Forskningsrådet presser institusjonene til mer åpenhet

Prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal være lastet opp i åpne arkiver i løpet av seks måneder. Det krever Forskningsrådet av universiteter og høgskoler.

MER ÅPENHET: Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen ber om at institusjonene gjør alle prosjekter finansiert av Forskingsrådet åpent tilgjengelige i løpet av seks måneder.

Foto: Ola Sæther

– Å gjøre forskningen åpent tilgjengelig er i institusjonenes egen interesse. Det vil gjøre forskningen mer kjent og er i tråd med institusjonenes egne policyer for åpen tilgang, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen i en pressemelding. 

Les også: – Eit flipperspel med statlege aktørar

Det er et sentralt forskningspolitisk mål at offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig. Forskningsrådet innførte derfor i 2013 et krav om at artikler fra prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal gjøres tilgjengelige i åpne digitale arkiver.

En gjennomgang av databasen Cristin viser at dette i liten grad er fulgt opp i dag. Det er bakgrunnen for at Forskningsrådet nå sender ut brev til universiteter og høgskoler med følgende oppfordringer: 

  • Forskningsrådet ber om at alle vitenskapelige artikler som er registrert med Forskningsrådets prosjektnummer i Cristin blir lastet opp i et åpent arkiv i løpet av de neste seks månedene.
  • Fra og med 1. oktober blir det obligatorisk for alle prosjektansvarlige som er tilknyttet Cristin å bruke Forskningsrådets prosjektnummer når artikler registreres i databasen.

Forskningsrådet vil også følge opp arkivering og åpen tilgang i instituttsektoren og ved helseforetakene.

Les mer om åpen tilgang:

Norske tidsskrifter i humaniora og samfunnvitenskap får åpen tilgang

Forlagene kveler mediebudsjettene

8 ting du bør vite om åpen publisering

Gir støtte til åpen publisering

Emneord: Forskningspolitikk, Forskning, Forskningsformidling
Publisert 18. mai 2017 10:27 - Sist endra 18. mai 2017 10:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere