Valgstyret overså forslaget på Dag Harald Claes

Det er ikke ti, men elleve personer som stiller til valg til universitetsstyret. Valgstyret hadde nemlig oversett et av forslagene. Det er ikke første gang rutinene svikter.

BEKLAGER: – På vegne av valgstyret vil jeg beklage at forslaget på Claes ikke ble med på lista over forslag. Dette skyldes en feil. Denne feilen er nå rettet, oppklarer valgstyrets leder Knut Heidar.

Foto: Ola Sæther

I løpet av gårdagen ble en ellevte kandidat til universitetsstyret godkjent av valgstyret på UiO.

Professor i statsvitenskap Dag Harald Claes var foreslått av sin instituttleder Anne Julie Semb innen fristen 28. april, og forslaget var sendt riktig e-postadresse. Likevel var ikke forslaget blitt «oppdaget» av valgstyret, får Uniforum vite av valgsekretariatet.

Ifølge sekretariatet var det forslagsstilleren selv som oppdaget feilen, da hun ikke fant igjen Claes’ navn i Uniforums oversikt over kandidater.

Feilen skyldes en feil

Valgstyrets leder Knut Heidar beklager hendelsen.

– På vegne av valgstyret vil jeg beklage at forslaget på Claes ikke ble med på lista over forslag. Dette skyldes en feil. Denne feilen er nå rettet, og Claes blir kandidat på linje med andre i valget. Velgerne vil nå få mulighet til å gjøre seg kjent med kandidatene og de sakene de ønsker å fremme i valgkampen som kommer, skriver han til Uniforum.

Valg til universitetsstyret 2017

Fristen for å foreslå kandidater var fredag 28. april kl. 1600

Valgstart: mandag 22. mai kl. 0800

Valgslutt og kunngjøring: torsdag 1. juni

Universitetsstyret er UiOs øverste organ

Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.

Dette er ikke første gang valgstyrets rutiner har sviktet.

I juni i fjor måtte styret annullere valgresultatet i valget av ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i universitetsstyret. Etter at postdoktor Einar Eftestøl var kunngjort som vinner, viste det seg at det elektroniske valget ikke hadde gått helt riktig for seg. Valget ble gjenåpnet i en uke, og vervet gikk i stedet til førstelektor Hege Cathrine Finholt.

Ber om juridisk vurdering

I går uttalte ekspert i forvaltningsjuss Jan Fridthjof Bernt til Uniforum at han mente valgstyret kan ha handlet i strid med loven da de lot fem av kandidatene som var foreslått i årets universitetsstyrevalg, trekke seg.

Bernts argumentasjon gjorde styret usikre, og Heidar sa til Uniforum at styret vil be om en juridisk vurdering av sin tolkning av reglementet. Vurderingen vil imidlertid ikke påvirke årets valg.

Anbefalte løsningen i prorektorsaken

I den såkalte prorektorsaken i 2014, var det Knut Heidar som anbefalte universitetsstyret å bryte UiOs eget valgreglement for å sikre Ole Petter Ottersens videre verv som rektor. At daværende prorektor Ruth Vatvedt Fjeld fratrådte sitt verv etter kort tid, skulle nemlig resultert i nyvalg både på rektor og prorektor, hadde reglementet blitt fulgt.

Bernt uttalte seg om saken både i Klassekampen og Uniforum. Hans konklusjon var klar: Styrevedtaket var ugyldig.

– Som påpekt av Anne Robberstad, kan man ikke uten videre fravike et reglement man har vedtatt, når det passer slik. Man må gå veien om å endre reglementet først hvis man ønsker å opptre i strid med det som er fastsatt der, uttalte han i ett av flere intervjuer.

Inviterer til debatt

Tirsdag 16. mai klokka 12 inviterer UiO til Debattmøte og presentasjon av kandidater i Georg Sverdrups hus.

«Møt opp til debattmøte og bli kjent med kandidatene som ønsker å være din stemme i Universitetsstyret.», oppfordres det på UiOs valgsider.

I følge Bjørnar Vold-Sarnes i valgsekretariatet er det fremdeles ikke helt avgjort hvordan programmet blir lagt opp.

Skal alle kandidatene delta i samme debatt? Eller blir det tre debatter?

– Vi tar sikte på at alle deltar, men kanskje i to blandede puljer for gjennomføringens skyld. Dette avklares til uken i samarbeid med debattleder Aslak Bonde, sier Vold-Sarnes.

– Bakgrunn for dette er både praktisk og substansielt. Man velges ut ifra gruppen man kommer fra. Men som styremedlem sitter man som medlem i et felles organ og skal ta stilling til de samme sakene uavhengig hvilken gruppe man er valgt fra, utdyper han.


Les mer om kandidatene og styrevalget på UiOs egne valgsider

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 5. mai 2017 15:21 - Sist endra 5. mai 2017 15:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere