43 medforfattere funnet uredelige i Macchiarini-skandalen

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.

SPARKET: Paolo Macchiarini ble avskjediget som gjesteforsker ved Karolinska Institutet (KI) i Sverige i 2016, etter å ha operert inn kunstig luftrør på tre pasienter uten etisk forhåndsgodkjenning og uten at metoden var testet på dyr. Nå dras flere medforfattere med i skandalen, da seks sampubliserte artikler må trekkes tilbake.

Foto: Karolinska Instituttet

Ekspertgruppen ber nå tidsskriftene som har publisert de seks artiklene om å trekke dem tilbake, skriver Centrala etikprövingsnämnden i en pressemelding, ifølge Universitetsavisa.

Saken er gjengitt i en artikkel skrevet av De nasjonale forskningsetiske komiteene og publisert på forskning.no mandag. Paolo Macchiarini ble avskjediget som gjesteforsker ved Karolinska Institutet (KI) i Sverige i 2016, etter å ha operert inn kunstig luftrør på tre pasienter uten etisk forhåndsgodkjenning og uten at metoden var testet på dyr. Den siste av pasientene døde i 2016.

Etter at svensk tv gjorde saken offentlig kjent gjennom en dokumentar, har det ført til en stor opprydning. Blant annet gikk rektor og viserektor ved KI av.

Gransket i to runder

Nå konkluderer altså ekspertgruppen at også samtlige av forskerens medforfattere på de seks artiklene har opptrådt vitenskapelig uredelig. Artiklene handler i hovedsak om transplantasjoner av syntetiske luftrør. De har tidligere blitt gransket av professor Bengt Gerdin, som påpekte uredelighet i samtlige av dem. Til tross for det frikjente KI både Macchiarini og de seks medforfatterne.

Les mer:  Han avslørte skandaleforskeren ved Karolinska

Nå er saken gjennomgått på nytt, med samme konklusjon. Ekspertene konstaterer at operasjonene beskrives som vellykkede, noe som ikke har vært tilfelle, heter det i pressemeldingen. Gruppen slår særlig hardt ned på to forhold:

Det er gitt villedende og overdrevent positiv informasjon om pasienters faktiske tilstand, samt at betydningsfull informasjon er blitt holdt tilbake. I tillegg er det oppgitt at har prosjektet har hatt etisk forhåndsgodkjenning, hvilket ikke var tilfellet.

Hvilke følger dette får for hver enkelt forsker, er det opp til deres arbeidsgivere å avgjøre, skriver Centrala etikprövingsnämnden i meldingen.

Ekspertgruppen viser til ICMJE-anbefalingene, som er praktiske og etiske anbefalinger for forfattere, utviklet for medisinfeltet. Anbefalingene brukes av mange tidsskrifter, inkludert de som har publisert de seks aktuelle artiklene.

Om medforfatterskap, står det:

  1. Forskeren skal ha bidratt vesentlig til idé og utforming eller datainnsamling eller analyse og fortolkning av data
  2. Forskeren skal ha bidratt til utarbeiding av manuskript eller kritisk revisjon av publikasjonens intellektuelle innhold
  3. Forskeren skal ha godkjent den endelige versjonen før publisering
  4. Forskeren skal kunne stå inne for arbeidet i sin helhet ved å forsikre at spørsmål knyttet til nøyaktigheten eller integriteten til enhver del av arbeidet er undersøkt og løst på riktig måte.

Alle må stå inne for innholdet

Det er det siste punktet ekspertgruppen forklarer sin vurdering med: Selv om hovedansvaret for vitenskapelig uredelighet hviler på forskningsleder Paolo Macchiarini, skal alle som er oppført som medforfattere kunne stå inne for artikkelen som sådan.

Ekspertgruppens uttalelse ligger nå på KIs bord. Det er opp til institusjonen selv å vurdere hvordan de eventuelt vil følge den opp. Direktør Espen Engh i De nasjonale forskningsetiske komiteene uttaler at saken, uansett videre utfall, er en viktig påminnelse om ansvaret som følger med medforfatterskap.

- Som medforfatter kan man høste anerkjennelse for et arbeid. Det kan ikke være slik at den samme medforfatteren fraskriver seg ethvert ansvar med en gang det viser seg at forskningen ikke holder en god forskningsetisk standard eller er rent ut vitenskapelig uredelig, uttaler Engh i artikkelen på forskning.no.

Macchiarini-saken

Høsten 2010 / Karolinska Institutet ansetter Paolo Macchiarini.

2011-2012 / Tre pasienter får operert inn kunstige luftrør på KI. I november 2011 publiserer Macchiarini en artikkel i The Lancet.

2012 / Den første pasienten dør etter noen måneder. Den andre døde i 2014, og den tredje ligger fortsatt på intensivavdelingen.

2013 / Karolinska universitetssykehus vil stanse alle videre drift med syntetisk luftrøret og bestemmer seg for ikke å forlenge Paolo Macchiarinis arbeid som kirurg.

Desember 2013 / Macchiarini begynner kliniske studier i Russland, uten forutgående dyreforsøk. Pasienter som ikke er døende, blir operert for forskningsformål. KI godkjenner biaktiviteten.

Juni 2014 / En belgisk forsker rapporterer Macchiarini for uredelighet og forskningsjuks.

Sommer 2014 / Fire leger ved Karolinska universitetssykehus leverer to meldinger om mistanke om vitenskapelig uredelighet.

2015

Mars / Etikkrådet ved KI beslutter at de sakene som den belgiske forskeren anmeldte, er av epistemologisk snarere enn av forskningsetisk slag.

April / KI avviser den belgiske forskeren og sier at Macchiarini ikke er skyldig i forskningsjuks.

Mai / Bengt Gerdin konkluderer med at Macchiarini er skyldig i forskningsjuks i artiklene de fire legene rapporterte.

August / KI avviser Gerdin og sier at Maccharini ikke er skyldig i forskningsuredelighet, men at hans forskning ikke var i samsvar vitenskapssamfunnets høye krav til kvalitet.

November / Paolo Macchiarinis gjesteprofessorat er over og han får en ny midlertidig stilling som forsker ved KI, inntil 30. november 2016

Desember / Gerdin står ved sin konklusjon etter at han har gått gjennom det nye materialet som KI la til grunn for å avvise hans opprinnelige konklusjon.

2016

Januar / Magasinet Vanity Fair publiserer en artikkel der Macchiarini blir beskyldt for å ha løyet i CVen sin.

Januar / Dokumentarserien Experimenten blir sendt på SVT.

1. februar / KI oppdager feil i Macchiarinis CV, men mener at det ikke er alvorlig nok til å si opp.

4.februar / Styret ved KI setter i gang en ekstern undersøkelse. Styret gir også rektor fornyet tillit.

7.februar / Urban Lendahl, sekretær for Nobelkomiteen ved KI, går av.

13. februar / Rektor Anders Hamsten kunngjør sin avgang. Han kunngjør også at KI vil åpne en ny bedragerisak mot Macchiarini.

13. februar / Fire professorer fra Nobelforsamlingen på KI tar permisjon fra Nobelkomiteen så lenge Macchiarini blir etterforsket.  

22 februar / Forskningsdekan Hans-Gustaf Ljunggren og viserektor Jan Carlstedt-Duke trekker seg.

23. mars / Macchiarini får sparken fra KI.

21. april / Regjeringen erstatter flere medlemmer i KIs styre.

22. april / De fire overlegene leverer en ny anmeldelse til KI, der de anklager Macchiarini for å ha manipulert bilder i en artikkel.

21. desember / Macchiarini og tre av medforfatterne hans blir funnet skyldige i forskningsfusk.

2017

22. mars / Macchiarinis siste strupepasient fra Karolinska døde på sykehus i USA.

23. mai / Macchiarini mister pengestøtten i Russland.

15.oktober / Påtalemyndighetene i Sverige henlegger etterforskningen av skandalekirurgen Paolo Macchiarini.

27. oktober / 43 av Macchiarinis medforfattere funnet uredelige av etisk komité.

 

(Kilder: Karolinska institutet , Universitetsavisa, På Høyden, SVT og Uniforum)

 

 

Emneord: Medisin, Sverige, Etikk Av Sølvi Waterloo Normannsen/Universitetsavisa
Publisert 21. nov. 2017 10:46 - Sist endra 21. nov. 2017 10:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere