Klar med forslag til nytt HiOA-navn: – Viktig å unngå forveksling med UiO

HiOA-rektor Curt Rice har kun ett forslag til nytt navn igjen på blokka: OsloMet.

ENDELIG FORSLAG: Curt Rices favorittforslag har vunnet fram: Endelig navneforslag når HiOA søker universitetsstatus blir «OsloMet».

Foto: Ola Sæther

I en tekst publisert hos Khrono skriver Curt Rice at han i løpet av desember sender ett eneste navneforslag til godkjenning hos høgskolestyret og Kunnskapsdepartementet.

Forslaget til hva Høgskolen i Oslo og Akershus skal hete når dagens høgskole får universitetsstatus, er «OsloMet – Storbyuniversitetet». På engelsk blir navneforslaget «Oslo​ ​Metropolitan University». Dette har lenge vært forslaget HiOA-rektoren har stilt seg bak, og ble for en stund siden pekt ut som ett av tre sentrale forslag sammen med «Aker universitet» og «Nova».

Rice skriver at det har vært viktig å ha Oslo med i det nye navnet, men også å unngå forveksling med UiO. Han påpeker at nye universiteter i byer som allerede har et universitet, ofte bruker begrepet «Metropolitan» i navnet. Rektoren mener navnet også signaliserer noe om samfunnsoppdraget:

«Navnet knyttes gjerne til universiteter hvor studentene har større mangfold i alder, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn enn ved de tradisjonelle universitetene. Ved slike institusjoner er oppdraget ofte å svare på behovene til storbysamfunnet og regionen, og virksomheten er gjerne tettere knyttet til arbeidslivet enn ved klassiske breddeuniversiteter.»

     • Les også: Ottersen ber HiOA unngå «Oslo» i nytt navn

– Ikke problematisk

Den forrige rektoren ved UiO, Ole Petter Ottersen, gikk i sin tid ut med at han helst så at HiOA unngikk å bruke «Oslo» i det nye navnet for å unngå forveksling med UiO.

Nå ser det ut som bynavnet blir en sentral del av et nytt navn, uten at sittende UiO-rektor Svein Stølen har noe problem med det:

– Vi er opptatt av at HiOA finner et godt navn for sin institusjon, men ønsker jo samtidig at det ikke blir for likt navnet på vår institusjon. Det forslaget som nå holdes fram, er ikke problematisk for oss, sier Stølen til Uniforum.

Lang prosess

Prosessen med å finne nytt navn har vært lang og kostbar: Nær 200 navn har vært oppe til vurdering siden 2015, og Universitas meldte nylig at tiltak som spørreundersøkelser og ekstern kommunikasjonshjelp hittil har kostet HiOA rundt én million kroner.

Tidligere denne måneden ble det klart at HiOA oppfyller NOKUTs (Nasjonal komite for kvalitet i utdanningen) krav for å kunne bli universitet. Et endelig klarsignal for å søke Kunnskapsdepartementet om å endre status kan komme når NOKUT-styret skal behandle anbefalingen fra sine sakkyndige 12. desember, og Rice har varslet at de jobber for å kunne motta nye studenter høsten 2018 som universitet.

Rices endelige navneforslag behandles av høgskolestyret i møte 15. desember.

 

Emneord: Universitetspolitikk, hioa Av Nils Martin Silvola
Publisert 30. nov. 2017 10:12 - Sist endra 30. nov. 2017 12:59

Virker som et godt valg, og har en fornuftig begrunnelse. Bra jobbet!

Peter Csaba Ølveczky - 1. des. 2017 14:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere