Museumsdirektørens notater ble varslingssak

Museumsdirektør Tone Lindheims notater om ansattes innsats og evner, er spredt på Naturhistorisk museum av en varsler. Saken håndteres nå av universitetsledelsen.

PRIVATE NOTATER: – I mitt fravær har en ukjent person urettmessig gjennomsøkt mitt kontor og mine private skuffer og skap. Vedkommende har funnet høyst personlige, håndskrevne notater fra samtaler jeg hadde her ved museet som nyansatt direktør vel to år tilbake. De var ikke ment for noen andres øyne enn mine egne, sier NHM-direktør Tone Lindheim.

Foto: Ola Sæther

På et allmøte for de ansatte ved Naturhistorisk museum sist uke, orienterte direktør Tone Lindheim om en sak som har pågått ved museet den siste måneden.  

Direktørens håndskrevne nedtegnelser om egne ansatte har blitt anonymisert, kopiert opp og spredt på museet av en ukjent person. I tillegg er notatene meldt inn til UiO som varslingssak. Saken følges nå tungt opp, og involverer både fagforeningene, vernelinja, museumsledelsen og UiO-ledelsen.

«Lindheimarkivet»

Uniforum har via en anonym tipser fått tilgang til et dokument som består av sladdete kopier av direktørens håndskrevne notater og et følgebrev forfattet av varsleren.

I følgebrevet står det at «Materialet er en systematisk kartlegging. Det er et personlig skyggearkiv på utsiden av det ordinære personalarkivet». Ifølge varsleren utgjør varslingsdokumentet kun et utdrag av «et større materiale som er oppbevart åpent og uten sikring på direktørens kontor». Innholdet beskrives som «vurderinger av ansattes innsats og evner, noen ganger med personkarakteristikker som er negative og – noe oppsiktsvekkende – vurderinger av den psykiske helsa til enkelte».

Personene som er omtalt i «Lindheimarkivet» bør få vite om det, slår varsleren fast. Men dette overlater vedkommende til arbeidsgiver å sørge for. Varsleren ber samtidig universitetet om å «vurdere de administrative, etiske og juridiske sidene ved at Tone Lindheim samler inn personopplysninger av denne art og på toppen av det hele ikke en gang sørger for sikker oppbevaring».

Kun ment for egne øyne

Overfor Uniforum understreker museumsdirektør at hun ikke fører logg over ansatte på museet.

– I mitt fravær har en ukjent person urettmessig gjennomsøkt mitt kontor og mine private skuffer og skap. Vedkommende har funnet høyst personlige, håndskrevne notater fra samtaler jeg hadde her ved museet som nyansatt direktør vel to år tilbake. De var ikke ment for noen andres øyne enn mine egne. Jeg fører ikke logg over ansatte ved museet.  Disse private notatene er kopiert, sendt som varslingssak og spredd anonymt til en rekke personer, forklarer direktøren.

Ifølge Lindheim var det hun selv som besluttet å fortelle om saken på et allerede planlagt allmøte:

– Allmøtet ved NHM, og dagsorden for dette, var allerede bestemt på et tidligere tidspunkt. Jeg vurderte selv at jeg skulle informere om denne saken på allmøtet etter å ha rådført meg blant annet med tillitsvalgte på NHM, sier hun.

Støtte fra styreleder

Lindheim får god oppbakking fra styreleder på museet, Kristin Halvorsen:

– Jeg synes det er beklagelig at en person helt ulovlig har gått inn på direktørens kontor, rotet rundt i hennes private saker og nå anonymt sprer kopier av notater som ingen andre har noe med. Jeg kjenner de ansatte ved NHM som svært dedikerte og dyktige forskere og medarbeidere med høy integritet og en enkeltpersons handlinger kan ikke rokke ved dette, sier hun til Uniforum.

Halvorsen understreker at hun kjenner til saken fordi Lindheim har orientert henne om den. Styret har så langt ingen rolle i saken, og styrelederen var ikke til stede på allmøtet.

– Det foregår så mye positivt ved museet under Tone Lindheims ledelse; Geologisk museum pusses opp, det etableres et Klimahus og planene om nytt Veksthus er i ferd med å ferdigstilles. Jeg håper hun og de andre ansatte snarest kan få konsentrere seg fullt ut om å gjennomføre de store prosjektene og den daglige virksomheten i forskning, formidling, utstillingene, samlingene og i Botanisk hage, framhever Halvorsen.

– Ikke en stor sak

Uniforum har også vært i kontakt med et par av styremedlemmene ved museet.

Ekstern representant Einar Uggerud, til daglig professor i teoretisk kjemi ved MN-fakultetet på UiO, har ikke hørt om notatene i det hele tatt.

– Jeg kjenner overhodet ikke til saken, sier han til Uniforum.

Senioringeniør og styrerepresentant Eirik Rindal kjenner derimot saken, og var til stede på det omtalte allmøtet.

– Direktøren orienterte kort om hva som hadde skjedd. Hun fortalte at notatene hadde kommet på avveier, og beklaget dette, gjengir han.

– Er dette en stor sak på museet?

– Jeg opplever det ikke sånn. Ikke blant dem jeg snakker med.

– Påvirker saken arbeidsmiljøet på museet?

– Nei, ikke som jeg er kjent med, sier Rindal.

– En belastning for arbeidsmiljøet

Leder Ellen Dalen i NTL UiO betegner derimot saken som alvorlig og veldig uheldig.

– Direktøren har beskrevet egne ansatte på en svært negativ måte. Saken er en belastning for arbeidsmiljøet og utfordrer de ansattes tillit til lederen, slår hun fast.

Nå forventer NTL-lederen at arbeidsgiver setter inn tiltak for å ivareta de ansatte ved museet.

– Er det et problem at en leder gjør seg notater om egne ansatte?

– Det er ikke et problem i seg selv at leder gjør seg notater. Men de notatene det er snakk om her burde aldri vært skrevet. Arbeidsgiver vurderer nå alvorlighetsgraden i saken og hvilke tiltak som eventuelt må settes inn på grunn av det. Organisasjonene vil følge med på saken videre, sier Dalen. ​

Advarer mot å skylde på varsleren

Også hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet er kritisk til direktørens notater.

– Det er svært betenkelig å føre et eget skyggearkiv over sine ansatte. Vi har meldt inn til UiO-ledelsen at det ikke er slik en leder følger opp ansatte, sier hun.

Forskerforbundet på UiO har den siste tiden fått flere henvendelser fra urolige NHM-ansatte. Skjøstad utelukker ikke at det i kjølvannet av denne saken, kan komme opp en rekke nye saker.

– Dersom noen gjenkjenner seg selv eller andre i notatene, kan dette føre til nye saker for oss som fagforening. Da må vi inn og rydde opp. Det er klart at denne saken er veldig dårlig for det psykososiale arbeidsmiljøet, sier hun.

Skjøstad advarer samtidig sterkt mot å flytte skyld over på varsleren.

– Det er ugreit å låse seg inn på en annens kontor. Men like ugreit er det å føre et skyggearkiv slik Lindheim har gjort, argumenterer hun.

Følges opp fra universitetsledelsen

Hovedverneombud på UiO Hege Lynne bekrefter at også hun er involvert i saken.

– Min rolle er å påse at saken følges opp fra nivå 1, altså fra universitetsledelsen, sier hun.

– Hva er det UiO-ledelsen skal følge opp? Mens direktøren vektlegger innbrudd på hennes kontor, er andre opptatt av at notatene eksisterer?

– Min oppgave er å se til at ledelsen tar tak i hele problemstillingen. At saken ble tatt opp på allmøtet på museet, er et eksempel på slik oppfølging. Men saken er enda ikke avsluttet, og jeg kan ikke si så mye mer.

– Men er saken at notatene eksisterer eller at de er spredt?

– Fra min side er saken å passe på at arbeidsmiljøet ivaretas. Verneombudets rolle er alltid å påse at arbeidsgiver gjør det de skal for å opprettholde et godt arbeidsmiljø, påpeker Lynne.

Kan ikke kommentere saken

Universitetsledelsen ved rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe har foreløpig bare følgende å si om saken:

– Vi kan ikke kommentere denne saken nå, siden den fortsatt er til behandling.

Av Helene Lindqvist
Publisert 27. sep. 2017 20:36 - Sist endra 28. sep. 2017 09:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere