Legger ned urdu og oppretter årsenhet i samfunnsøkonomi

For ti år siden gikk UiOs urdu-professor av med pensjon, og siden har faget stått uten studenter og lærere. Nå vil HF legge ned faget. Se også hvilke andre fag som legges ned eller opprettes ved UiO.

Rektor Ole Petter Ottersen taler til de nye studentene på Universitetsplassen. Foto: UiO/Francesco Saggio

Universitetsstyret skal vedta hvilke studieprogrammer UiO skal tilby på møtet 20. juni. 

Her er forslagene til nye studietilbud:

• Masterprogram i Music, Communication and Technology (fellesgrad) ved HF

• Masterprogram i Konservering – prosjektbasert (erfaringsbasert) ved HF

• Masterprogram i Biovitenskap ved MN

• Masterprogram i Computational Science ved MN

• Masterprogram i Data Science ved MN

• Masterprogram i The Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (fellesgrad) ved SV

• Årsenhet i Samfunnsøkonomi ved SV

• Masterprogram i Assessment Evaluation ved UV

Disse studieprogrammene er foreslått nedlagt:

• Bachelorprogram i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet ved JUS

• Masterprogram i Psykososialt arbeid ved MED

• Masterprogram i Biologi ved MN V-sak 11 - side 1 av 109

• Masterprogram i Molekylærbiologi og biologisk kjemi ved MN

• Bachelorprogram i Kristendom, kultur og læring ved TF

• Masterprogram i European Youth Studies (fellesgrad) ved UV

I tillegg har UiO fått strategiske studieplasser over statsbudsjettet fra 2016, som fordeles slik:

• 8 plasser til Music, Communication and Technology ved HF fra høsten 2018.

• 13 plasser til Assessment evaluation ved UV fra høsten 2018.

• 21 plasser til PPU ved UV midlertidig i studieåret 2018/2019

Urdu legges ned

Institutt for kulturhistorie og orientalske språk (IKOS) ønsker å nedlegge urdu som undervisningsfag.

I 2007 gikk professoren i urdu av, og stillingen ble utlyst internasjonalt. Det kom inn 13 søknader, men bare én var kvalifisert. Hun ble invitert til Oslo for intervju og prøveforelesning i september 2008, men takket nei til tilbudet i juni 2009, blant annet fordi hun hadde fått et bedre tilbud i USA.

IKOS mener at den økende interessen for Pakistan internasjonalt og særlig i USA gjør at de få gode lærere som finnes på feltet, tilbys stillinger ved angloamerikanske læresteder, som ofte vil fremstå som mer attraktive for akademikere fra Sør-Asia.

Siden 2007 har det derfor ikke vært noen undervisning i urdu, og for øyeblikket finnes det hverken tilsatte eller studenter i faget. Dermed har instituttet heller brukt ressursene på hindi, og Det humanistiske fakultet (HF) ber universitetsstyret om å få legge ned urdu som undervisningsfag.

Årsenhet i samfunnsøkonomi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) ønsker å opprette et nytt tilbud til studenter som er usikre på valg av studieprogram, og som derfor ikke ønsker å starte på et treårig bachelorstudium eller et femårig masterstudium i samfunnsøkonomi. I tillegg har både NTNU og UiB en slik årsenhet.

SV ber ikke om nye studieplasser, selv om det nye programmet skal ha 40 studenter. Ti plasser kan tas fra bachelorprogrammet. SV-fakultetet ønsker også å heve inntakskravet for å komme inn på masteren, og gjør dermed ti plasser fra masterprogrammet om til 20 plasser på årsenheten.

Nytt masterprogram i musikk, kommunikasjon og teknologi

Gjennom et nytt masterprogram håper Det humanistiske fakultet på å utdanne «innovative teknologiske humanister». HF har søkt om ti studieplasser til å opprette et nytt masterprogram, og får sannsynligvis åtte. Programmet skal være et samarbeid med NTNU og de to universitetene skal kobles sammen med en kontinuerlig videostrøm mellom to fysiske rom som studentene selv skal drifte.

Studentene skal kunne spille konserter sammen, men også lære «bevegelsessporing, robotikk, hjernemåling og kunstig intelligens, som de senere i studiet skal anvende i prosjektarbeid knyttet opp mot næringsliv og offentlige institusjoner.»

Av Julia Loge | julia.loge@uniforum.uio.no
Publisert 18. juni 2017 02:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere