Kvinner utgjør seks av ti som fullfører høyere utdanning

Innenfor alle nivåer av høyere utdanning i studieåret 2015/16 var det flest kvinner som fullførte. Forskjellen er størst for høyere utdanninger på lavere nivå, der kvinner fullførte 63 prosent av utdanningene, melder Statistisk sentralbyrå.

FLEST KVINNER: Seks av ti som tar høyere utdanning i Norge er kvinner. Det har Statistisk sentralbyrå regnet ut.

Foto: Ola Sæther

Studieåret 2015/16 ble det fullført om lag 46 700 utdanninger i høyere utdanning. Om lag 31 600 ble fullført på lavere nivå, 13 700 på høyere nivå og 1 370 doktorgrader. 

Tallet på avlagte doktorgrader falt med 39 fra året før. Nedgangen skyldtes at det var 45 færre kvinner som avla sin doktorgrad i 2015/16, mens det var 6 flere menn. Dette bidro til at det var omtrent like mange menn som kvinner som tok doktorgrad dette studieåret, viser tallene som Statistisk sentralbyrå publiserer i dag.

Studentene er positive

Norsk studentorganisasjon (NSO) er positiv til utviklingen.

– Vi mener at det er positivt at flere gjennomfører høyere utdanning. Dette gir Norge kompetanse som vi trenger og som ruster oss til de utfordringene samfunnet står ovenfor i dag og i fremtiden, sier leder av NSO, Marianne Andenæs i en pressemelding.

I disse dager skal Stortinget behandle og vedta kvalitetsmeldingen for høyere utdanning. NSO mener at et høyt fokus på kvalitet er viktig for at enda flere studenter skal lykkes i studiehverdagen.

– Det er nødvendig å hele tiden jobbe for å øke kvaliteten i utdanningen og sørge for at studiehverdagen gir rom og muligheter til å bruke alle sine evner og talenter. Slik får Norge enda flere og gode kandidater inn i arbeids- og næringslivet de neste årene, mener Andenæs.

Flere ved universitetene, færre ved høgskolene

Andelen fullførte høyere utdanninger ved universitetene økte med om lag 10 prosentpoeng fra studieåret 2014/15, samtidig som andelen ved statlige høgskoler gikk ned omtrent tilsvarende.

Dette medførte at over halvparten av utdanningene ble fullført ved universitetene. En viktig årsak til dette er sammenslåinger til større utdanningsinstitusjoner og universiteter, melder Statistisk sentralbyrå.

Emneord: Studentforhold, Universitetspolitikk
Publisert 3. mai 2017 12:57 - Sist endra 3. mai 2017 12:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere