parat-leder Asle Fredriksen.

Foto: Ola Sæther

Tidlig i høst ble museumsdirektør Tone Lindheims notater om ansattes innsats og evner spredt på Naturhistorisk museum av en varsler.

Etter å ha vurdert saken med bistand fra advokatfirmaet Kluge AS, har UiO og avdeling for personalstøtte endt opp med en rapport som i sin helhet er unntatt fra offentlig innsyn.

Dette er saken

* Håndskrevne notater om ansattes innsats og evner ble funnet på NHM-direktør Tone Lindheims kontor og spredt videre som varslersak. Både UiO-ledelsen og en rekke andre mottakere har fått notatene og et følgebrev fra den anonyme varsleren.
* I notatene som er spredt beskrives navngitte ansattes jobbprestasjoner, personlighet, styrker og svakheter. Formuleringene som er brukt, er tidvis svært uformelle: En har eksempelvis et «jævlig kaotisk kontor», en annen «smiler oppover, hater nedover».
* Navnene i notatene er sladdet av varsleren.
* Varsleren ba universitetet «vurdere de administrative, etiske og juridiske sidene ved at Tone Lindheim samler inn personopplysninger av denne art og på toppen av det hele ikke en gang sørger for sikker oppbevaring».
* Saken er håndtert som varslersak på UiO, og har involvert både fagforeningene, vernelinja, museumsledelsen og UiO-ledelsen.
* Avdeling for personalstøtte har vurdert saken med bistand fra advokatfirmaet Kluge AS. Rapporten er foreløpig i sin helhet unntatt offentlighet.

Glad for at saken er ferdigbehandlet

Museumsdirektør Tone Lindheim skriver i en e-post til Uniforum at rapporten «beskriver og vurderer hendelsesforløpet og de påstander som er fremsatt.»

Noe mer enn det ønsker hun ikke å si om rapportens innhold.

– Det er opp til UiO å avgjøre om og eventuelt hvilken informasjon som skal gis om funn og konklusjoner. Det er derfor ikke riktig av meg å kommentere rapporten, ut over at jeg er glad for at varslersaken nå er ferdigbehandlet av UiO, skriver Lindheim.

Direktøren innrømmer at saken har vært vanskelig for henne.

– Det er ingen tvil om at saken har vært en belastning for arbeidsmiljøet, de berørte ansatte og for meg. I samarbeid med de tillitsvalgte, vernelinja og mine nærmeste ledere vil jeg nå fokusere på hva som kan gjøres for å styrke arbeidsmiljøet og sikre et tillitsfullt samarbeid fremover, skriver hun.

UiO: Varslingen er fulgt opp i henhold til rutinen

Underveis i behandlingen av saken, uttalte personaldirektør Irene Sandlie til Uniforum at universitetet rettet sin hovedoppmerksomhet mot å følge opp varslingens innhold. I tillegg ville varslerens framgangsmåte bli vurdert.

Nå vil personaldirektøren ikke ut med hvordan UiO har konkludert i de to punktene. Overfor Uniforum kommenterer hun kun saken på «overordnet taushetsbelagt nivå»:

– Etter en grundig behandling av varslingens innhold og fremgangsmåten som er blitt benyttet for å formidle varslingen, er saken nå avsluttet fra arbeidsgivers side. Jeg har ikke anledning til å kommentere nærmere om utfallet av denne enkeltsaken eller innholdet i rapporten. UiO vil imidlertid understreke at varslinger blir tatt alvorlig og fulgt opp i henhold til våre rutiner, noe vi også har gjort i denne saken, skriver Sandlie i en e-post. 

– Varsleren har vært «uklok»

Fagforeningsleder Asle Fredriksen i Parat-UiO er langt ifra fornøyd med UiOs håndtering av varslingen. Selve rapporten i saken har han ikke fått lese, men fagforeningene er blitt presentert for utdrag fra den i møter med ledelsen.

– Det er lagt mye vekt på feil varsleren har gjort, at varsleren har vært «uklok». Det gjelder både måten notatene er skaffet fra direktørens kontor og at de er spredt til ansatte og media. I tillegg er det brukt mye energi på å finne ut om varsleren har gjort noe ulovlig, gjengir Parat-lederen.

For Parat er det viktig at varslere ikke skal pålegges et uforholdsmessig stort ansvar for å varsle på «riktig» måte.

– Det er vanskelig å se for seg hvordan denne saken kan få flere på UiO til å varsle. Rektor har tidligere uttalt i media at varsling er viktig. Nå har han en god anledning til å vise at det ikke er varsler man skal jakte på i en varslersak, oppfordrer Fredriksen.

– Vet du om UiO har funnet ut hvem varsleren er?

– Så vidt meg bekjent, har de ikke funnet varsleren.

– Ekstra viktig med god oppfølging

Personaldirektør Irene Sandlie sier til Uniforum at saken er fulgt opp i henhold til rutine. Parat-lederen avviser ikke at det kan være tilfelle.

– Det er ikke sikkert oppfølgingen strider mot rutinene. Men å etterprøve om varslerens innhenting av informasjon er lovlig, er utidig. Det kunne de i så fall gjort i en separat sak, argumenterer han.

Fordi varsleren har spredt dokumentene både til ansatte på museet og til media, er detaljene i saken langt mer kjent enn det som ofte er vanlig i varslersaker. Derfor er det ekstra viktig med god oppfølging av de berørte, framhever Fredriksen. Og her mener han at UiO har sviktet:

– Mange av museets ansatte er omtalt i notatene som er blitt spredt. Men de berørte har ikke fått noe godt tilbud om oppfølging fra arbeidsgiver. Helst burde alle ansatte på NHM fått tilbud om en-til-en-samtaler med leder for å få klarhet i om og hvordan de er omtalt, synes Fredriksen.

– Ansatte har ikke tillit til direktøren

Ifølge varslerens følgebrev som også Uniforum har tilgang til, utgjør varslingsdokumentet kun et utdrag av «et større materiale som er oppbevart åpent og uten sikring på direktørens kontor».

Nå er også en del ansatte som ikke er omtalt i de spredte notatene, urolige for om de kan være omtalt i deler av direktørens notater som ikke er del av varslingssaken, forteller Parat-lederen.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer som ikke har tillit til museumsdirektøren, sier Fredriksen.

– På grunn av innholdet i notatene, eller noe annet?

– Ja, på grunn av notatene. Men også på grunn av direktørens og UiOs håndtering av saken i etterkant.

– UiO-ledelsen har formidlet til fagforeningene at de er ferdig med saken. Men det mener vi de ikke er. Saken omhandler en direktør og må derfor håndteres videre av hennes ledere på sentralt nivå, slår Fredriksen fast.

Personaldirektør Sandlie ønsker ikke å kommentere Fredriksens gjengivelse av innholdet i rapporten. Kritikken av UiOs oppfølging kommenterer hun slik:

– Ledelsen ved UiO er opptatt av ivaretagelsen av personaloppfølgingen og arbeidsmiljøet på NHM også etter at denne varslersaken er avsluttet. Vi har dialog med direktøren om dette.

– Viktig å sikre at ansatte tør å varsle

Forskerforbundet på UiO har i høst fått flere henvendelser fra urolige NHM-ansatte.

Saken anses som avsluttet av universitetsledelsen, men Forskerforbundet følger opp saken videre lokalt på NHM med ledelsen og de andre tjenestemannsorganisasjonene, sier hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad.

Som eksempel på en mulig oppfølging, nevner hun tiltak for det psykososiale arbeidsmiljøet. Fagforeningen har også på egen hånd fulgt opp og hjulpet berørte medlemmer. Fortsatt er det behov for mer støtte.

– Det er uvisst hvor lang tid det tar å gjenopprette tillit til ledelsen, konstaterer Skjøstad.

I likhet med Parat-lederen er Skjøstad opptatt av varsleres trygghet.

– Det er viktig å sikre at ansatte tør å varsle framover, at varslingsrutinene kjennes gode og trygge og at de ansatte er kjent med hvordan dette skal gjøres, sier hun.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 21. nov. 2017 13:50 - Sist endra 5. sep. 2019 14:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere