UiO-professorer med klar tale: – Forby nikab ved universitetene

23 UiO-undervisere stiller seg bak et innlegg med den klare tittelen «Ansiktsdekkende plagg bør forbys ved universitetene».

VIL FORBY: 34 universitetsundervisere tar til orde for å forby ansiktsdekkende plagg på universitetene. Illustrasjonsfoto.

Foto: Ola Sæther

– Dette er «fotfolkets» protest mot en ledelse som ikke er i kontakt med dem som står i førstelinjen, altså universitetslærerne, sier UiO-professor Jens Saugstad til Uniforum.

En lang rekke professorer og lærere ved norske universiteter og høyskoler går nå ut mot linjen som UiO-ledelsen har lagt seg på; å si nei til et nasjonalt nikabforbud på undervisningssteder.

Syv av åtte universitetsledelser her til lands har valgt samme holdning som UiO-rektor Svein Stølen og hans lederteam, men nå går undervisere fra UiO, Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Bergen (UiB) og NTNU i Trondheim ut med sin uenighet i et innlegg publisert hos Aftenposten.

Totalt 34 undervisere signerer innlegget, inkludert Saugstad og 22 av hans UiO-kolleger.

• Bakgrunn: Universitetet i Oslo fraråder forbud mot ansiktsdekkende plagg

– Hemmer kommunikasjon

Innleggsforfatterne trekker fram hensynet til både undervisningssituasjonen og kommunikasjonen studenter og lærere imellom i teksten: «Både i forskerfellesskapet og i undervisningssituasjoner vil ansiktsdekkende plagg hemme kommunikasjon ved å stenge ute signaler og tilbakemeldinger som formidles gjennom ansiktsmimikk.»

Det er i høringsuttalelsen til et lovforslag fra Kunnskapsdepartementet at UiO-ledelsen støtter fagmiljøenes gjeldende rett til selv å innføre forbud mot ansiktsdekkende plagg, men altså sier nei til «ytterlige restriksjoner» på et nasjonalt plan.

Det skaper bekymring hos de 34 universitetsunderviserne: «Våre ledere synes også å ha glemt hensynet til dem som står i førstelinjen, lærerne. De fleste lærere vil forhåpentligvis slippe utfordringen som oppstår når det møter opp studenter med ansiktsdekkende plagg på deres kurs. Men nå har vi fått bekreftet en bekymring om at lærere ikke kan forvente støtte fra sine ledere om så skulle skje.»

– Kunne vært mange flere

– Det er tydelig at ledelsen er opptatt av andre ting enn å bevare universitetskulturen. De er opptatt av integrering og lik rett til utdannelse, men ser ikke at de undergraver den utdannelsen de ønsker å gi, også til minoriteter, utdyper Saugstad.

Han vil ikke kommentere hvordan oppropet kom i stand eller hvem som tok initiativ, men sier at støtten har vært stor og at de kunne fått inn mange flere enn 34 signaturer hvis gruppen selv ikke hadde valgt å sette strek et sted.

– Hvorfor er ikke den gjeldende forbudsretten hos det enkelte fagmiljø god nok?

– Fordi det er tydelig at ledelsen ikke vil gjøre den gjeldende, den nevnes kun brukt i spesielle tilfeller som laboratorieundervisning. Det er tydelig at de ikke ser hvor viktig kommunikasjon med synlig ansikt er for all virksomheten de er satt til å styre.

• Les også: UiO spurte ikke eget styre om ansiktsdekkende plagg

Nord universitet med støtte

Lovforslaget som debatteres, og høringssvarene som har kommet inn, kan leses i sin helhet her.

Av universitetene som har svart på den nevnte høringen, er det bare Nord universitet som stiller seg bak regjeringens forbudsforslag.

De UiO-tilknyttede underviserne som har signert innlegget i Aftenposten, er professor Gunn Elisabeth Birkelund, professor Rune Blomhoff, universitetslektor Geir Parelius Brændvik, professor Stig S. Frøland, professor Ingeborg Glambek, professor Kari Hoel, universitetslektor Sissel Redse Jørgensen, professor Lise Kjølsrød, professor Raino Malnes, professor Arne Mastekaasa, professor Janne Haaland Matlary, professor Arild Pedersen, universitetslektor Inger Nygaard Preus, professor Jens Saugstad, professor Ola Didrik Saugstad, professor Reidun Sirevåg, universitetslektor Jo Sivertsen,professor Eivind Smith, professor Øystein Sørensen, professor Unni Wikan, research professor/forskningsleder Nina Witoszek, universitetslektor Aksel Øijord og professor Øyvind Østerud.

 

Emneord: Regjeringen, Minoriteter i akademia, utdanningspolitikk, Islam, Jus Av Nils Martin Silvola
Publisert 5. okt. 2017 14:49 - Sist endra 5. okt. 2017 14:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere