Henrik Asheim blei begeistra for forsking og undervisning på UiO

– Så kuult! Det sa fungerande kunnskapsminister Henrik Asheim etter å ha fått demonstrert korleis det er mogleg å laga musikk med kroppen på RITMO/Bevegelseslaboratoriet ved Institutt for musikkvitskap.

GOD STEMNING: Det var god stemning i heisen då fungerande kunnskapsminister Henrik Asheim var på veg opp til studentane på studieprogrammet Computing in Science Education. T.v. prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Foto: Ola Sæther

Etter statsråd fredag 20. oktober tok fungerande kunnskapsminister Henrik Asheim turen til Universitetet i Oslo. Først møtte han UiO-leiinga og leiaren for Studentparlamentet, Jens Lægreid, før han blei tatt med på besøk til senteret for framifrå utdanning Computing in Science Education i tredje etasje i Kristine Bonnevies hus/Biologibygningen. Der var det professor Anders Malthe-Sørenssen som fortalde Henrik Asheim om korleis studentane hans blei introduserte for forsking frå første dag på studiet.

– Det var veldig bra å sjå korleis studentar tidleg får innføring i forsking gjennom å læra å programmera i byrjinga av studiet. Eg får nesten lyst til å bli student igjen, sa han til Uniforum.

           • Les meir i Uniforum: UiO får nytt senter for fremragende utdanning

– Kuuult!

Henrik Asheim var ikkje mindre begeistra for besøket i RITMO/Bevegelseslaboratoriet til Institutt for musikkvitskap. Der fekk han demonstrert korleis han sjølv kunne laga musikk gjennom å ta på seg ei jakke med sensorar, og slik kunne han skapa musikk uti frå sine eigne rørsler. – Så kuuuult! uttrykte han spontant etterpå.  

Der viste også førsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius fram korleis utviklinga av rørslesensorar gjennom humanistisk grunnforsking hadde blitt til medisinsk innovasjon i samarbeid med NTNU. Då viste han korleis dei i fellesskap hadde fått laga eit videoanalyseverktøy som gjer at rørslene til tidlegfødde barn kan registrerast frå dei er tre månader gamle, og gi svar på om dei står i fare for å utvikla cerebral parese.

– Fram til no kunne dei berre gjera slike undersøkingar etter at barnet var fylt seks år, fortalde Alexander Refsum Jensenius til statsråden.

Vender gjerne tilbake

Besøket på UiO er starten på ein lengre statsrådturné.

– No skal eg rundt for å besøkja fleire utdanningsinstitusjonar rundt i heile landet for å gjera meg betre kjent med dei også.

– Og når vender du tilbake til Universitetet i Oslo?

– Det veit eg ikkje, men eg kjem gjerne igjen.

 

VISER FRAM UiO: Rektor Svein Stølen viser fram UiO til fungerande kunnskapsminister Henrik Asheim. Her pratar dei med professor Anders Malthe-Sørensen som leier studieprogrammet "Computing in Science Education", medan ein av studentane held fram med studieoppgåva si. (Foto: Ola Sæther)  

 

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk, Studentsaker Av Martin Toft
Publisert 20. okt. 2017 16:21 - Sist endra 20. okt. 2017 16:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere