Riksrevisoren kritiserer departementer for å uthule offentlighetsprinsippet

Hvert tredje avslag på innsyn i utvalgte dokumenter i sju departementer manglet rettslig holdbart grunnlag. – Dette bidrar til å uthule offentlighetsprinsippet, sier riksrevisor Per Kristian Foss. Justis- og beredskapsdepartementet er blant de tre verstingene.

BLIR IKKE OFFENTLIG KJENT: Mange departementer og statlige virksomheter verken arkiverer eller journalfører betydelige mengder arkivpliktige dokumenter. De blir dermed ikke offentlig kjent og utilgjengelig for innsyn. Det konstaterer riksrevisor Per Kristian Foss. Her sitter han sammen med sine medarbeidere Therese Johnsen  (t.v.) og Bjørg Selås. (Arkivfoto)

Foto: Martin Toft

Mange departementer og statlige virksomheter praktiserer ikke god nok arkivering og mulighet for innsyn. – Få andre land har lovfestet en så omfattende offentlighet og rett til innsyn i dokumenter, men det svikter i praktiseringen. Det skyldes både manglende kunnskap og lite brukervennlige arkivsystemer, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding fra Riksrevisjonen.

Dokument 3:10 (2016–2017) Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning er overlevert Stortinget 30. mai. Riksrevisjonen har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og vurdert i hvilken grad det legges til rette for innsyn.

Les sammendrag av rapporten i plakatformat

– Vi ser at både departementer og statlige virksomheter praktiserer manglende og utilstrekkelig arkivering, journalføring og innsyn, og at dette har et stort omfang. Offentlighet om forvaltningens arbeid er viktig i et demokrati, sier riksrevisor Foss. – Grunnloven fastsetter rett til innsyn i statens dokumenter og pålegger myndighetene å «legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale». Dette forutsetter at dokumenter blir arkivert og journalført. God arkivering og forvaltning av informasjon bidrar også til effektiv drift i forvaltningen, poengterer han.

Utilgjengelig for innsyn

Mange ikt-systemer med saksdokumentasjon har ikke godkjent arkivløsning. – Økte dokumentmengder, flere kommunikasjonskanaler og e-postens inntog i saksbehandlingen har lenge utfordret både regelverk og praksis på dette området, sier Foss.

Mange departementer og statlige virksomheter verken arkiverer eller journalfører betydelige mengder arkivpliktige dokumenter. De blir dermed ikke offentlig kjent og utilgjengelig for innsyn. At journalføring skal skje løpende, etterleves i mange tilfeller ikke.

Tre verstinger

Videre forhåndsunntas dokumenter fra innsyn oftere enn forutsatt. Hvert fjerde dokument som ble registrert i offentlig elektronisk postjournal i 2015, ble forhåndsunntatt. En gjennomgang av 236 dokumenter viser at det i over 60 prosent av tilfellene er vanskelig eller umulig å se behovet for forhåndsunntak. Tre departementer – Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Forsvarsdepartementet – unntok nesten halvparten av sine journalførte dokumenter på forhånd.

– Vi mener at dette er en sterkt kritikkverdig praksis som undergraver hovedregelen om innsyn. Forhåndsunntak bør bare gjelde opplysninger underlagt taushetsplikt eller der det anses uaktuelt å gi merinnsyn, sier Foss.

– Burde vurdert og gitt merinnsyn

En annen gjennomgang av et utvalg dokumenter i sju departementer der krav om innsyn ble avslått, viser at mer enn hvert tredje avslag manglet rettslig holdbart grunnlag.

– Dette bidrar til å uthule offentlighetsprinsippet. Og i mange tilfeller der det er anledning til å unnta fra innsyn, burde det også vært vurdert og gitt merinnsyn, altså innsyn i hele eller deler av dokumentet, sier riksrevisor Foss.

Les også disse artiklene i Uniforum:

– Universiteta og høgskulane må fylgja opp selskapa sine betre

Dårlig kontroll med milliarder 

Universiteter og høyskoler slurver med sjekk av vitnemål

Emneord: Media, Arbeidsforhold, Menneskerettar
Publisert 31. mai 2017 12:12 - Sist endra 31. mai 2017 12:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere