Universitetsstyrevalget: En tredjedel av kandidatene har trukket seg

Fem av femten foreslåtte kandidater til universitetsstyret har trukket seg. Dermed er én av de ti gjenværende allerede sikret styreplass.

FEMTEN BLE TIL TI: Valgstyret på UiO ved leder Knut Heidar godkjente i dag ti kandidater til universitetsstyrevalget 2017.

Foto: Ola Sæther

I går kunne Uniforum melde at femten UiO-ansatte stiller til valg til universitetsstyret. Dette var de femten forslagene som var kommet inn til valgstyret innen forslagsfristen gikk ut før helgen, og som UiO oversendte Uniforum.

Nå har valgstyret ved leder Knut Heidar godkjent at fem av de femten likevel ikke ønsker å stille til valg. De fem trakk seg i tidsrommet mellom forslagsfristen gikk ut og valgstyrets møte i dag.

Styrevalget 2017

Fristen for å foreslå kandidater var fredag 28. april kl. 1600

Valgstart: mandag 22. mai kl. 0800

Valgslutt: torsdag 1. juni kl. 1200

Kunngjøring: 1. juni umiddelbart etter at valget er godkjent (ca. kl.15)

Universitetsstyret er UiOs øverste organ

Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder

Kun én kvinnelig professor stiller til valg

De fem som har trukket seg, er førsteamanuensis Anne Helene Kveim Lie, professor Inger Johanne Sand, førsteamanuensis Sabria Sartori, stipendiat Simon Pettersen Nguyen og kontorsjef Elisabeth Aks.

Dermed er professor Anne Birgitte Rønning sikret plass i styret, ettersom hun er eneste gjenværende kvinne i kategorien faste, vitenskapelige ansatte. Det skal nemlig velges én kvinne og én mann fra denne kategorien. Noen kvinnelig vararepresentant blir det ikke.

De to midlertidige vitenskapelige ansatte som stiller til valg, er sikret enten styreplass eller varaplass. Det samme gjelder de mannlige kandidatene i gruppen faste, vitenskapelige ansatte.

Dette sier reglementet

UiOs valgreglement sier følgende i § 10 om å trekke sitt kandidatur eller et forslag på kandidat:

«3. Mulighet til å endre eller trekke forslag
Forslagsstillerne kan trekke eller endre et forslag før fristen for innlevering av forslag. Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette til de kandidatene som sto oppført i forslaget.»

«5. Betingelser for fritak fra valg
Den som har rett til fritak fra valg, kan også kreve seg strøket av forslag. (…)»

Behandlet alle likt

Ifølge Bjørnar Vold-Sarnes i valgsekretariatet, har valgstyret forholdt seg til dagens godkjenningsmøte som endelig frist for å trekke seg fra valget.

– Er det i tråd med reglementet?

– UiOs reglement er ikke helt tydelige på dette, medgir Vold-Sarnes. Samtidig poengterer han at valgstyrets avgjørelse er i tråd med Universitets- og høyskolelovens § 9-5, som sier at «en tilsatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv ved institusjonen, har plikt til å ta imot vervet.»

– To av kandidatene som trakk seg, hadde foreslått seg selv. Valgreglementet sier at forslagsstillere har mulighet til å trekke eller endre et forslag før fristen går ut?

– Ja, to av dem var forslagsstillere. Men de var også kandidater. Valgstyret valgte å behandle alle likt, forklarer Vold-Sarnes.

 

 

Disse ti kandidatene er godkjent av UiOs valgstyre i dag:


Vitenskapelige ansatte:
 

Professor Olav Gjelsvik, IFIK /CSMN, HF  

Foreslått av:

Kristian Gundersen, professor, IBV, MN
Linda Bergersen, professor, IOB , OD
Hilde Sandvik, professor, IAKH, HF
Camilla Serck Hanssen, professor, IFIKK, HF
Mathilde Skoie, professor, IFIKK, HF
Aud Tønnessen, dekan, TF
Raino Malnes, professor ISV, SV
Jakob Lothe, professor, ILOS, HF
Dag Hessen, professor, IBV, MN
Øystein Linnebo, professor, IFIKK, HF
Petter Laake, professor, IMB, MED
Andreas Føllesdal, professor, IOR, JUS

Førsteamanuensis Sverre Stausland Johnsen

Foreslått av: Kate Rasch, universitetslektor, ILN, HF

Professor Anne Birgitte Rønning, ILOS, HF

Foreslått av: Harriet Bjerrum Nielsen, professor, STK

Professor Erling Sverdrup Sandmo, IAKH, HF

Foreslått av:

Helge Jordheim, professor, IKOS/HF
Rune Svarverud, professor, IKOS/HF
Benedicte Bull, professor, SUM
Oddbjørn Leirvik, professor, TF
Tor Egil Førland, instituttleder, IAKH/HF
Mette Halskov Hansen, professor, IKOS/HF
Hilde Henriksen Waage, professor, IAKH/HF
Karen Gammelgaard, instituttleder, ILOS/HF
Bjørn Olav Utvik, instituttleder, IKOS/HF
Arild Engelsen Ruud, forskningsleder, professor, IKOS/HF

 

Midlertidige vitenskapelige ansatte
 

Forsker Ingrid Lossius Falkum, IFIKK, HF 

Foreslått av:

Hege Cathrine Finholt, førstelektor, IFIKK
Solveig Aasen, førsteamanuensis, IFIKK
Ingvild Torsen, førsteamanuensis, IFIKK
Knut Olav Skaursaune, postdoktor, IFIKK
Anders Strand, forsker, IFIKK
Mathias Slåttholm Sagdahl, forsker,  IFIKK

Stipendiat Henriette N Tøssebro, IOR, JUS

Foreslår seg selv.
 

Teknisk-administrative ansatte
 

Kontorsjef Astrid Waaler Kaas, ILS, UV  

Foreslått av: Kristin F. Fredriksen, kontorsjef, ISP

Avdelingsleder Ole Martin Nodenes, CERES

Foreslått av:
Torstein Helleve, rådgiver, Naturfagsenteret
Asle Fredriksen, hovedtillitsvalgt (Parat)

Seniorrådgiver/tillitsvalgt Cecilie Wingerei-Lilleheil (Forskerforbundet ved UiO)

Foreslått av:
Katrine L. Stensløkken, rådgiver/tillitsvalgt, FI, MN
Belinda Eikås Skjøstad, seniorrådgiver/hovedtillitsvalgt (Forskerforbundet ved UiO)

Seniorrådgiver Marianne Midthus Østby, IKLIN, MED

Foreslått av:
Gina Susanna Clausen, seniorrådgiver, Det medisinske fakultet
Haneef Awan, senioringeniør, Det medisinske fakultet
Mari Helen Varøy, seniorkonsulent, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dag Vargset, driftsleder, Parkavdelingen, EA Kristina Enge, seniorkonsulent, Avdeling for fagstøtte
Olav Hoemsnes, senioringeniør, Det odontologiske fakultet
Gyda Kjekshus, seniorrådgiver, USIT
Caroline Hals, seniorkonsulent, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ellen Dalen, leder NTL UiO
 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 3. mai 2017 15:08 - Sist endra 8. mai 2019 13:30

The reason for my withdrawal is that, in addition to being a current member of the Materials Research Society (MRS, http://www.mrs.org), few days ago I accepted to be part to an other Board. Therefore, it would have been difficult for me to dedicate the appropriate time to UiO´s board.

Sabrina Sartori - 3. mai 2017 15:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere