Oppussing av SV-fakultetet kan bli utsatt

SV-fakultetets høyblokk var et av de neste byggene på UiOs vedlikeholdsliste. Nå må de vente i to år til, hvis ledelsens budsjettforslag blir vedtatt.

Allerede i 2007 bestemte UiO at høyblokkene på øvre Blindern trengte en oppussing. Den siste blokken må sannsynligvis vente til 2020 før arbeidene begynner. 

Foto: UiO/Francesco Saggio

Hovedsaken på universitetsstyremøtet 20. juni er budsjettet for 2018. I papirene til styremøtet i mai er det tydelig at ledelsen ser for seg en stram økonomi i årene som kommer.

«Dette tilsier en fordeling i 2018 hvor det ikke settes i gang ny aktivitet, men fokuseres på å ferdigstille allerede igangsatt aktivitet», står det i forslaget.

– Må tenkes nytt

De øverste etasjene i Eilert Sundts hus skal etter planen pusses opp fra og med høsten 2018. Men da styret diskuterte budsjettet for 2018, kom det fram at «Rehabilitering av Eilert Sundts hus på Øvre Blindern vil da først kunne igangsettes rundt 2020.»

– Det sier seg selv at fakultetet ikke er glade for det. Instituttene våre sitter i lite tidsmessige lokaler, og utbedringer har blitt utsatt fordi vi trodde at det var vår tur i 2018. Her må det kanskje tenkes nytt, oppfordrer fakultetsdirektør Gudleik Grimstad.

Det er 5.-12. etasje i SV-høyblokken fra 1967 som skal pusses opp. Allerede i UiOs forrige masterplan for eiendommer, som ble vedtatt i 2007, sto rehabilitering av høyblokkene på Øvre Blindern på prioriteringslisten.

Flate kutt på alle enheter

Budsjettordliste

 • Mindreforbruk: overskudd. Enheten har brukt mindre penger enn den fikk tildelt.
 • Merforbruk: underskudd. Enheten har brukt mer penger enn den fikk tildelt.
 • Forhåndsdisponering: UiO låner ubrukte midler fra underliggende enheter eller fra framtidige bevilgninger. I 2018/2019 har UiO 1,1 milliarder i slike lån.
 • Nivå 1: UiO
 • Nivå 2: Fakultetene
 • Nivå 3: Instituttene

UiOs ledelse beregner at det statlige avbryåkratiseringskuttet vil si at UiO får 42,5 millioner mindre i 2018. Det er et kutt på 0,8 prosent, og ledelsen mener det må tas som et flatt kutt på alle enheter. De neste fem årene kan disse kuttene koste UiO opp mot 200 millioner kroner.

I tillegg er det økt kamp om tilskudd fra departementet som fordeles i lukkede rammer; det vil si at det ikke bare er nok å gjøre det bedre enn i fjor for å få økt tilskudd, universitetet må også vokse mer enn de andre universitetene og høyskolene.

En siste ting styret må ta stilling til, er at fra 2020 begynner UiOs nybygg å bli klare. Da vil det komme økte driftsutgifter på rundt 170 millioner kroner årlig, og dette er det enhetene som må betale for.

220 millioner kroner til bygg og eiendom

Ledelsen foreslår å bruke 220 millioner på bygninger og utstillinger i 2018. Det viktigste tiltaket er å tette vannlekkasjer inn i Historisk museum.

Deretter følger å få studenthelsetjenesten tilbake på campus ved å pusse opp andre etasje i Kristian Ottosens hus, starte planlegging av nye utstillinger i Brøggers hus, fullføre renovering av Niels Henrik Abels hus og tilpasse lokaler i forbindelse med nybygget for juss på Tullinløkka. I tillegg har energikostnadene økt med mellom 15 og 30 millioner kroner.

Foreslått prioritering for bygninger

 • Tette lekkasjer Historisk museum i 2018-2019: 100 millioner
 • Fullføre Niels Henrik Abels hus (Matematikkbygningen) i 2018: 75 millioner
 • Jussbygget på Tullinløkka 2018 (+ inventar og flytting i 2019 og 2020): 97 millioner
 • Kristian Ottosens hus (Lavblokka) i 2018-2019: 100 millioner
 • Utstillinger i Brøggers hus (tidl. Geologisk museum) i 2018-2020: 90-115 millioner
 • Eilert Sundts hus (SV-bygningen) i 2020-2021: 175 millioner
Emneord: Økonomi, Universitetsstyret, budsjett 2018 Av julia.loge@uniforum.uio.no
Publisert 10. mai 2017 13:46 - Sist endra 10. mai 2017 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere