UiO stenger klinikken ved Psykologisk institutt

Universitetsledelsen stopper inntil videre virksomheten ved klinikken ved Psykologisk institutt. Grunnen er at ting tyder på at driften ikke er i samsvar med gjeldende lovverk.

STENGER KLINIKK: UiO-ledelsen har stengt klinikken ved Psykologisk institutt. Nå skal det foretas en grundig juridisk vurdering av alle sider ved klinikkdriften, går det fram av en pressemelding fra UiO.

Foto: Ola Sæther

I forbindelse med arbeidet med å innlede et samarbeid med Lovisenberg Diakonale sykehus om klinikkdrift, har det kommet frem forhold som kan tyde på at dagens klinikkdrift ved Psykologisk institutt ikke er i henhold til gjeldende lovverk, skriver UiO i en pressemelding. Universitetsledelsen har bedt om en grundig juridisk vurdering av alle sider ved klinikkdriften ved Psykologisk institutt, og internrevisjonen ved UiO er varslet om saken. Endelige konklusjoner i saken må avvente de vurderingene som nå er igangsatt, heter det. 

– Dramatisk

Ifølge Universitas handler konflikten om forslaget til instituttleder Pål Kraft om å flytte praktikum fra instituttet, mens studentene frykter at det vil ødelegge undervisningstilbudet. Nå har universitetsledelsen grepet inn og bestemt flytting før instituttstyret har stemt over saken. Dermed står studentene nå uten tilbud om praktikum. – Dette er dramatisk. Stakkars studenter som skal ha praksis! Man skulle tro det hadde skjedd noe uforsvarlig ved klinikken, men det har det ikke, sier Pål Ulleberg til UniversitasHan er medlem av instituttstyret ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Alvorlig

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe uttaler:
– Universitetet i Oslo ser alvorlig på denne saken. Det skal ikke være noen tvil om at all virksomhet ved UiO er i samsvar med gjeldende lovverk. Universitetsledelsen følger opp saken i tett samarbeid med ledelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Psykologisk institutt.

Det vil komme utfyllende informasjon om saken så snart de igangsatte vurderingene er klare.

Stengingen berører ikke driften ved barne- og familieklinikken ved Psykologisk institutt, som drives i samarbeid med LDS/Nic Waal.

Emneord: Arbeidsforhold, SV-fakultetet, Psykologi
Publisert 11. okt. 2017 00:32 - Sist endra 11. okt. 2017 00:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere