Kunnskapsministeren: – Spent på Stølens arbeid for flere faste stillinger

Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim erkjenner at regjeringens arbeid med å få flere faste vitenskapelige stillinger har gått for langsomt.

MIDLERTIDIG ANSATT: Henrik Asheim vikarierer som kunnskapsminister, men ønsker seg flere faste vitenskapelige stillinger. Her fra et besøk på UiO tidligere i høst, med rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i bakgrunnen.

Foto: Ola Sæther

– Vi må rett og slett gjøre mer for å tiltrekke og holde på de beste hodene innenfor forskning.

Det sa fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) da han fikk innlede årets forskningspolitiske seminar i regi av Forskerforbundet i Oslo tirsdag. Årets tema er forskerrekruttering, nå og i framtiden.

Asheim erkjenner at rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling er punkter der visjonen i strukturreformen av 2014 ikke har blitt oppfylt. At dette spesielt gjelder andelen faste vitenskapelige stillinger, går også fram i statistikken Forskerforbundet la til grunn for dagens diskusjoner: Andelen midlertidige ansatte ved norske universiteter og høyskoler økte for andre år på rad i 2016, ifølge tall fra Norsk senter for forskningsdata (NSD).

     • Les ogsåNy forskerlinje skal lokke informatikkstudenter før næringslivet tar dem

Spent på Stølen

– Vi har gjennom flere år jobbet for at institusjonene skal redusere bruken av midlertidige ansettelser, sa Asheim.

 Han påpekte at den nye tjenestemannsloven, som nå heter statsansatteloven, gjør det vanskeligere å ansette midlertidig.

– Nå forventer jeg for eksempel at institusjonene i større grad ansetter fast i forskerstillinger der finansieringen er ekstern, men hvor det er god grunn til å forvente langsiktig finansiering, sa Asheim.

Kunnskapsministeren beskrev seg som spent på hvordan institusjonene nå følger opp signalene, og hadde registrert UiO-rektor Svein Stølens uttalte mål om lavere andel midlertidig ansatte:

– UiO har nettopp valgt nytt rektorat som hadde nettopp dette som ett av sine valgløfter, og det blir spennende å følge med på om det blir gjort.

• Les ogsåInnlegg fra rektorvalgkampen: Team Stølen og Mo vil snu hver stein for å redusere midlertidighet

Tror på forskerlinjer

Kunnskapsministeren bedyret også sin tro på såkalte forskerlinjer, som nå opprettes blant annet ved Institutt for informatikk ved UiO. Erfaringer fra forskerlinje ved medisinutdanning tyder på at forskerlinjestudenter i gjennomsnitt er flere år yngre enn øvrige doktorgradsstudenter når de disputerer.

– Den tette koblingen til forskningen og den tette oppfølgingen studentene får, er noe andre studieprogrammer kan lære av forskerlinjene, sa Asheim.

Asheim sa også at regjeringen står fast ved målet om at 3 prosent av brutto nasjonalprodukt skal gå til forskning.

Emneord: Politikk, Regjeringen, Forskningspolitikk, midlertidighet Av Nils Martin Silvola
Publisert 14. nov. 2017 18:25 - Sist endra 14. nov. 2017 18:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere