Kvinnelig kandidat kan ende i universitetsstyret uten en eneste stemme

Faste, vitenskapelige ansatte som ønsker mest mulig innflytelse i universitetsstyrevalget, må prioritere menn. Professor Harriet Bjerrum Nielsen er bekymret.

RINGVIRKNINGER: – Jeg bekymrer meg for at de som faktisk ønsker Anne Birgitte Rønning inn i styret, tenker at de ikke behøver stemme på henne, fordi hun allerede er sikret plass. Det problematiske med det, er at hun vil framstå som om hun ikke har noen støtte i universitetssamfunnet, sier Harriet Bjerrum Nielsen.

Foto: UiO

Til sammen 11 kandidater stiller i vårens valg til universitetsstyret på Universitetet i Oslo. Noen av dem har imidlertid langt større sjanser enn andre til å bli valgt inn.

Professor i allmenn litteraturvitenskap Anne Birgitte Rønning er allerede garantert styreplass. Hun er nemlig eneste kvinne som stiller i kategorien faste, vitenskapelige ansatte. Og her skal det velges én kvinne og én mann.

For professor Harriet Bjerrum Nielsen, som har foreslått Rønning, er ikke dette nødvendigvis en gla’nyhet.

Valg til universitetsstyret 2017

* Valgstart: mandag 22. mai
* Valgslutt og kunngjøring: torsdag 1. juni
* Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.

– Det kan brukes mot henne

Professoren har snakket med flere som har uttrykt at det nå gjelder å stemme på mennene.

– De sier at de vil bruke full kraft på de mannlige kandidatene, fordi Rønning jo er sikret plass​, beskriver Nielsen.

Ifølge professoren kan dette slå negativt ut for Rønning, og hun oppfordrer dem som ønsker Rønning inn i styret, til å rangere henne på topp.

– Hva er det du er bekymret for?

– Jeg bekymrer meg for at de som faktisk ønsker henne inn i styret, tenker at de ikke behøver stemme på henne, fordi hun allerede er sikret plass. Det problematiske med det, er at Rønning vil framstå som om hun ikke har noen støtte i universitetssamfunnet, selv om hun i realiteten har det.

– Vil dette følge henne gjennom hele styreperioden?

– Det kan brukes mot henne. I en diskusjon om kjønnskvotering vil man kanskje kunne vise til at det sitter en person i universitetsstyret uten stemmer, sier Nielsen.

Redusert innflytelse på valget

Slik foregår valget av representanter for de faste, vitenskapelige ansatte

* Universitetsstyrevalget er et preferansevalg. Velgerne skal rangere kandidatene med sin mest foretrukne kandidat på topp.

* En velgers stemme er knyttet til førsteplassen helt til en av to ting skjer:
1. Personen blir valgt ved hjelp av stemmen. Da genereres et overskudd som kan gå videre til de neste på listen.
2. Kandidaten har null sjans til å bli valgt, og blir ekskludert.  Da går stemmene videre uavkortet til neste ikke-ekskluderte navn på lista.

I opptellingen ses det først på fordelingen av førstepreferanser. Enhver som får mer enn en tredjedel av førstestemmene, er valgt.

Valgtall: Det antall stemmer som er avgitt delt på tre (fordi det skal velges to personer).

I årets valg er det fire muligheter etter første runde:

1. Ingen blir valgt, og man må ekskludere så mange som mulig. I år kan ikke kvinnen ekskluderes. Stemmen til de ekskluderte fordeles uavkortet videre.
2. En person kan ha oppnådd valgtallet, som er antall stemmer delt på tre. Dersom dette er kvinnen, kan overskuddet overføres videre. Dersom det er en mann, er han valgt og valget avsluttes.  
3. Dersom to menn oppnår valgtallet, er det den med høyest stemmetall som er valgt sammen med kvinnen.
4. kvinnen og en mann oppnår valgtallet, og er dermed valgt.

For vararepresentanter starter opptellingen på nytt.


Kilde: Bård Henry Moum Jakobsen/UiO

For en mer detaljert gjennomgang, se Valgreglement for Universitetet i Oslo

Leder for valgstyret Knut Heidar sier til Uniforum at han mener alle bør rangere øverst den kandidatene de helst vil ha inn i styret.

Samtidig bekrefter han at måten stemmene telles opp på, tilsier at dersom man har en klar favoritt blant mennene, så bør man i år sette denne på topp.

– Valget til universitetsstyret er preferansevalg med kjønnskvotering. Fordi det bare er én kvinne, er hun allerede valgt. Og det betyr i praksis at de som setter kvinnen på førsteplass, reduserer sin innflytelse på hvilken mann som blir valgt, forklarer Heidar.

– Så det er ikke sånn at hvis man stemmer på kvinnen som er garantert valgt, så vil stemmen automatisk overføres til mannen man har som nummer to?

– Nummer to på listen vil kunne få noe, avhengig av stemmetall, men får ikke full uttelling, sier valgstyrelederen.

Disse stiller til valg:


Vitenskapelige ansatte:
 

Professor Olav Gjelsvik, IFIK /CSMN, HF  

Foreslått av:

Kristian Gundersen, professor, IBV, MN
Linda Bergersen, professor, IOB , OD
Hilde Sandvik, professor, IAKH, HF
Camilla Serck Hanssen, professor, IFIKK, HF
Mathilde Skoie, professor, IFIKK, HF
Aud Tønnessen, dekan, TF
Raino Malnes, professor ISV, SV
Jakob Lothe, professor, ILOS, HF
Dag Hessen, professor, IBV, MN
Øystein Linnebo, professor, IFIKK, HF
Petter Laake, professor, IMB, MED
Andreas Føllesdal, professor, IOR, JUS

Førsteamanuensis Sverre Stausland Johnsen, HF

Foreslått av: Kate Rasch, universitetslektor, ILN, HF

Professor Anne Birgitte Rønning, ILOS, HF

Foreslått av: Harriet Bjerrum Nielsen, professor, STK

Professor Erling Sverdrup Sandmo, IAKH, HF

Foreslått av:

Helge Jordheim, professor, IKOS/HF
Rune Svarverud, professor, IKOS/HF
Benedicte Bull, professor, SUM
Oddbjørn Leirvik, professor, TF
Tor Egil Førland, instituttleder, IAKH/HF
Mette Halskov Hansen, professor, IKOS/HF
Hilde Henriksen Waage, professor, IAKH/HF
Karen Gammelgaard, instituttleder, ILOS/HF
Bjørn Olav Utvik, instituttleder, IKOS/HF
Arild Engelsen Ruud, forskningsleder, professor, IKOS/HF

Professor Dag Harald Claes, ISV,SV

Foreslått av: Anne Julie Semb, instituttleder, ISV/SV

 

Midlertidige vitenskapelige ansatte
 

Forsker Ingrid Lossius Falkum, IFIKK, HF 

Foreslått av:

Hege Cathrine Finholt, førstelektor, IFIKK
Solveig Aasen, førsteamanuensis, IFIKK
Ingvild Torsen, førsteamanuensis, IFIKK
Knut Olav Skaursaune, postdoktor, IFIKK
Anders Strand, forsker, IFIKK
Mathias Slåttholm Sagdahl, forsker,  IFIKK

Stipendiat Henriette N Tøssebro, IOR, JUS

Foreslår seg selv.
 

Teknisk-administrative ansatte
 

Kontorsjef Astrid Waaler Kaas, ILS, UV  

Foreslått av: Kristin F. Fredriksen, kontorsjef, ISP

Avdelingsleder Ole Martin Nodenes, CERES

Foreslått av:
Torstein Helleve, rådgiver, Naturfagsenteret
Asle Fredriksen, hovedtillitsvalgt (Parat)

Seniorrådgiver/tillitsvalgt Cecilie Wingerei-Lilleheil (Forskerforbundet ved UiO)

Foreslått av:
Katrine L. Stensløkken, rådgiver/tillitsvalgt, FI, MN
Belinda Eikås Skjøstad, seniorrådgiver/hovedtillitsvalgt (Forskerforbundet ved UiO)

Seniorrådgiver Marianne Midthus Østby, IKLIN, MED

Foreslått av:
Gina Susanna Clausen, seniorrådgiver, Det medisinske fakultet
Haneef Awan, senioringeniør, Det medisinske fakultet
Mari Helen Varøy, seniorkonsulent, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dag Vargset, driftsleder, Parkavdelingen, EA Kristina Enge, seniorkonsulent, Avdeling for fagstøtte
Olav Hoemsnes, senioringeniør, Det odontologiske fakultet
Gyda Kjekshus, seniorrådgiver, USIT
Caroline Hals, seniorkonsulent, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ellen Dalen, leder NTL UiO

 

Les mer om kandidatene og styrevalget på UiOs egne valgsider

Av Helene Lindqvist | helene.lindqvist@uniforum.uio.no
Publisert 12. mai 2017 05:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere