Høyere utdanning: Regjeringen har holdt 6 av 7 løfter

I Sundvollen-erklæringen kom regjeringen med sju løfter til norsk høyere utdanning. Fire år seinere har de bare brutt ett, om å evaluere de fire nye universitetene før nye strukturendringer i høyere utdanning.

Solberg-regjeringen ble høsten 2013 enige om 776 mål i regjeringsplattformen.

Det er nettstedet holderdeord.no som har gått gjennom alle de 776 løftene i Sundvollen-erklæringen. Det er plattformen som Høyre og Fremskrittspartiet framforhandlet etter stortingsvalget i 2013 og etter at samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre var på plass. Av sju løfter er bare ett brutt, mener nettsiden.

Brutt: evaluere de nye universitetene

Ett av løftene lyder: «Regjeringen vil fryse strukturen i høyere utdanning inntil effekten av nye universitetsopprettelser er evaluert, og sikre at vi får en struktur som gir miljøer med sterke fagprofiler.»

De nye opprettelsene er universitetene i Nordland (2011-2015), Agder (2007), Stavanger og NMBU (2005). Den varslede evalueringen har ikke blitt gjennomført bekrefter flere kilder til Uniforum, likevel har 33 statlige universiteter og høyskoler blitt slått sammen til 21, i ett av Kunnskapsdepartementets prestisjeprosjekt.

Den manglende evalueringen bekymrer ikke statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

– Strukturreformen er en naturlig følge av Sundvollen-erklæringen fordi den bygger på en gjennomgang av UH-sektoren, og fordi den legger til rette for sterkere fagmiljøer, skriver Haugstad i en epost til Uniforum.

Haugstad mener stortingsmeldingen om strukturreformen dekker evalueringen, selv om det ikke er et eget avsnitt om det.  

– I arbeidet med strukturmeldingen ble det gjort en gjennomgang av tilstanden i universitets- og høyskolesektoren. Som en del av dette ble det sett ekstra på situasjonen ved de nye universitetene. Utfordringer som var spesielt relevante for strukturendringer ble utdypet i stortingsmeldingen - en situasjonsbeskrivelse som Stortinget sluttet seg til i behandlingen av meldingen, skriver Haugstad.

Holdt: endringer i finansieringen

Regjeringserklæringen lover også tre endringer i finansieringen av universiteter og høyskoler.

  • Kriteriene for resultater knytta til resultatbasert finansiering av universitet og høgskoler skal utredes.
  • Regjeringen vil øke andelen av finansieringen til universitets- og høyskolesektoren som er resultatbasert.
  • Regjeringen vil øke grunnfinansieringen av utdanningsinstitusjonene.

Alle disse er holdt, mener Holderdeord.no. Den resultatbaserte finansieringen er utredet og har økt. Det har også grunnfinansieringen.  Ifølge holderdeord.no økte grunnfinansieringen 11,2 prosent i de rødgrønnes siste budsjettforslag, og regjeringen har opprettholdt den samme prosentøkningen.

Holdt: flere Senter for fremragende utdanning og styrket Nokut

De tre siste løftene er også holdt, ifølge Holderdeord sin gjennomgang.

  • Regjeringen vil satse på utvikling av fremragende studietilbud gjennom å benytte vitenskapelig spisskompetanse etter modell fra sentre for fremragende forskning.

Regjeringen har bevilget mer midler for å kunne etablere flere sentre for fremragende utdanning (SFU). Ordningen ble opprettet i 2010. Ett senter fikk tildeling i 2011, i 2014 kom tre nye. I 2016 fikk fire nye miljøer senterstatus, totalt er det nå åtte slike sentre.

  • Regjeringen vil styrke NOKUTs arbeid med å heve kvaliteten i utdanningen og i institusjonene.

I perioden 2015 til 2017 økte bevilgningene til NOKUT med 84 prosent. Til sammenligning økte bevilgningene i de rødgrønnes siste periode med 29 prosent.

  • Regjeringen vil øke opptakskapasiteten innen ingeniør- og realfag.

Høsten 2017 åpnet 250 nye studieplasser innen IT. 

Emneord: valg 2017, regjeringen, strukturreformen, politikk Av Julia Loge | julia.loge@uniforum.uio.no
Publisert 30. aug. 2017 02:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere