Stølen: - Bør håndteres uten et så sterkt virkemiddel som et forbud

Svein Stølen ser ikke forbud som et virkemiddel. Det går fram av UiO-rektorens respons på professor-oppropet.

IMOT NIKAB-FORBUD: UiO-rektor Svein Stølen mener innføring av et institusjonelt nikab-forbud er et for sterkt virkemiddel.

Foto: Ola Sæther

Onsdag omtalte Uniforum et innlegg fra totalt 34 universitetsundervisere, inkludert 23 UiO-ansatte, som tok til orde for et nasjonalt nikabforbud ved universitetene.

           • Les også: UiO-professorer med klar tale: - Forby nikab ved universitetene

Innlegget kom som en reaksjon på at UiO-ledelsen i sitt høringssvar til et lovforslag om forbud valgte å fraråde nikabforbud, og innleggsforfatterne trakk særlig fram sin bekymring for hvordan ansiktsdekkende plagg påvirker undervisningssituasjonen og kommunikasjonen mellom underviser og student.

            • Les også: UiO spurte ikke eget styre om ansiktsdekkende plagg
 
– Det er tydelig at ledelsen er opptatt av andre ting enn å bevare universitetskulturen. De er opptatt av integrering og lik rett til utdannelse, men ser ikke at de undergraver den utdannelsen de ønsker å gi, også til minoriteter, uttalte UiO-professor Jens Saugstad, en av underviserne som stilte seg bak budskapet i innlegget.
 
Torsdag morgen har UiO-rektor Svein Stølen følgende kommentar:
 
«Mange reagerer negativt på bruk ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner. Det gjør også vi. Heldekkende ansiktsplagg støter an mot nordiske likhetsidealer og akademiske frihetsprinsipper. I mange undervisnings- og forskningssituasjoner er det helt avgjørende at stemme, ansikt og identitet bindes sammen. Dette er derfor et vanskelig spørsmål, men like fullt et spørsmål som bør håndteres uten bruk av så sterke midler som et (institusjonelt) forbud representerer.
 
Da saken var oppe til behandling i juni i utdanningskomiteen, der alle studiedekanene sitter, var deres råd til universitetsledelsen at dagens regelverk er tilstrekkelig for å håndtere denne krevende utfordringen. Det er dette synet som gjenfinnes i høringsinnspillet fra Universitetet i Oslo.  Det er også et syn vi deler.»
 
Seks av de syv andre norske universitetsledelsene legger seg for øvrig på samme linje som UiO, og fraråder i sine høringsuttalelser et nasjonalt forbud.
Emneord: Universitetspolitikk, Arbeidsforhold, Studentforhold Av Nils Martin Silvola
Publisert 6. okt. 2017 12:30 - Sist endra 6. okt. 2017 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere