Disse vil inn i UiOs styre

Femten UiO-ansatte konkurrerer om fire plasser i universitetsstyret. Blant dem som ønsker seg styreplass fra august 2017, er kontorsjef Astrid Waaler Kaas.

UTFORDRER: – Vanligvis er det fagforeningenes representanter som ender opp med å representere de teknisk-administrative ansatte. Den tradisjonen synes jeg det er morsomt å utfordre, sier styrekandidat Astrid Waaler Kaas.

Foto: Ola Sæther

Det er ikke bare kommende rektor Svein Stølen som blir ny i Universitetsstyret over sommeren. Hele styret skal settes sammen på nytt for styreperioden 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Til å representere UiOs egne ansatte, skal det velges fire styremedlemmer: En kvinne og en mann fra gruppen faste, vitenskapelige ansatte, en midlertidig vitenskapelig ansatt og en teknisk-administrativt ansatt.

Oppdatert 3. mai: Etter at Uniforum publiserte denne artikkelen, har valgstyret på UiO godkjent fem kandidaters ønske om å trekke seg fra valget

Styrevalget 2017

 • Fristen for å foreslå kandidater var fredag 28. april kl. 1600
 • Valgstart: mandag 22. mai kl. 0800
 • Valgslutt: torsdag 1. juni kl. 1200
 • Kunngjøring: 1. juni umiddelbart etter at valget er godkjent (ca. kl.15)

Universitetsstyret er UiOs øverste organ

Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.

Utfordrer tradisjonen

En av de fem som kjemper om å få representere de teknisk-administrative ansatte, er kontorsjef Astrid Waaler Kaas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

– Vanligvis er det fagforeningenes representanter som ender opp med dette vervet. Den tradisjonen synes jeg det er morsomt å utfordre, sier Waaler Kaas til Uniforum.

I valget konkurrerer hun blant annet mot sittende styremedlem og tidligere leder for Parat UiO, Ole Martin Nodenes og tillitsvalgt for Forskerforbundet Cecilie Wingeri-Lilleheil.

– Hvorfor stiller du til valg?

– Jeg har lang erfaring fra styrearbeid, blant annet fra idretten. Og jeg ser det som særlig utfordrende og morsomt å skulle sitte i et styre som behandler strategiske saker for universitetet. Til daglig jobber jeg på grunnplanet, og herfra ser ting ofte litt annerledes ut enn fra toppen, framhever Waaler Kaas.

– Du er leder selv?

–  Ja, jeg er kontorsjef. Men jeg ser ikke min lederrolle som noen ulempe, akkurat. Jeg har for eksempel personalansvar for relativt mange, noe som gir meg god innsikt i hvordan teknisk-administrative ansatte i forskjellige stillingskategorier har det i hverdagen.

Disse stiller til valg:


Vitenskapelige ansatte:
 

Professor Olav Gjelsvik, IFIK /CSMN, HF  

 • Foreslått av:

  Kristian Gundersen, professor, IBV, MN
  Linda Bergersen, professor, IOB , OD
  Hilde Sandvik, professor, IAKH, HF
  Camilla Serck Hanssen, professor, IFIKK, HF
  Mathilde Skoie, professor, IFIKK, HF
  Aud Tønnessen, dekan, TF
  Raino Malnes, professor ISV, SV
  Jakob Lothe, professor, ILOS, HF
  Dag Hessen, professor, IBV, MN
  Øystein Linnebo, professor, IFIKK, HF
  Petter Laake, professor, IMB, MED
  Andreas Føllesdal, professor, IOR, JUS

Førsteamanuensis Sverre Stausland Johnsen

 • Foreslått av: Kate Rasch, universitetslektor, ILN, HF

Førsteamanuensis Anne Helene Kveim Lie

 • Foreslått av: Johanne Sundby, professor, IHS, MED

Professor Anne Birgitte Rønning, ILOS, HF

 • Foreslått av: Harriet Bjerrum Nielsen, professor, STK

Professor Inger Johanne Sand, IOR, JUS

 • Foreslått av: Dag Michalsen, dekan, JUS

Professor Erling Sverdrup Sandmo, IAKH, HF

 • Foreslått av:

  Helge Jordheim, professor, IKOS/HF
  Rune Svarverud, professor, IKOS/HF
  Benedicte Bull, professor, SUM
  Oddbjørn Leirvik, professor, TF
  Tor Egil Førland, instituttleder, IAKH/HF
  Mette Halskov Hansen, professor, IKOS/HF
  Hilde Henriksen Waage, professor, IAKH/HF
  Karen Gammelgaard, instituttleder, ILOS/HF
  Bjørn Olav Utvik, instituttleder, IKOS/HF
  Arild Engelsen Ruud, forskningsleder, professor, IKOS/HF

Førsteamanuensis Sabrina Sartori, ITS, MN

 • Foreslår seg selv.
   

Midlertidige vitenskapelige ansatte
 

Forsker Ingrid Lossius Falkum, IFIKK, HF 

 • Foreslått av:

  Hege Cathrine Finholt, førstelektor, IFIKK
  Solveig Aasen, førsteamanuensis, IFIKK
  Ingvild Torsen, førsteamanuensis, IFIKK
  Knut Olav Skaursaune, postdoktor, IFIKK
  Anders Strand, forsker, IFIKK
  Mathias Slåttholm Sagdahl, forsker,  IFIKK

Stipendiat Simon Pettersen Nguyen

 • Foreslår seg selv.

Stipendiat Henriette N Tøssebro, IOR, JUS

 • Foreslår seg selv.
   

Teknisk-administrative ansatte
 

Kontorsjef Elisabeth Aks, IKO, OD

 • Foreslått av:
  Anne-Kristin Ohm, rådgiver, IKO, OD
  Bente Olin Teigmo, oversykepleier, IKO, OD

Kontorsjef Astrid Waaler Kaas, ILS, UV  

 • Foreslått av: Kristin F. Fredriksen, kontorsjef, ISP

Avdelingsleder Ole Martin Nodenes, CERES

 • Foreslått av:
  Torstein Helleve, rådgiver, Naturfagsenteret
  Asle Fredriksen, hovedtillitsvalgt (Parat)

Seniorrådgiver/tillitsvalgt Cecilie Wingerei-Lilleheil (Forskerforbundet ved UiO)

 • Foreslått av:
  Katrine L. Stensløkken, rådgiver/tillitsvalgt, FI, MN
  Belinda Eikås Skjøstad, seniorrådgiver/hovedtillitsvalgt (Forskerforbundet ved UiO)

Seniorrådgiver Marianne Midthus Østby, IKLIN, MED

 • Foreslått av:
  Gina Susanna Clausen, seniorrådgiver, Det medisinske fakultet
  Haneef Awan, senioringeniør, Det medisinske fakultet
  Mari Helen Varøy, seniorkonsulent, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Dag Vargset, driftsleder, Parkavdelingen, EA Kristina Enge, seniorkonsulent, Avdeling for fagstøtte
  Olav Hoemsnes, senioringeniør, Det odontologiske fakultet
  Gyda Kjekshus, seniorrådgiver, USIT
  Caroline Hals, seniorkonsulent, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Ellen Dalen, leder NTL UiO
   


 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 2. mai 2017 15:38 - Sist endra 3. mai 2017 15:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere