Følg med på UiO-styremøtet i dag!

Styret diskuterer blant annet samarbeid med næringslivet og om Kunnskapsdepartementets nye utviklingsavtaler er i strid med universitetets autonomi.

Du kan følge møtet her, både i løpende tekst og lydoverføring. 

Live Blog Møte nr. 3/2017 i universitetsstyret
 

Lydoverføringen er et samarbeid med Realfagsbiblioteket.

 

Dagsorden for møte nr. 3/17

2. mai 2017 10:00 - 17:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden (lukket møte)

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2017 (lukket møte)

O-SAK 1 Investeringer og endringer i driftskostnader for eiendomsmassen i et 10-års perspektiv (lukket møte)

O-SAK 2 Vikingtidsmuseum på Bygdøy - sikring av skip og gjenstander (lukket møte)

O-SAK 3 Samarbeid med næringsliv - case

D-SAK 1 Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 - strategiske grep og hovedprofil 2018

V-SAK 3 Justering av intern justeringsmodell i 2018

D-SAK 3 Senter for læring og utdanning - faglig profil og organisering

O-SAK 4 Status for UiOs tre store tverrfaglige satsinger - UiO: Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden

D-SAK 4 Videreføring av UiO:Energi for perioden 2018 - 2022

V-SAK 4 Endring av studie - og eksamensforskriften - medisinstudiet

O-SAK 5 UiOs samarbeid med Oslo kommune - status, målsetninger og prioriteringer

D-SAK 2 Modeller for finansiering av utviklingsavtaler

O-SAK 6 Valg av rektor og prorektor ved UiO for perioden 2017 til og med 31. juli 2021

O-SAK 7 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer

O-SAK 8 Årshjul for styresaker

O-SAK 9 Orienteringer fra universitetsdirektøren

O-SAK 10 Eventuelt

 

(Oppdatert 3. mai 2017)

Emneord: Universitetsstyret Av Julia Loge | julia.loge@uniforum.uio.no
Publisert 2. mai 2017 08:28 - Sist endra 3. mai 2017 15:45

En bitteliten korreksjon til tekstreferatet fra saken om UiO:Energi:

Det stemmer at UiO har 115 aktive energiprosjekter, men korrekt antall knyttet til karbonfangst og -lagring er 18 prosjekter, mens de 64 prosjektene det refereres til er innenfor innsatsområdet materialer for energi. Og så er det 27 prosjekter knyttet til energiomstilling og bærekraftige samfunn, samt 6 prosjekter innen energisystemer.

Vebjørn Bakken - 4. mai 2017 16:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere