Nå er det slutt for Duckerts alkokurs på UiO

Psykologiprofessor Fanny Duckert har i flere år benyttet seg av gratis lokaler på UiO til privat kursdrift. Ifølge eiendomsdirektør John Skogen har dette ikke vært lov.

EN AV MANGE: – Jeg har, som mange ansatte på Psykologisk institutt, drevet privatpraksis i UiOs lokaler. Noe som har vært tillatt inntil nå, sier Fanny Duckert.

Foto: Ola Sæther

For en uke siden ble klinikken på Psykologisk institutt stengt på dagen av UiO-ledelsen. Oppryddingen som for tiden pågår ved instituttet, rammer også ansatte som har drevet privat, psykologisk praksis fra universitetets lokaler. Dette er ikke lenger tillatt.

Blant de berørte er psykologiprofessor Fanny Duckert, som har bakgrunn både som SV-dekan og instituttleder på Psykologisk institutt.

Lørdagskurs på universitetsbiblioteket

Duckert har i en årrekke holdt et såkalt Alkoholreduksjonskurs – ifølge kursbeskrivelsen på hennes nettside fra lokaler «sentralt i Oslo». Kurset starter med et individuelt kartleggingsintervju og består ellers av forelesninger, gruppediskusjoner, praktiske oppgaver og oppfølging av den enkeltes kursdeltakers målsetting. Prisen er 9900 kroner per deltaker, og målgruppen er mennesker som er bekymret for sitt alkoholforbruk.

HAR IKKE VÆRT LOV: – Eiendomsavdelingen godkjenner ikke gratis bruk av UiOs arealer til privat, inntektsbringende virksomhet, sier eiendomsdirektør John Skogen.

Lokalene «sentralt i Oslo» har minimum siden høsten 2013 vært et grupperom i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) på Blindern. Det framgår av UiOs rombookingsprogram, der rommet seks lørdager i året har vært booket til seks timer lange «Seminar om rusmiddelproblematikk». Også denne høsten har professoren booket rommet tre lørdager. Den siste datoen er 28. oktober.

Sørger for umiddelbar overflytting

Duckert bekrefter overfor Uniforum at hun har holdt private kurs på Blindern, og at hun da har hatt tilgang til gratis lokaler.

– Jeg har, som mange ansatte på Psykologisk institutt, drevet privatpraksis i UiOs lokaler. Noe som har vært tillatt inntil nå. Jeg har blant annet, tre lørdager per semester, kjørt et alkoholreduksjonskurs i et grupperom i Georg Sverdrups hus. Dette har vært bestilt gjennom ordinære kanaler og godkjent av sentraladministrasjonen, ca et halvår i forveien for hvert kurs. Noe som også har vært situasjonen dette semesteret, forklarer professoren.

– Imidlertid har jeg lenge vært på utkikk etter lokaler utenfor UiO og har lyktes i å få dette på plass fra første august i år. Planen var å bruke høstsemesteret til å flytte over all klinisk virksomhet til disse lokalene.  Når det nå er kommet et forbud mot å drive klinisk virksomhet i UiOs lokaler, vil jeg selvfølgelig umiddelbart sørge for en slik overflytting, understreker hun.

– I strid med EØS-avtalens forbud mot statsstøtte

I UiOs reglement for bruk av universitetets lokaler heter det blant annet at «Rommene ved UiO kan ikke benyttes til kommersielt bruk eller fremleies uten særskilt tillatelse fra Eiendomsavdelingen».

Eiendomsdirektør John Skogen presiserer hva dette innebærer:

– UiO er en del av staten. Vi stiller ikke lokaler til disposisjon for privat, inntektsgivende virksomhet siden dette vil være i strid med EØS-avtalens forbud mot statsstøtte (EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1) og derfor ikke er tillatt. Disse reglene har Eiendomsavdelingen kompetanse på, derfor skal det i slike tilfeller innhentes «særskilt tillatelse fra Eiendomsavdelingen», slik at vi unngår at UiO driver ulovlig utleie av arealer. Når UiO leier ut arealer til eksterne, enten det er for kortere arrangementer eller lengre leieavtaler, gjøres dette alltid til markedspris for å unngå ulovlig subsidiering, skriver han i en e-post til Uniforum.

– Har Psykologisk institutt hatt en egen avtale med UiO/Eiendomsavdelingen når det kommer til kommersiell bruk av UiOs lokaler?

– PSI har ingen avtale med UiO/EA om å drive kommersiell virksomhet i UiO arealer, svarer Skogen.

– De siste to–tre årene: Hvor mange UiO-ansatte har fått tillatelse til å booke UiOs lokaler gratis for å drive med privat, inntektsbringende virksomhet?

– Eiendomsavdelingen godkjenner ikke gratis bruk av UiOs arealer til privat, inntektsbringende virksomhet. Vi kan heller ikke se at vi har mottatt noen slike forespørsler de siste 2–3 årene.

Regelverket skal presiseres

Fra 1. januar 2018 setter UiO i verk revidert internhusleieordning.

– Som en del av dette arbeidet fjernes enhetenes mulighet til å drive fremleie, slik at all utleie fra nyttår skal håndteres av Eiendomsavdelingen. Vi kommer også til å presisere tydeligere at det ikke er anledning til å drive privat, inntektsbringende virksomhet i UiOs arealer, forteller eiendomsdirektøren.

 

Fanny Duckert er styreleder for Uniforum og Apollon


 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 18. okt. 2017 15:52 - Sist endra 18. okt. 2017 15:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere