Akademikerne vant fram i Arbeidsretten

Akademikerne helse vant frem i arbeidsrettssaken mot Spekter. - En viktig dom for hele det organiserte arbeidslivet, sier forhandlingsleder Rune Frøyland. Spekter tar dommen til etterretning.

VANT MOT SPEKTER: Akademikerne vant frem i Arbeidsretten mot den statlige arbeidsgiverforeningen Spekter. Konflikten handlet om Rikslønnsnemnda kan tvinge sykehuslegene til å jobbe med vide unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Foto: Arbeidsretten

Konfliktens kjerne var om Rikslønnsnemnda kan tvinge sykehuslegene til å jobbe med svært vide unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

  • Les også: Legene tapte i Rikslønnsnemnda

Mandag 6. november la Arbeidsretten frem sin avgjørelse i saken mellom Spekter og Akademikerne helse.

Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre avtalen

Arbeidsretten slår fast at Rikslønnsnemnda ikke kan videreføre avtaler som inneholder store unntak fra arbeidsmiljøloven, uten at fagforeningen samtykker.

- Dette handler om medbestemmelse og retten til å trekke tilbake de videste unntakene fra loven i norsk arbeidsliv. Dommen er svært viktig – ikke bare for oss, men for hele det organiserte arbeidslivet, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse i en pressemelding.

Dommen innebærer at avtalen for 2016-2018 mellom Spekter og Akademikerne helse, som ble videreført av Rikslønnsnemnda, anses å være ugyldig i sin helhet. Det betyr at tariffavtalen fra 2014 gjelder inntil saken på nytt er behandlet i Rikslønnsnemnda.

- Nemnda kan altså ikke tvinge sykehuslegene til å jobbe langt utover arbeidsmiljølovens rammer, mot vår vilje, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Vil gå grundig gjennom dommen

Å jobbe utover arbeidsmiljøloven er en frivillig ordning, regulert i avtaler mellom partene i arbeidslivet.

- Dette handler om muligheten til å ha reelle forhandlinger om arbeidstid og unngå at yrkesgrupper blir låst i avtaler mot sin vilje. Dommen er en seier for den norske modellen, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Det er første gang Arbeidsretten behandler en slik sak.

- Dette er en historisk dom. Akademikerne og Legeforeningen vil nå gå grundig gjennom den, sier Frøyland.

Spekter lover forsvarlig pasientbehandling

I en pressemelding skriver Spekter at helseforetakene vil innrette sin drift etter de beslutningene som Rikslønnsnemnda og Arbeidsretten kommer til. Vi tar derfor dommen til etterretning, og vil sette oss godt inn i den, før vi drøfter med helseforetakene og Akademikerne/Legeforeningen hva slags konsekvenser dommen skal få for driften av sykehusene, heter det i uttalelsen fra den statlige arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Spekter lover også at helseforetakene kommer til å sørge for en forsvarlig pasientbehandling. Spekter vil invitere Akademikerne/Legeforeningen til et møte tirsdag 7. november for å diskutere konsekvensene av dommen på kort sikt.

Emneord: sykehus, Helse, Arbeidsforhold Av Martin Toft
Publisert 7. nov. 2017 00:09 - Sist endra 7. nov. 2017 00:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere